X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43732
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Figurolandia - inspiracja do zabaw matematycznych. Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęcia przeprowadzonego dla dzieci sześcioletnich w dniu 07.02.2020r.
Temat: Figurolandia-inspiracja do zabaw matematycznych.
Prowadząca zajęcia- Małgorzata Grabias
Cele:
Porównywanie liczebności zbiorów i liczb z wykorzystaniem znaków: =, >,<.
Klasyfikowanie przedmiotów pod względem wielu cech wspólnych.
Uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy,
opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi.
Cel obserwacji:
Uzyskanie informacji na temat diagnozy rozwoju dzieci- tworzenie warunków umożliwiających dzieciom uzyskanie gotowości szkolnej w zakresie umiejętności związanych z nauką matematyki.
Cele operacyjne:
-uważnie słucha wiersza i wypowiada się na temat jego treści
-prawidłowo wykonuje ćwiczenia ruchowe
-rozpoznaje kształt prostokąta, kwadratu, trójkąta, koła
-dostrzega cechy wspólne i różniące figury geometryczne
-czyta całościowo krótkie wyrazy
-prawidłowo stosuje określenia: nad, pod, w , po lewej, po prawej
-poprawnie stosuje określenia: mniej, więcej, tyle samo (równoliczność) i znaków im odpowiadających: <,>,=
-wykonuje działania na dodawanie z użyciem zbiorów
-samodzielnie tworzy część wspólną zbioru
-potrafi skupić się na zadaniu dłuższą chwilę
- przestrzega zasad zabawy , reaguje na dany sygnał
-wykonuje pracę plastyczną według własnego pomysłu
Metody:
Słowna: opowiadanie, rozmowa ,
społecznego porozumiewania się z dziećmi :zachęta, pochwała,
czynna: zadań stawianych do wykonania
percepcyjna: oglądowa
Formy pracy:
z całą grupą, indywidualna
Środki dydaktyczne: Bajka o nowej prostokątnej i kwadratowej D. Wawiłow, ilustracja
przedstawiająca Figurolandię, napisy do czytania całościowego: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt,
zestaw figur geometrycznych dla każdego dziecka : kwadraty, prostokąty, trójkąty, koła; kartoniki z
cyframi od 1-10 oraz znaki +,<,> =; narysowane zbiory dla każdego dziecka, opaski z figurami
geometrycznymi dla każdego dziecka, klej, papier rysunkowy, nagrana piosenka „ Bajkowe marzenia”
do zabawy ruchowej.
1. „Bajka o nowej prostokątnej i kwadratowej”. D. Wawiłow.
Za górami i za lasami, tam gdzie rzeki płyną miodowe
było sobie kiedyś królestwo bardzo piękne i kwadratowe.
Kwadratowe stały tam chatki, kwadratowe kwitły tam kwiatki,
kwadratowe latały ważki, kwadratowe śpiewały ptaszki.
Kwadratowy był sobie zamek, cztery wieże i most zwodzony,
kwadratowe ogromne wrota, kwadratowe złote balkony.
W kwadratowej złotej koronie król zasiadał w sali na tronie,
W kwadratową drapał się głowę i do ludu wygłaszał mowę:
„Posłuchajcie, moi kochani! Coś tu nudno jest niesłychanie.
Życie mamy nazbyt spokojne! Wypowiedzmy sąsiadom wojnę”
Nie opodal, za siódmą rzeką, stała góra, a na tej górze
Było sobie drugie królestwo, prostokątne i niezbyt duże.
Prostokątne stały tam chatki, prostokątne kwitły tam kwiatki,
Prostokątne latały ważki, prostokątne śpiewały ptaszki.
Prostokątny był również pałac, cztery wieże i most zwodzony,
Prostokątne ogromne wrota, prostokątne złote balkony.
W prostokątnej złotej koronie król zasiadał na złotym tronie,
W prostokątną drapał się głowę i do ludu wygłaszał mowę:
„Posłuchajcie, drodzy poddani. Coś tu nudno jest niesłychanie.
Życie mamy nazbyt spokojne, więc wypowiem sąsiadom wojnę!”
Zatrąbiły trąby bojowe, pędzi wojsko już kwadratowe,
Żeby w bitwie wielkiej się zmierzyć z prostokątną armią rycerzy.
I krzyknęły obie królowe: „Ej, puknijcie się lepiej w głowę!
Dosyć tego! Skończcie tę wojnę! My lubimy życie spokojne!”
A królowie się zawstydzili i natychmiast się pogodzili,
Wyprawili ucztę wspaniałą i bawili się przez noc całą.
