X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43435
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Bibliografia piśmiennictwa. "Opowieść wigilijna" Charlesa Dickensa

Bibliografia piśmiennictwa
Opowieść Wigilijna
Charlesa Dickensa

1947 – 2017

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI ........................................ 2
WYKAZ SKRÓTÓW ........................................ 3
PRZEDMOWA ........................................ 4
WSTĘP ........................................ 6
BIBKIOGRAFIA PODMIOTOWA........................................ 8
DRUKI ZWARTE........................................ 8
SERIE WYDAWNICZE........................................10
BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOW........................................15
DRUKI ZWARTE........................................15
DRUKI CIĄGŁE - ARTYKUŁY........................................18
NAGRANIA ELEKTRONICZNE........................................20
NAGRANIA DŻWIĘKOWE........................................20
FILMY........................................20
AUDIOBOOKI I E-BOOKI........................................23
INDEKSY ........................................26
INDEKS OSOBOWY AUTORSKI........................................26
INDEKS ILUSTRATORÓW........................................27
INDEKS WYDAWNICTW........................................28
INDEKS MIEJSC WYDANIA........................................29
INDEKS WYDAWNICTW CIĄGŁYCH........................................29
INDEKS DAT WYDANIA........................................30
ZAKOŃCZENIE........................................31

WYKAZ SKRÓTÓW

Wyd. – Wydawnictwo
il. – ilustracje
op. – opracował
przeł. – przełożył
tł. – tłumaczenie
Ch. - Charles
r. – rok, roku
nr – numer
s. – stron
cm. – centymetrów
tabl. – tablice
fot – fotografie
jęz. pol. – Język polski
min – minuty
k. – karty
muz – muzyka
niem. – niemiecki
ang. – angielski
okł – okładka
portr. – portret
adapt. – adaptacja
rys – rysunek
red – redakcja
kas. – kaseta
viz. – wizualna
oryg. – oryginalny
dźw. - dźwięk
wł – własność
podtyt. – podtytuł
Bibliogr – bibliografia

PRZEDMOWA
Bibliografia publikacji „Opowieść Wigilijna” Ch. Dickensa powstała w skutek określenia ilości przekładów tego opowiadania oraz opracowań tego dzieła.
Autor Charles Dickens urodził się w 1812 roku. W 1843 roku zmuszony trudną sytuacją finansową postanowił napisać krótki, aktualny
i poczytny utwór. Tak powstała "Opowieść Wigilijna”. Opowiadanie szybko zyskało wielkie uznanie wśród czytelników. Sam Dickens był zaskoczony sukcesem tego opowiadania.
Rok później, pomimo licznych wznowień, zyski nadal nie zadowalały Dickensa. Książka odniosła ogromny sukces artystyczny, sprzedawała się dobrze. Na pomniejszenie zysków wpłynęły jednak problemy pisarza z piratami. Nielegalna edycja książki ukazała się już w styczniu 1844 roku.
I chociaż Dickens pozwał wydawcę i wygrał sprawę, pirat po prostu ogłosił upadłość.
Był pierwszym sławnym pisarzem, który zdecydował się na publiczne odczytanie swoich dzieł. Pierwszym odczytanym dziełem publicznie była „Opowieść wigilijna”. Dickensa nazywano pisarzem ,,czułego serca”, „sumieniem narodu”, ponieważ jednym z głównych tematów poruszanych w jego twórczości jest troska o ludzi pokrzywdzonych przez los, a zwłaszcza biedne dzieci. Dickens nawoływał w swych powieściach do stosowania się do zasad moralnych, jednak w swoim życiu kompletnie się nimi nie kierował. Jego życie obfitowało w liczne romanse. Dickens bardzo emocjonalnie podchodził także do własnej twórczości. Zachwycał się własnym poczuciem humoru, płakał pisząc bardziej dramatyczne i poruszające fragmenty. „Od szaleństwa do szaleństwa – takie jest życie” – powiedział kiedyś sam Charles.
Najstarsza zachowana ekranizacja „Opowieści Wigilijnej” pochodzi z 1901 roku.
Niespodziewany sukces Opowieści wigilijnej skłonił pisarza do napisania dwóch kolejnych opowiadań, które razem złożyły się w cykl Opowieści wigilijnych: Karylion znany również jako Dzwony oraz Świerszcz za kominem. Opowieść wigilijna to najbardziej znany jego utwór. Opowiadanie to zostało skonstruowane jak kolęda: jest podzielone na strofki. Jest to typowy przykład gawędy. Utwór został ukończony w listopadzie 1843 r. i ukazał się 19 grudnia 1843 r. w Londynie, gdzie w czasie kilku dni pierwszego tygodnia sprzedał się cały nakład – 6 tys. egzemplarzy. Do Bożego Narodzenia zostały wyprzedane wszystkie egzemplarze, dlatego zaraz po nowym roku wznowiono druk. Pierwsze wydanie zdobiły ilustracje autorstwa Johna Leech’a.
Opowieść Wigilijna została opublikowana w okresie, kiedy w Anglii zaczęły zanikać tradycje związane z obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia. Powieść porusza dwa najczęściej spotykane w twórczości Dickensa problemy: społecznej niesprawiedliwości i ubóstwa oraz relacji między tymi zjawiskami. Założeniem artysty było wywołanie tzw. efektu „zimnego prysznica”, powieść miała być realistyczna, a jej przekaz miał być jasny i czytelny. Zamierzeniem Dickensa było wskazanie wad prawa ubogich. Dickens pragnął zwrócić uwagę opinii publicznej na tych, którzy żyli w nędzy
i biedzie. Ludzie ci często byli dehumanizowani przez społeczeństwo. Dickens pokazał ludzi najuboższych jako radosnych, dobrych i prawdziwych, natomiast bogatych pozbawił cech człowieczeństwa.

