X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43636
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Nasze pupile - cykl zajęć o zwierzętach

NASZE PUPILE. - Cykl zajęć o zwierzętach.
CELE I ZADANIA :

1) Kształtowanie postaw humanitarnego traktowania zwierząt przez człowieka
2) Zdobywanie wiedzy i pogłębianie zrozumienia podstawowych potrzeb zwierząt
) Uwrażliwianie na niebezpieczeństwa związane z nieostrożnym zachowaniem się wobec zwierząt
5) Kształtowanie emocjonalnej więzi ze zwierzętami
6) Zdobywanie nowej wiedzy podczas wycieczek
7) Rozwijanie aktywności twórczej, inspirowanej tematyką zwierzęcą

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dziecko:
1) potrafi opiekować się zwierzętami domowymi
2) dostrzega problemy zwierząt zarówno domowych i rozumie ich potrzeby
3) traktuje zwierzęta z szacunkiem i wrażliwością
4) zna zagrożenia płynące ze świata zwierząt
5) rozróżnia i nazywa gatunki zwierząt,
6) chętnie uczestniczy w wycieczkach
7)ogląda książki i atlasy dotyczące zwierząt

FORMY I METODY
Planowane formy działania:
- wycieczki i spacery.
- pogadanka
- praca z książką - omawianie ilustracji zawartych w książce;

DNI ZWIERZĄT W PRZEDSZKOLU

W ciągu roku zapraszani będą goście, którzy zaprezentują swoje zwierzątka domowe. Opowiedzą o ich zwyczajach, sposobie odżywiania się i innych ciekawostkach na ich temat.

SCENARIUSZ NR 1
DZIEŃ PSZCZOŁY -owady
Cele główne:
-poznanie wyglądu i trybu życia pszczół
- zaznajomienie ze znaczeniem pszczół dla środowiska - poznanie produktów pszczelich
Cele szczegółowe:
- wie jak wygląda pszczoła - rozumie jakie znaczenie mają pszczoły w przyrodzie - rozróżnia produkty pszczele
PRZEBIEG
1 Zabawa orientacyjno porządkowa „Pszczółki do ula” 2.Powitanie pszczelarza. 3. Pogadanka na temat wyglądu pszczół, narzędzi pszczelarskich oraz pszczół ,umieszczonych w specjalnej ramce do obserwacji. 4. Smakowanie produktów pszczelarskich.

SCENARIUSZ NR 2
DZIEŃ RYBKI -ryby

Cele główne:
- poznanie wyglądu oraz środowiska życia ryb.

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- wie, jak wyglądają ryby,
- zna zwyczaje ryb,
- wie, czym się żywią,
- w skupieniu słucha bajki „O rybaku i złotej rybce”,
- wykazuje się fantazją,
- wykonuje pracę plastyczno-techniczną

Przebieg

1. . Wsłuchanie bajki „O rybaku i złotej rybce”.
2. Burza mózgów „Gdybym złowił złotą rybkę zażyczył bym sobie....” 3. Obserwacja rybki przyniesionej przez panią 4. Pogadanka na temat wyglądu rybki i środowiska w jakim żyje. 5. Praca plastyczna-wykonanie rybki z plasteliny

SCENARIUSZ NR 3
DZIEN ŻABKI –płazy

Cel główny:
- poznanie wyglądu żaby oraz środowiska życia

Cele szczegółowe:
- wie, jak wygląda żaba
- zna środowisko w którym żyje żaba
- estetycznie wykonuje pracę plastyczno-techniczną

Przebieg
1. Zabawa muzyczno ruchowa przy piosence „Była sobie żabka mała”
2. Spacer na łąkę „Szukamy żabki”
3. Obserwacja żaby wypowiedzi dzieci na temat wyglądu zwierzęcia
4. Praca plastyczna „Żabka” wykonanie żabki z kółeczek origami

SCENARIUSZ NR 4
DZIEŃ ŻÓŁWIA -gady

Cel główny:
- poznanie wyglądu, zwyczajów żółwi, ich sposobu odżywiania oraz środowiska życia

Cele szczegółowe:
- wie, jak wygląda żółw,
- zna zwyczaje żółwia,
- estetycznie wykonuje pracę plastyczno-techniczną

Przebieg
1.Słuchanie opowiadania pt „Żółw Franklin”
2. Obserwacja zwierzątka. 3. Pogadanka na temat środowiska w jakim żyją żółwie, rodzaju pokarmu, wyglądu 4. Wykonanie pracy techniczno- plastycznej „Żółwik”

SCENARIUSZ NR 4
DZIEŃ PAPUGI - ptaki

Cel główny:
- poznanie wyglądu, zwyczajów papug, ich sposobu odżywiania oraz środowiska życia

Cele szczegółowe:
Dziecko:

- wie, jak wygląda papuga,
- zna zwyczaje papugi,
- wykonuje prace plastyczną
Przebieg

1. Wycieczka do Hali Sportowej w celu obejrzenia wystawy z papugami 2. Obserwacja różnych gatunków ptaków w tym papug 3. Pogadanka z jednym z właścicieli ptaków na temat wyglądu, odżywiania i pielęgnacji 4. Powrót do przedszkola
5...Praca plastyczna „Ptaszek” wyklejanie papugi plasteliną na kartce papieru.

SCENARIUSZ NR 6
DZIEŃ PIESKA - ssaki

Cele główne:
- poznanie wyglądu psa,,
- poznanie roli psa w życiu człowieka,

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- wie, jak wygląda pies,
- zna zwyczaje psów,
- wie, jakie role pies odgrywa w życiu człowieka,
- wie, że nie wolno zbliżać się do obcych psów,
- rytmicznie porusza się do piosenki

Przebieg

1. Pogadanka przy ilustracji na temat jak ważną rolę w życiu ludzi może odegrać pies (pies ratownik, pies pasterski, .pies myśliwski, pies przewodnik) 2. Zabawa muzyczno- ruchowa do piosenki N. Kukulskiej „Puszek Okruszek”
3. Powitanie właściciela zaproszonego wraz z pieskiem poznanie zwierzątka.
4. Praca plastyczna „Piesek” wykonanie pieska z masy solnej.

SCENARIUSZ NR 7
DZIEŃ KOTKA
CELE GŁÓWNE:
- poznanie wyglądu kota,
- poznanie zwyczajów kota, sposobu jego odżywiana się,

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dziecko:
- wie, jak wygląda kot,
- zna zwyczaje kota,
- wie, czym się żywi,
- słucha wiersz o kocie,
- wykonuje pracę plastyczno- techniczną,

PRZEBIEG

1. Słuchanie wierszyka J. Tuwima „Miałczy kotek miał.... 2. Powitanie właściciela i kota 3. Pogadanka na temat wychowywania kota 4. Zabawa relaksacyjna „Kotki”
6. Wykonanie pracy plastycznej o kocie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.