Kwadratowa armia rycerzy z prostokątnych jadła talerzy
I w ogóle było bombowo prostokątnie i kwadratowo!

2.Wypowiedzi dz. w oparciu o treść wysłuchanej bajki:
N. O jakich królestwach opowiadała nam wysłuchana bajka?
N. Dlaczego królestwa nazywały się kwadratowe i prostokątne?
N. Jak wyglądali władcy tych krain?
N. Dlaczego królowie chcieli wywołać wojnę?
N. Kto i dlaczego sprzeciwił się pomysłowi wojny?
N. Jakich krain brakuje?
N. Jak można nazwać brakujące krainy?
N. Co to są kwadraty, trójkąty, prostokąty, koła?
N. Jak może nazywać się kraina wszystkich figur geometrycznych?(np. Figurolandia)

3.Zabawa ruchowa „ Bal u króla”
Dz. poruszają się do muzyki , a gdy nauczyciel eksponuje wybraną figurę dz. reagują
odpowiednio ruchem:
Kwadrat-przykucamy
Trójkąt-siad skrzyżny a nad głową tworzymy czapeczkę i klaszczemy
Prostokąt-stoimy prosto i maszerujemy po kole
Koło-tańczymy w kółeczku w parze
4.Skrzynia skarbów- zabawy matematyczne z figurami geometrycznymi (każde dziecko dostaje
kopertę z zestawem figur geometrycznych, narysowane zbiory na papierze, kopertę z cyframi i
znakami matematycznymi: <,>,=)
•nazywanie figur geometrycznych (koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt) , rysowanie figur w
powietrzu, określanie po czym można rozpoznać daną figurę geometryczną, czytanie całościowe
wyrazów: koło , kwadrat, prostokąt, trójkąt, figury geometryczne
•stosowanie określeń: nad, pod, na, po prawej po lewej (umieszczanie wybranej figury
geometrycznej względem zbiorów narysowanych na papierze)
•układanie rytmu koło żółte- trójkąt czerwony- kwadrat niebieski...
•układanie figur od najmniejszej do największej a także od największej do najmniejszej.
•tworzenie zbiorów :
Zad. •W zbiorze po lewej stronie umieszczamy 4 dowolne figury geometryczne , w zbiorze po
prawej stronie 3 dowolne figury geometryczne . w którym zbiorze jest więcej figur
geometrycznych? Właściwe umieszczenie znaku >,
Zad •W zbiorze po lewej 3 elementy , po prawej 5 elementów – właściwe umieszczenie znaku <
•w zbiorze po lewej 3 elementy , po prawej ma być trzy elementy =
(określanie których figur jest więcej (mniej), o ile więcej ( mniej) , tyle samo (równoliczność),
wstawianie gotowych cyfr i wykonywanie działań np. 7+1= 8 , 4>3, 3<5
•tworzenie części wspólnej zbiorów
Zad. 2 trójkąty ,2 koła, 1 prostokąt, 2 niebieskie prostokąty
W jednej pętli dz. kładą czerwone figury geometryczne –po lewej stronie, po prawej- prostokąty w
różnych kolorach w tym czerwony. N. Gdzie położycie prostokąt czerwony? (wyjaśnienie:
czerwony prostokąt należy do jednej pętli i drugiej : bo jest czerwony i jest prostokątem.
Zad. 1 prostokąt duży ,1 koło duże,1 trójkąt duży , 2 małe trójkąty.
Trójkąt duży należy do jednej pętli i do drugiej , bo jest dużą figurą i jest trójkątem.
4. Zabawa ruchowa „ Zmień miejsce”.
Dz. siedzą po kole , każde otrzymuje opaskę z figurą geometryczną: kołem , kwadratem,
prostokątem lub trójkątem. Na hasło np. koła- kwadraty, dz. zmieniają miejsca
5. Zadanie w książce. Litery i liczby cz. 2 , s. 14-15
•Otocz niebieską pętlą obrazki kłujących przedmiotów, roślin, zwierząt, czerwoną pętlą otocz
tylko obrazki zwierząt. W której pętli znalazł się jeż?
•Niebieską pętlą otocz kwadraty, a zieloną pętlą- żółte figury . Co powiesz o żółtym kwadracie?
6 .Praca plastyczna :
Wyklejanie z gotowych figur geometrycznych Krainy Figurolandii według pomysłów dzieci. Ważne
aby wystąpiły wszystkie figury geometryczne.
7. Wystawa prac dzieci .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.