Akcja „Opowieści wigilijnej” toczy się w dziewiętnastowiecznym Londynie i obejmuje okres Świąt Bożego Narodzenia. Główny bohater Scrooge jest ucieleśnieniem samolubstwa i obojętności klas bogatych, które powtarzały o przeludnieniu, a za swój jedyny społeczny obowiązek uważały uregulowanie podatków. Ebenezer Scrooge, stanowi karykaturalne wcielenie wszystkich najgorszych wad kapitalizmu. Jest to człowiek, który dla majątku poświęca miłość ukochanej dziewczyny, własne zdrowie i szacunek w oczach ludzi. Dzięki skąpstwu i skrajnemu uciskaniu pracowników Scrooge dorabia się majątku, jednak jest samotny. Dzięki cudownym odwiedzinom Bożonarodzeniowych Duchów bohater uświadamia sobie swoje błędy i się zmienia.
E. Scrooge żył naprawdę i był handlarzem jedzenia dla Króla Jerzego IV Hanowerskiego, gdy ten wizytował Szkocję. Był nicponiem i mężczyzną lekkich obyczajów. Dickens natknął się na jego nagrobek i błędnie odczytał napis na jego nagrobku bowiem meal man to znaczy człowiek handlujący jedzeniem, zaś Dickens zapisał w notatniku mean man co oznaczało skąpiec. Napisał również przy nazwisku Scrooga „Być zapamiętanym na wieczność jedynie za to, że było się skąpcem, zdaje się być najdobitniejszym świadectwem zmarnowanego życia” . Był jeszcze jeden pierwowzór Scrooga - poseł John Elwes. Jego matka był tak chciwa i skąpa, że umarła z głodu gdyż nie chciała przeznaczyć ani grosza na jedzenie ze swojego 8,5 milionowego majątku. Jonh chodził w znoszonych ubraniach - nie chciał kupić nowych, spał już gdy się ściemniało, by nie używać świec.
„Opowieść wigilijna” oparła się próbie czasu i do dziś jest jedną z najczęściej adaptowanych historii świątecznych. Powstawały słuchowiska radiowe, przedstawienia teatralne i operowe, balet, komiksy, musicale, a także ekranizacje – zarówno w formie seriali, jak i filmów kinowych.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Opowieść_wigilijna

WSTĘP

Bibliografia piśmiennictwa na temat Opowieści Wigilijnej Ch. Dickensa została stworzona za lata 1947 – 2017 w Bielsku-Białej. Jest skierowana do wszystkich, którzy są zainteresowani sylwetką Ch. Dickensa oraz ma służyć poszerzeniu wiedzy na temat ilości przekładów wydawanej książki, pt. „Opowieść wigilijna”, kto się tym zajmował najczęściej, jakie wydawnictwa.
Opracowanie zawiera opisy bibliograficzne przekładów na język polski pracy Charlesa Dickensa pt. „Opowieść wigilijna”. Jest to opowiadanie nawiązujące do Wigilii Bożego Narodzenia. Książka ta była wielokrotnie tłumaczona i wydawana jako „Opowieść wigilijna” lub jako „Kolęda prozą”. Bibliografia została wzbogacona o rys biograficzny Chearlsa Dickensa, autora powieści. Opisy pochodne zaczerpnięte zostały ze strony Biblioteki Narodowej Bibliografii specjalnej z wspólnej bazy artykułów z gazet i tygodników.

Bibliografię podzielono ze względu na materiały – przekłady opowiadania Chearlsa Dickensa na język polski bezpośrednio z oryginału oraz utwory innych autorów, dotyczące opowiadania „Opowieść wigilijna” i utwory wzorujące się na tej prozie. Bibliografia zawiera opracowanie materiałów filmowych, dźwiękowych. Są tutaj druki zwarte i artykuły z czasopism, serie wydawnicze.
Przy doborze źródeł uwzględniono zarówno cechy wydawnicze dokumentów (autora, miejsce wydania), jak i cechy treściowe (temat stanowiący przedmiot bibliografii).
Zasięg chronologiczny wyznaczają lata 1843-2017.
Zasięg terytorialny obejmuje publikacje wydane na terenie Polski, a zasięg językowy został ograniczony do dokumentów wydanych w języku polskim. Zasięg autorski jest nieograniczony i obejmuje przekłady Chearlsa Dickensa różnych autorów. Zasięg wydawniczo formalny jest ograniczony i uwzględnia wydawnictwa samoistne książki, artykuły z wydawnictw ciągłych filmy i dokumenty elektroniczne.
Materiały zawarte w zrębie głównym to 151 opisów bibliograficznych, uporządkowanych według własnej klasyfikacji działowej, opracowanej na potrzeby tej bibliografii. Zastosowano dwustopniowy podział tematyczny bibliografii na materiały przełożone na j. polski z j. angielskiego dotyczące Opowieści Wigilijnej Ch. Dickensa i materiały, opracowania niniejszej książki, artykuły
i inne opowiadania, gdzie inspiracją była Opowieść Wigilijna. W obrębie których wydzielono działy podmiotowy oraz przedmiotowy.
W części pierwszej, w dziale podmiotowym zawarto teksty autorstwa Ch. Dickensa. Opisy bibliograficzne publikacji w obrębie poszczególnych poddziałów zostały uporządkowane chronologicznie według kolejności dat, lub alfabetycznie wg serii.
W dziale przedmiotowym uwzględniono pisma innych autorów dotyczące niniejszej powieści. Opisy bibliograficzne zostały uszeregowane alfabetycznie według tytułów.
Utwory dźwiękowe – filmy audiobooki i e-booki zostały uszeregowane chronologicznie od najstarszej do najnowszej pozycji.
Bibliografia adresowana jest przede wszystkim do bibliotekarzy, polonistów, pedagogów, a także wszystkich osób interesujących się Opowieścią Wigilijną, tematem zmiany głównego bohatera, ubóstwa, Bożym Narodzeniem oraz osobą Ch. Dickensena. Bibliografia ta nie zawiera wydawnictw angielskich oraz przekładów na inne języki „Opowieści Wigilijnej” oraz publikacji internetowych.

