X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43635
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Savoir-vivre czyli dobre maniery dla przedszkolaka - program wychowawczy z zakresu edukacji kulturalno-społecznej

Wstęp

„Savoir-vivre –dobre maniery” to program wychowawczy z zakresu edukacji kulturalno-społecznej, poświęcony zasadom savoir - vivre w różnych sytuacjach. Przygotowany jest z myślą o dzieciach 4-5 letnich. Program ma na celu naukę dobrych manier, ogłady towarzyskiej, znajomości obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i przestrzegania zasad i reguł grzeczności obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w stosunku do wychowawców i członków rodziny.
Słownik PWN przytacza definicję: savoir-vivre [wym. sawuar wiwr] «zasady właściwego zachowania się w towarzystwie; też: znajomość tych zasad i umiejętność ich stosowania»
Wyrażenie savoir-vivre pochodzi z i języka francuskiego i oznacza: savoir –wiedzieć, za to vivre żyć. Stąd savoir-vivre przetłumaczyć można jako sztuka życia. Wzięte razem tworzą popularny splot słów, który można rozumieć jako:
1. znajomość obyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności;
2. umiejętność postępowania w życiu i radzenia sobie w różnych sytuacjach.
Zasady savoir-vivre’u dotyczą przede wszystkim:
-nakrywania , podawania do stołu i jedzenia,
-wyglądu, prezencji ( np. postawy, higieny) i właściwego ubioru,
-form towarzyskich
-komunikacji ( np. w grupie rówieśniczej, w rodzinie, na przyjęciach),
-zachowania się w szczególnych sytuacjach.

Nawyki stylu bycia kształtują się od najmłodszych lat. Pewne postawy nabyte w dzieciństwie pozostaną na dalsze lata życia dlatego każdy człowiek powinien wiedzieć jak się zachować w różnych sytuacjach. Mam nadzieję, że dzięki tym zajęciom dzieci nauczą się jak kulturalnie obcować z ludźmi, a w przyszłości nie będą miały powodów do wstydu za własne zachowanie i zawsze będą stanowić wzór do naśladowania.
Założeniem programu jest kształtowanie postawy kulturalnego stylu bycia w różnych sytuacjach. Z pomocą ciekawych opowiadań i wierszy przybliżę dzieciom zasady savoir-vivru, które to ułatwią w przyszłości funkcjonowanie w życiu społecznym. Dzięki zdobytej podczas zajęć wiedzy, dzieci powinny z większym szacunkiem traktować siebie i innych, co będzie szansą na budowanie właściwych relacji.

I. Cele programu

Cel główny:

Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach.

Cele szczegółowe:

- poprawa sposobu funkcjonowania w grupie,
- lepsza integracja grupy,
-umiejętność dbania o siebie (higiena, odpowiedni ubiór)
- poznanie zasad stosowania słów : dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję, cześć
- przestrzeganie norm społecznych przedszkolu i domu
- przestrzeganie zasad kultury w i w miejscach publicznych
- uwrażliwienie na kulturalny sposób bycia,
- umiejętne zachowanie się na ulicy i dbanie o swoje bezpieczeństwo
- umiejętność kulturalnego komunikowania się z innymi,
- umiejętność zachowania się przy stole
- przestrzeganie zasad zachowania się w miejscach publicznych

II. Metody , formy i środki dydaktyczne.

Formy pracy:
-indywidualna
-grupowa
-zespołowa

Metody pracy:

Metody podające
-pogadanka
-opowiadanie, wiersz
-pokaz, obserwacja

Metody problemowe
-burza mózgów
-zabawy inscenizacyjne
-techniki dramowe

Metoda zajęć praktycznych
-prace plastyczne
-wyjście do sklepu
-wycieczka do teatru

Środki dydaktyczne:
-utwory literackie
-materiały papiernicze i piśmienne
-kolorowanki tematyczne
-serwetki, sztućce, i inne elementy potrzebne do nakrycia stołu,
-regulamin grupy
-zagadki

Przewidywane efekty:

-dziecko rozumie znaczenie zwrotów grzecznościowych i potrafi je używać w określonej sytuacji,
-dziecko wie jak się nazywa, zwraca się po imieniu do swoich kolegów i koleżanek,
-dziecko słucha dorosłych, wykonuje skierowane do niego prośby i polecenia
-wie jak kulturalnie siedzieć przy stole, potrafi po
sługiwać się łyżką, widelcem i nożem
-dziecko dba o swój wygląd, zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych kolegów,
-zachowuje się kulturalnie w miejscach publicznych,
-ustępuje miejsca osobom starszym,
-wie jak zachowywać się w stosunku do swoich rodziców, dziadków i rodzeństwa ,
-wie jakim tonem głosu zwracać się grzecznie do swojego rozmówcy,
-potrafi postępować zgodnie z przyjętymi normami społecznymi, przestrzegać zasad obowiązujących w grupie,
- przestrzega zasad panujących w domu i przedszkolu
-wywiązywać się z przydzielonych zadań i obowiązków

III. TEMATY DO REALIZACJI

I. KULTURA W PRZEDSZKOLU
1. Zasady i obowiązki w przedszkolu.
2. Magiczne słowa.
3. Na zajęciach.
4. Wspólny posiłek.
5. Wspólne zabawy.
6. W łazience.
7. Na placu zabaw.
8. Na spacerze.
9. Na wycieczce.

II. KULTURA W DOMU
1. Zasady w domu.
2. Obowiązki domowe – dbam o swój pokój
3. Dbam o swój wygląd (higiena i ubiór)
4. Rozmawiam kulturalnie.
5. Bawię się z rodzeństwem
6. Zapraszamy gości.
7. Potrafię zachować się przy stole.
8. Uwaga - nieznajomy.

III. KULTURA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
1. W restauracji.
2. W sklepie.
3. Na spacerze.
4. W teatrze.

IV. EWALUACJA
Badanie ewaluacyjne – dwuetapowe - będzie obejmować analizę porównawczą umiejętności dzieci objętych programem przed rozpoczęciem zajęć oraz końcowe badanie ewaluacyjne . Uzyskane wyniki będą wykorzystane do wprowadzania zmian w programie. Na bieżąco będę prowadziła również monitorowanie zachowań dzieci.

Narzędzia służące do ewaluacji:

- rozmowy z dziećmi - prace uczniów.
-arkusz obserwacyjny zachowania przedszkolaków w przedszkolu -ankieta dla rodziców

Podstawowe wskazania obserwacji uczniów, służące do oceny całościowej grupy w skali 1-5:
• stopień przestrzegania zasad higieny osobistej,
• stopień przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sali, na podwórku, na drodze,
• stopień kulturalnego zachowania się wobec nauczycieli, rodziców, kolegów,
• stopień kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych,
• poziom aktywności na zajęciach,
• stosowanie zwrotów grzecznościowych.,
• stopień znajomości zasad savoir vivre dotyczących różnych sytuacji .

Arkusz obserwacyjny
dotyczący pożądanych zachowań

Imię i nazwisko:

Oczekiwane zachowanie Poziom zachowania przed udziałem w zajęciach od 1do 5pkt Poziom zachowania po zakończonych zajęciach od 1do 5 pkt

Respektowanie norm i zasad w.grupie
Stosowanie wyrażeń grzecznościowych „magiczne słowa”

Zachowanie na zajęciach

Zachowanie podczas wspólnych zabaw

Zachowanie w łazience

Zachowanie przy stole

Zachowanie na placu zabaw

Zachowanie na wycieczce

Zachowanie na spacerze

BIBLIOGRAFIA

1. Beaumont E.„Dobre wychowanie” Wyd. Olesiejuk 2009r
2.Herbs G. „Dobre maniery czyli savoir-vivre dla dzieci”
3. Kasdepke G. „Bon czy ton” savoir-vivre dla dzieci” Wydawnictwo Literatura, Łódź 2016
4. Krzyżanek J. „Dobre maniery czyli savoir –vivre dla dzieci” Wydawnictwo Publicat S.A. 2009 r.
5. Strzemboński G „Dobre maniery dla dzieci” Wydawnictwo GREG 2017r.

ANKIETA EWALUACYJNA DLA RODZICÓW

Proszę o zakreślenie właściwej odpowiedzi:
1. Czy uważa Pani/Pan, że zajęcia były przydatne dla dzieci (czy spełniły swoją rolę)?
TAK NIE NIE MAM ZDANIA
2.Czy, zdaniem Pani/Pana, dziecko zdobyło nowe umiejętności dotyczące kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach?
TAK NIE NIE MAM ZDANIA
3. Czy zdaniem Pani /Pana dziecko komunikuje się w sposób kulturalny stosując zwroty grzecznościowe typu: proszę dziękuję, przepraszam?
TAK NIE NIE MAM ZDANIA

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.