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA
DRUKI ZWATRE
1. Opowieść wigilijna : opowieść fantastyczna / Karol Dickens.
Łódź : Wydawnictwo F. Owczarka, 1947. - 95, [1] s. : [2] k. tabl. ; il. ; 22 cm. Drukarnia ul. Piotrkowska 104a

2. Opowieść wigilijna / opowieść fantastyczna / Karol Dickens.
Łódź : Wydawnictwo F. Owczarka, 1949. - 117, [1] s. : [4] k. tabl. ; il. ; 21 cm.

3. Opowieść wigilijna ; Świerszcz za kominem / Karol Dickens ; Aldona Szpakowska. - Wyd. 2. popr. i uzup.
Warszawa : Wyd. Spółdzielnia Wyd.-Ośw. „Czytelnik”, 1952. - 239, [1] s. : 20 cm.
Archiwum Czesław Miłosza

4. Opowieść wigilijna / Charles Dickens ; projekt plastyczny Katarzyna i Damian Bydlińscy.
Bielsko-Biała : Wyd. Beskidzka Oficyna Wydawnicza, 1999. - 123, [1] s. : il. ; 19 cm.
ISBN 8370322298

5. Opowieść wigilijna / Karol Dickens ; tł. Krystyna Tarnowska ; il. John Leech.
Sosnowiec ; Katowice: Wyd. „Randall & Sfinks”, ; UŚ, 1991. - 109, [1] s. : il. ; 19 cm.
ISBN 8385305033

6. Opowieść wigilijna / Charles Dickens ; przeł. Michał Filipczuk ; il. Dorota i Marek Szal.
Kraków : „Zielona Sowa”, 2003. - 63, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 8373894578

7. Opowieść wigilijna / Charles Dickens ; wstęp Hanna Zawiślak ; il. Artur Piątek.
Wrocław : Wyd. „Siedmigród”, 2003. - 91, [1] s. : il. ; 24 cm.
Oprac. przekł. C. N. Danuta Sadkowska na podst. wyd. Gebethnera i Wolffa. Lektura dla kl. VI szkoły podstawowej oraz dla gimnazjum.
ISBN 8371629710

8. Opowieść wigilijna / Charles Dickens ; przeł. Michał Filipczuk.
Warszawa : Wyd. „Świat Książki” 2003. - 104 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 837391207X

9. Opowieść wigilijna Charlesa Dickensa / oprac. Danuta Wilczycka.
Lublin : Wyd. Biblioteka Wysyłkowa, 2004. - 49, [3] s. : 17 cm.
Tytuł okładkowy Opowieść wigilijna Karola Dickensa
Bibliogr. s. 48-49.
ISBN 8386581190

10. Kolęda prozą czyli Opowieść wigilijna o duchu / Karol Dickens ; tł. Zbigniew Idziakowski; il. Roberto Innocenti.
Warszawa : Wyd. „Muza”, 1994. - 152 s. : il. ; 31 cm.
ISBN 8370793134

11. Opowieść wigilijna / Charles Dickens ; przeł. Anita Zuchora ; il. Aleksandra Michalska-Szwagierczak.
Wrocław : Wyd. „Kama”, 1994. - 102 s. : il. ; 21 cm. - Warsz. : „Tamka”.
ISBN 838549782X

12. Opowieść wigilijna / Charles Dickens ; przeł. Grażyna A. Lewis.
Bielsko-Biała : „Vertical”, 2004. - 125, [3] s. : 19 cm.
ISBN l8391918009

13. Opowieść wigilijna / Charles Dickens.
Rzeszów : Wyd. „R-press”, 2004. - 144 s. : 15 cm.
U dołu s. przedtyt. i na okł. tyt. czas.: Nowiny. Tł. z ang.
ISBN 8389869047

14. Opowieść wigilijna / Karol Dickens ; przeł. Krystyna Tarnowska ; oprac. Anna Kremiec.
Kraków : Wydawnictwo Greg, 2005. - 78 s. : il. ; 21 cm.
Notatki na marginesie, cytaty które warto znać, streszczenie ; il. Jolanta Adamus Ludwikowska ; Indeks.
ISBN 8373276211

15. Opowieść wigilijna / Charles Dickens ; przeł. Michał Filipczuk ; il. Dorota i Marek Szal.
Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, | 2005. - 63, [1] s. : il. ; 25 cm.
ISBN 8374350601

16. Opowieść wigilijna / Charles Dickens ; przeł. Michał Filipczuk ; il. Dorota i Marek Szal.
Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2005. - 45, [2] s. : il. ; 30 cm.
ISBN 8374350652

17. Opowieść wigilijna / Charles Dickens ; przeł. Andrzej Polkowski ; il. Aleksandra Kucharska-Cybuch.
Poznań : Harbor Point Media Rodzina, 2007. - 123, [4] s. : il.; 24 cm. + 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm.
Tyt. oryg.: A Christmas carol in prose, being a ghost story of Christmas
ISBN 9788372782243 9788375270099

18. Opowieść wigilijna / Karol Dickens.
Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, 1997. - 56 s. : 21 cm.
ISBN 8386740906

19. Opowieść wigilijna / Charles Dickens ; przeł. Michał Filipczuk ; il. Cecylia Staniszewska.
Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2008. - 104 s. : il. ; 21 cm.
Publ. klubu Świat Książki nr 6664
ISBN 9788324713752

20. Opowieść wigilijna / Charles Dickens ; przeł. Michał Filipczuk ; il. Dorota i Marek Szal ; Edyta Wygonik.
Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2009. 63, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 9788376230306

21. Opowieść wigilijna / Charles Dickens ; tł. Krystyna Tarnowska.
Poznań : Wydawnictwo Ibis, 2009. - 86, [2] s. : 21 cm.
ISBN 9788361482789

22. Opowieść wigilijna / Charles Dickens ; przeł. Bohdan Maliborski.
Warszawa : Świat Książki, 2009. - 127, [1] s. : il. ; 22 cm.
Publ. klubu Świat Książki nr 7595
ISBN 9788324717774

23. Opowieść wigilijna / Karol Dickens ; tł. Magdalena Machay ; il. Alicja Rybicka ; oprac. Agnieszka Sabak.
Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, 2010. 94, [2] s. : il. ; 20 cm.
ISBN 9788374374743

24. Opowieść wigilijna / Charles Dickens ; tł. Anita Zachora ; il. Małgorzata Goździewicz.
Poznań : Wydawnictwo Ibis, 2012. - 88 s. : il. ; 28 cm.
ISBN 9788377383094

25. A Christmas carol = Opowieść wigilijna : w wersji do nauki angielskiego / Charles Dickens ; Marta Fihel ; Dariusz Jemielniak ; Grzegorz Komerski.
Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2016. - 197 s. : 24 cm.
Wydanie w nowej szacie graficznej ; Na okładce: mp3 gratis. Poziom B2.
ISBN 9788375617641 zł 29,90

26. Opowieść wigilijna / Charles Dickens ; przeł. Michał Filipczuk ; il. Agata Łuksza. – Wyd. 2.
Warszawa : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2017. – 146, [3] s: il. ; 21cm.
ISBN 978838073037

SERIE WYDAWNICZE

27. Opowieść wigilijna Charlesa Dickensa / oprac. Danuta Wilczycka .
Lublin : Wyd. Biblioteka Wysyłkowa, 2006. - 49, [3] s. : 17 cm.
Biblioteczka Opracowań ; z. 85
Bibliogr. s. 48-49
ISBN 8386581190
28. Opowieść wigilijna/ Charlesa Dickens; oprac. Danuta Wilczycka.
Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2007. - 49, [3] s. : 17 cm.
Biblioteczka Opracowań ; z. 85
Bibliogr. s. 48-49
ISBN 9788386581191

29. Opowieść wigilijna / Charles Dickens ; przeł. Michał Filipczuk.
Kraków : Wyd. „Zielona Sowa”, 2003. - 68, [4] s. : 21 cm.
Czytaj z Sową!
ISBN 8373891730

30. Opowieść wigilijna : opracowanie powieści Karola Dickensa przeznaczone dla młodych czytelników / przeł. Ewa Mierzwińska ; il. Van Gool.
Warszawa : Wyd. Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk – Inwestycje, 2007. - 56 s. : il. ; 23 cm.
Czytanki dla Dzieci
Na s. tyt. pseud. zbiorowy aut. il. ; nazwy w cop. ; A. M. Lefèvre, M. Loiseaux, M. Nathan-Deiller, A. Van Gool
ISBN 837512091X 9788375120912

31. Opowieść wigilijna / Karol Dickens / oprac. Agnieszka Sabak.
Kraków : Wydawnictwo Skrzat, 2010. 15, [1] s. : il. ; 14 cm.
Dobre Opracowanie
Opis wg okł. U dołu okł.: Streszczenie, charakterystyka bohaterów, problematyka
ISBN 9788374375450

32. Gwiazdka miłości / Toronto : Wyd. „Arlekin”
Bydgoszcz ; Warszawa : Wydaw. Harlequin Enterprises ; ZGKEN, 1994. - 318, [1] s. : 18 cm.
Zawiera : Wigilijna opowieść / Lucy Gordon ; przeł. Michał Tober. Świąteczne pojednania / Joan Hohl ; przeł. Jacek Manicki. Jaka jesteś naprawdę / Emilie Richards ; przeł. Małgorzata Hesko-Kołodzińska. Samotnik z Sosnowego Wzgórza / Lisa Jackson ; przeł. Wiktoria Melech. - Harlequin Special, 1509-6203 ; 3
ISBN 8370705790

33. Opowieść wigilijna / Charles Dickens ; oprac. przeł. Danuta Sadkowska ; wstęp Hanna Zawiślak ; il. Arthur Rackham.
Warszawa : Wyd. Edipresse Polska, 2016. – 122, [5] s: il ; 21 cm.
ISBN 9788379455164 9788379455249

34. Opowieść wigilijna / Charles Dickens.
Warszawa : Wydawnictwo Waza; Oficyna Wydawnicza Rytm, 2010. - 120, [2] s. : 22 cm.
Klasyka – Rytm
ISBN 9788373993105 9788386426690

35. Kolęda prozą czyli Opowieść wigilijna o duchu / Karol Dickens ; tł. Krystyna Tarnowska. - Wyd. 1 masowe.
Warszawa : Wyd. Spółdzielnia Wydawniczo-Handlowa „Książka i Wiedza”, 1968. - 136 s. : 18 cm.
Koliber

36. Opowieść wigilijna ; Świerszcz za kominem / Karol Dickens.
Warszawa : Wyd. „Czytelnik”, 1948. - 63, [1] s. : 26 cm.
Dickens, Charles (1812-1870). Świerszcz za kominem Biblioteka Romansów
i Powieści - Czytelnik ; nr 9

37. Opowieść wigilijna / Karol Dickens ; przeł. Krystyna Tarnowska ; oprac. Anna Kremiec.
Kraków : Wydawnictwo Greg, 2008. - 78 s. : il.; 21 cm.
Lektura – Greg - il. Jolanta Adamus-Ludwikowska ;
Na stronie tytułowej: Notatki na marginesie, szczegółowe opracowanie, streszczenie ; Indeks.
ISBN 9788373272910

38. Opowieść wigilijna / Karol Dickens.
Bielsko-Biała : Wyd. BOW, 1995. - 83, [1] s. : 21 cm.
Lektura - Beskidzka Oficyna Wydawnicza / Cieszyn : CDW
ISBN 8370321321

39. Opowieść wigilijna / Charles Dickens ; wstęp Hanna Zawiślak ; oprac. przekł. C. N. Danuta Sadkowska.
Wrocław : Wydawnictwo Siedmioróg, 2005. - 97, [4] s. : [4] s. ; tabl. ; il. ; 24 cm.
Na podst. wyd. Gebethnera i Wolffa. Lektura dla kl. VI szkoły podstawowej oraz dla gimnazjum
ISBN 8371628730

40. Kolęda prozą czyli Opowieść wigilijna o duchu / Karol Dickens ; tł. Krystyna Tarnowska. - Wyd. 2.
Warszawa : Wyd. „Alfa”, 1987. - 82, [2] s. : 20 cm.
Lektura Szkolna – Alfa
ISBN 8370011551

41. Opowieść wigilijna / Charles Dickens ; przekł. Anita Zuchora ; oprac. Dorota Nosowska.
Poznań : Wydawnictwo Ibis, 2014. - 98, [1] s. : 21 cm.
Lektura z Opracowaniem – Ibis
ISBN 9788377380000

42. Opowieść wigilijna / Charles Dickens ; przeł. Krystyna Tarnowska ; oprac. Dorota Nosowska.
Poznań : Wydawnictwo Ibis, 2016. – 98, [1] s: 21 cm.
Lektura z Opracowaniem
ISBN 9788365634580

43. Opowieść wigilijna / Charles Dickens ; przeł. Anita Zuchora ; oprac. Dorota Nosowska.
Poznań; Żychlin : Wydawnictwo Ibis, 2016. 98, [1] s. : 22 cm.
Lektura z Opracowaniem
ISBN 9788377383759 9788365458001

44. Opowieść wigilijna / Karol Dickens ; oprac. Danuta Nikiel-Wroczyńska.
Kraków : Wyd. „Spes”, 2000. - 82, [10] s. : 20 cm.
Lektura z Opracowaniem – Spes
ISBN 8388468421

45. Opowieść wigilijna / Charles Dickens ; przeł. Michał Filipczuk ; oprac. Iwona Fedan.
Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2009. - 79, [1] s. : 21 cm.
Lektura z Opracowaniem - Zielona Sowa
ISBN 9788376230887

46. Opowieść wigilijna / Charles Dickens ; przeł. Michał Filipczuk ; oprac. Iwona Fedan.
Kraków : Wyd. „Zielona Sowa”, 2004. - 78, [2] s. : 21 cm. - Lektura z Opracowaniem - Zielona Sowa
ISBN 837389389X

47. Opowieść wigilijna / Charles Dickens ; il. Jarosław Żukowski ; oprac. tł. Danuta Sadkowska.
Wrocław : Wyd. „Siedmioróg”, 1996. - 69, [2] s. ; [4] s. tabl. ; il. ; 21 cm. - Lektura – Siedmioróg ; Zaczarowane Strony
Oprac. przekł. na podst. wyd. Gebethnera i Wolffa.
ISBN 8371620098

48. Przejrzyste streszczenia : Charles Dickens - Opowieść wigilijna, Aleksander Fredro - Śluby panieńskie, Stefan Żeromski - Syzyfowe prace, Antoine de Saint-Exupery - Mały książę, Aleksander Kamiński - Kamienie na szaniec, Jerzy Krzysztoń - Wielbłąd na stepie, John R. R. Tolkien - Hobbit, czyli tam i z powrotem / oprac. Jacek Pawlicki.
Warszawa : Wyd. „T-Vera”, 2000. - 94, [2] s. : 21 cm.
Lektury Gimnazjum ; t. 2
ISBN 8388661019

49. Noc wigilijna : opowieść fantastyczna / Charles Dickens ; Janina Colonna-Walewska.
Warszawa : Wyd. Księg. Nakładowa, „Współczesna”, 1926. - 31, [1] s. : il. ; 17 cm.
Złote Książeczki dla Dzieci i Młodzieży ; nr 11

50. Opowieść wigilijna / Karol Dickens ; oprac. wyd. Gebethner ; Wolff Zenon Rylukowski.
Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, 2012. - 91, [5] s. : 21 cm.
Lektury dla Szkół Gimnazjalnych
ISBN 9788378443766

51. Opowieść wigilijna / Charles Dickens ; przeł. Oprac. Danuta Sadkowska.
Wrocław : Wyd. „Promocja”, 2001. - 63, [5] s. : il. ; 21 cm.
Lektury Szkolne – „Promocja”
Na okł.: Z opracowaniem dla uczniów i nauczycieli. Oprac. przekł. na podst. wyd. Gebethnera i Wolffa. Dla kl. VI szkoły podstawowej i gimnazjum
ISBN 838894407X

52. Kolęda prozą czyli Opowieść wigilijna o duchu / Karol Dickens ; tł. Krystyna Tarnowska.
Białystok „Pogoń” : Wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza-B, 1996. - 93 s. : 21 cm.
Lektury Ucznia
ISBN 8387121126

53. Opowieść wigilijna Charlesa Dickensa / oprac. Ilona Kulik.
Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Literat, 2007. - 90 s. : il. ; 15 cm.
Lektury Wszech Czasów – Literat ; 16
Bibliografia, filmografia s. 89-90.
ISBN 9788375270099

54. Opowieść wigilijna Charlesa Dickensa / oprac. Ilona Kulik ; Wyd. 2.
Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Literat, 2015. - 90 s. : il ; 15 cm.
Lektury Wszech Czasów - Literat ;
Bibliografia, filmografia na s. 89-90
ISBN 9788375276619

55. Opowieść wigilijna / Charles Dickens.
Warszawa : Wyd. Orkla Press Polska, 2005. - 85, [2] s. : 20 cm.
Lektury Wszech Czasów
Orkla Press Polska 15
ISBN 8360322090

56. Opowieść wigilijna / Charles Dickens.
Warszawa : Wyd. Polskapresse, 2005. - 85, [2] s. : 21 cm.
Lektury Wszech Czasów Polskapresse ; 15
ISBN 8389956950

57. Opowieści wigilijne - Kolęda prozą czyli Opowieść wigilijna o duchu Karola Dickensa / Julia Włodek.
Warszawa : Wyd. „Nasza Księgarnia”, 2001. - 21, [3] s. : 21 cm.
Mini-Maksy - Powtórka z lektur ;
Na okł. podtyt.: opracowania, streszczenia, wypracowania
ISBN 8310107765

58. „Stary człowiek i morze”, „Hobbit”, „Opowieść wigilijna”, „Romeo i Julia” / oprac. Agnieszka Marszał, Ilona Kulik ; Marzena Chełminiak.
Toruń : Wydawnictwo Literat, 2009. - 206, [1] s. : 22 cm.
Opracowania Lektur
Bibliografia przy rozdziałach
ISBN 9788375272161

59. Opowieść wigilijna / Charles Dickens; przeł. Tamara Michałowska; il. Artur Piątek.
Wrocław : Wydawnictwo Siedmioróg, 2012. - 87, [3] s. : 24 cm + 1 dysk optyczny (CD).
Poczytajcie, Posłuchajcie
ISBN 9788377910122

60. Opowieść wigilijna / Charles Dickens ; tł. Ewa Cander ; il. Andrew Wheatcroft .
Warszawa : Wyd. „Arkady”, 1998. - 63, [1] s. : fot.; portr., rys. ; 29 cm.
Poznaję, Podziwiam – Literatura
Na okł. podtyt.: najpiękniejsza opowieść o Bożym Narodzeniu ; adapt. Shona McKellar
ISBN 8321339956

61. Opowieść wigilijna / Karol Dickens ; tł. Magdalena Machay ; il. Alicja Rybicka.
Kraków : Wyd. Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, 2010. - 154, [6] s. : il. ; 25 cm.
Klasyka – Skrzat
ISBN 9788374374606

62. Opowieść wigilijna / Karol Dickens ; oprac. Danuta Sadkowska ; il. Jarosław
Żukowski.
Wrocław : Wyd. „Siedmioróg”, 1997. -69, [2] s., [4] s. : tabl. ;il. ; 21 cm.
Zaczarowane Strony ; Lektury Dla Każdego
Oprac. na podst. wyd. Gebethnera i Wollfa
ISBN 8371620098

63. Opowieść wigilijna / Charles Dickens.
Poznań : Wydawnictwo Ibis, 2015. - 32 s. : il ; 28 cm.
Zaczarowana Klasyka
ISBN 9788377386286

64. Christmas carol = Opowieść wigilijna : z podręcznym słownikiem angielsko-polskim / Charles Dickens.
Ruda Śląska : Wyd. Ze Słownikiem, 2016. - 238, [1] s. : 21 cm.
Ze Słownikiem
ISBN 9788365646200 zł 29

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA
DRUKI ZWARTE

65. Dziewięć Wigilii - Opowieść wigilijna / Wojciech Kuczok.
Warszawa : Wyd. Świat Książki - Bertelsmann Media, 2007. - 220, [3] s. : 22 cm. /
ISBN 9788324708192

66. Opowieść wigilijna / Wojciech Kuczok.
Warszawa : Wyd. Świat Książki - Bertelsmann Media, 2007. - 220, [3] s. : 22 cm. ISBN 9788324708192

67. Jeszcze jest jakaś szansa / Bożena Konarowska.
Bielsko-Biała : Wyd. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, 2008. - 56 s. : 30 cm.
Scenariusze - Regionalny Ośrodek Kultury ; Uwagi Na okł. wyłącznie tyt. serii. Spis treści na s. 2 okł. Wyd. w tece z. 1-4. Na tece tyt. serii oraz podtyt.: prace nagrodzone w konkursie na sztukę dla amatorskich zespołów dziecięcych i młodzieżowych. Współwyd.: Casting : etiuda, a właściwie zabawka / Piotr Adamczyk. Ballada złodziejska, czyli Pomieszanie z poplątaniem : komediofarsa w trzech aktach / Agata Zeliszek. Przygody Jeżyka, co się rozbrykał / Wojciech Fiwek. Opowieść mało wigilijna / Lidia Michalska. II miejsce w konkursie na sztukę dla amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych w kategorii osób dorosłych
ISBN 9788391749074

68. Kolęda na Boże Narodzenie czyli Wigilijna opowieść o duchach / Charles Dickens ;
przeł. Jolanta Kubiak.
Gdynia : Wydawnictwo Ardente 2008. - 162 s. : 17 cm.
ISBN 9788392757108

69. Krakowska opowieść wigilijna : jak Jezusek nasz drogi zawitał w Krakowa progi : inscenizacja / Zofia Barbara Cabała.
Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2006. - 39 s. ; il. ; 21 cm + 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm.
ISBN 8374220910

70. Magiczna opowieść wigilijna / tł. Katarzyna Dmowska.
Ożarów Mazowiecki : Wydawnictwo Olesiejuk, 2010. - 24 s. : il. ; 27 cm.
ISBN 9788376269962

71. Najpiękniejsze polskie kolędy : słowa i nuty : dla całej rodziny do śpiewania przy wigilijnym stole.
Warszawa : Edipresse Polska ; [Kraków : Wydawnictwo „M”], 2002. - 50 s. ; il. ; 23 cm.
Jan Paweł II Kolekcja ; Opis wg okł. Na okł.: Opowieść wigilijna: papieskie Boże Narodzenie : Księga Świętych poleca.
ISBN 8388960032

72. Noc grudniowa : opowieść wigilijna w pięciu aktach z prologiem, introdukcją
i zakończeniem / Gustaw Korund ; Witold.Lubas.
Warszawa : Wyd. Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1983. - 57, [1] s.: 21 cm. - Rzecz napisana w drugiej połowie grudnia 1981 roku i styczniu 1982 roku.

73. Opowieść wigilijna / Karol Dickens / oprac. i il. Wiesława i Marek Kamieńscy.
Katowice : „Videograf”, 1995. - 19, [5] s. : il. ; 1 portr. ; 30 cm.
Krak. : DWWLA
ISBN 8385516824

74. Opowieść wigilijna i śpiewnik kolęd; Nuty.
Koszalin : Wyd. Miasto Dziennik Koszaliński, 2007. - [12] s. : il. ; 30 cm.
Zwiastowanie ; Bóg się rodzi ; Wędrówka Marii i Józefa do Betlejem ; Jezus malusieńki ; Narodziny Pana Jezusa ; Wśród nocnej ciszy ; Pasterze składają hołd dzieciątku ; Pójdźmy wszyscy do stajenki ; Dzisiaj w Betlejem ; Trzej królowie w stajence ; Gdy się Chrystus rodzi. Na gitarę z tekstem podł. Aranżacja i transkrypcja Kolędy i pastorałki Muzyka na gitarę ; Śpiewniki nuty

75. Opowieść wigilijna / opowiadanie o wigilii roku 1937 po 60 latach w roku 1997 / Stefania Antonina Ziemkowska.
Poznań : Wyd. Aleksander Ziemkowski, 1997. - 14, [1] s. : [1] k. tabl. ; 1 fot., 2 portr. ; 20 cm.
Na s. red. podtyt. : Opowieść prawdziwa.
ISBN 839047039X

76. Opowieść wigilijna z angielskim : ponadczasowy moralitet o skąpcu Ebenezerze Scrooge'u w wersji do nauki angielskiego / Charles Dickens ; aut. podręcznika Marta Fihel, Dariusz Jemielniak, Grzegorz Komerski.
Wydawnictwo Poltext, 2015. 197 s. : il. ; 24 cm.
Na okł.: Oryginalny tekst w wersji audio dostępny na Librivox.org.
ISBN 9788375615241

77. Opowieści wigilijne / Jerzy Pilch, Olga Tokarczuk, Andrzej Stasiuk.
Wałbrzych : Wyd. „Ruta”, Wołowiec : Wyd. „Czarne”, 2000. - 59, [3] s. : 18 cm.
Zawiera Pastorałka Don Juana / Jerzy Pilch. Profesor Andrews w Warszawie / Olga Tokarczuk. Opowieść wigilijna / Andrzej Stasiuk.
Na okł. odmienna kolejność aut.: Olga Tokarczuk, Jerzy Pilch, Andrzej Stasiuk. ; U dołu s. tyt. wydawcy: Czarna : Ruta. - Na książce także błędny ISBN. 8391286576.
ISBN 838739131X

78. Opowieść wigilijna / Maria Derwich ; il. Artur Piątek.
Wrocław : Wyd. „Siedmioróg”, 2004. - [20] s. : il.; 29 cm.
Najpiękniejsze Bajki Świata – Siedmioród
ISBN 8372544980

79. Pomyłka Lucyfera : opowieść wigilijna / Mieczysław Maliński ; il. Katarzyna Czerner-Wieczorek.
Kraków : Wyd. Rhema”, 2001. - 23, [1] s. : il. kolor. ; 22 cm.
ISBN 8390348667

80. Strefa mroku : jedenastu apostołów grozy / Andrzej Sapkowski.
Warszawa : Wydawnictwo Bauer, 2002. 192 s. : il. ; 19 cm. / - Zawiera Złote popołudnie / Andrzej Sapkowski. Gotyk / Jacek Dukaj. Zielone pola Avalonu / Damian Kucharski. Siostra czasu / Grażyna Lasoń-Kochańska. Opowieść wigilijna / Tomasz Pacyński. Piękna i bestia / Jacek Piekara. Kostucha / Andrzej Pilipiuk. Gdzie diabeł mówi dobranoc / Jerzy Rzymowski. Twarz na każdą okazję / Michał Studniarek. Czarownice / Andrzej Ziemiański. Akwizytor / Rafał Ziemkiewicz.
Uwagi Dod. do magazynu Fantazy-Click!. Antologia

81. Wigilijna opowieść / Brian Wildsmith ; przeł. Magda Koziej-Ostaszkiewicz.
Warszawa : Wyd. Prószyński i S-ka, 1998. - [24] s. : il. ; 30 cm.
ISBN 8371805217

82. Współczesna opowieść wigilijna : energia, czas i natura kwantów / Robert Gilmore ; przeł. Ewa Maydell.
Warszawa : Wyd. Prószyński i S-ka 2000. - 120 s. : il. ; 24 cm.
Wszechświat dla Poetów - Tyt. oryg.: Scrooge's cryptic carol : visions of energy, time and quantum nature, 1996 ;
ISBN 8372550085

DRUKI CIĄGŁE
ARTYKUŁY W CZAOPISMACH

83. Opowieść wigilijna ; Front robót ; W katedrze ; Rozkład jazdy ; Szuflada ; [Brzęk talerzy] ; Dobra śmierć / Zdzisław Pruss // Akant : miesięcznik literacki. 1429-9054. 2011, R. 14, nr 12, s.18

84. Opowieść wigilijna, czyli co Karol Dickens mówi nam o kapitalizmie / Adam Leszczyński // Ale Historia : tygodnik historyczny. 2084-3801. 2016, nr 51, s. 6-7

85. Opowieść wigilijna : Zaproszenie dla pogardy ; Droga ; Białe frezje / Ewa Sonnenberg // Format 0867-2555. 2016, Nr 73, s. 5-7

86. W poszukiwaniu utraconego wiersza. Opowieść wigilijna / Anton Georgiev ; tł. Elżbieta Solak. - 2000. - Artykuł W: Dekada Literacka. 2000, nr 9/10, s. 12-13

87. Dickens na miarę XXI wieku : Opowieść wigilijna – recenzja Zawiera rec. filmu: Opowieść wigilijna [2009] / reż. Robert Zemeckis / Wojtek Kałużyński // Dziennik Gazeta Prawna : prawo, biznes, polityka. 2080-6744. 2009, nr 228, s. A14

88. Opowieść wigilijna: Gombrowicz i żuki : [Fragm. „Dziennika” Witolda Gombrowicza. Pamiętniki polskie - 1944-1989 r.] / oprac. Tomasz Miłkowski // Dziennik Trybuna. 2300-3197. 2016, nr 255/257, s. 19

89. Ludzki głos konia ; Jak anioł śmierć przyprowadził ; Opowieść wigilijna, czyli jak święty Józef z Maryją po świecie chodzili / Zbigniew W. Fronczek // Dziś. 2004, R. 15, nr 12 s. 180-186

90. Bóg zapłać : opowieść wigilijna / Wojciech Tochman // Duży Format : czwartkowiec „Gazety Wyborczej”. 1643-9910. 2009, nr 50, s. 12-13

91. Halo, mówi tata : opowieść wigilijna / Renata Radłowska // Duży Format : czwartkowiec „Gazety Wyborczej”. 1643-9910. 2014, nr 52, s. 8-9

92. Opowieść wigilijna / Wojciech Tochman // Duży Format : czwartkowiec „Gazety Wyborczej”. 1643-9910. 2009, nr 50, s. 12-13

93. Bardzo stara opowieść wigilijna / Wiesław Wodecki // Gazeta Wyborcza 0860-908X. 1997, nr 299, s. 10-11

94. Wigilia pana Dickensa : jak powstała „Opowieść wigilijna” Charlesa Dickensa? / Wojciech Orliński // Gazeta Wyborcza. 0860-908X. 2004, nr 301, s. 14

95. Kamińskiego opowieść wigilijna : Hania - recenzja zawiera rec. filmu: Hania / reż. Janusz Kamiński / Tadeusz Sobolewski // Gazeta Wyborcza 0860-908X. 2007, nr 279, s. 14

96. Opowieść wigilijna / Andrzej Stasiuk // Gazeta Wyborcza 0860-908X. 1997, nr 298, dod. s. 64-66

97. Wigilijna opowieść o miłości / Maria, Paweł Wawrzyniakowie // Katecheta : dwumiesięcznik poświęcony zagadnieniom nauczania religii. 0209-1291. 2010, R. 54, nr 11, s. 39-45

98. Czarna dama ; Mleko : Opowieść wigilijna / Renata Batko // Literat Krakowski : pismo Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. 1689-8990. 2013, Nr 5/6 (2012/2013), s. 5-22

99. Syberyjska opowieść wigilijna / Wojciech Grzelak // Najwyższy Czas! : pismo konserwatywno-liberalne. 0867-0366. 2013, nr 52/53, s. LII-LIII

100. Górowa opowieść wigilijna / Andrzej Muszyński // Newsweek Polska. 1642-5685. 2016, nr 52/1, s. 156-160

101. Opowieść wigilijna / Ryszard Kiersnowski // Niedziela. 0208-872x. 2007, nr 3, s. 35

102. Opowieść wigilijna De Luki / Hanna Serkowska // Nowe Książki : przegląd nowości wydawniczych. 0137-8562. 2010, nr 2, - s. 31-32

103. Pluskwiaki : (opowieść wigilijna) / Grzegorz Mucha // Opcje. 2005, nr 1, s. 43-47

104. CSR i Milton Friedman : Opowieść wigilijna i zły kapitalista / Katarzyna Guczalska // Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej. 0867-5392. 2014, T. 59/60 s. 279-312

105. Wigilijna gwiazda ; Opowieść ; Przed zimą ; Śnieg ; Zima ; Czytanie / Władysław Łazuka // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. 2000, nr 12, s. 177-178

106. Opowieść wigilijna / Jan Pniewski // Przegląd Powszechny. : Zawiera rec. filmu: Hania / reż. Janusz Kamiński. Recenzja filmowa 2008, R. 125, nr 1 s. 118-120

107. Leszek Bugajski // Rzeczpospolita. 0208-9130. 2014, nr 299, s. P13

108. Opowieść wigilijna / Michał Piedziewicz. – 2000. - Artykuł W: Studium. 2000, nr 5/6, s. 68-79

109. Opowieść wigilijna / Jacek Moskwa // Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). 0208-9130. 1996, nr 299, dod. s. XVIII

110. Grudzień ; Diagnoza ; Jasna pogoda ; Opowieść wigilijna / Jerzy Jarniewicz // Studium. 2002, nr 1, s. 39-41 Wigilijna opowieść za pieniądze

111. Opowieść wigilijna - recenzja przedstawienia: Opowieść wigilijna Charlesa Dickensa; reż. Marian Pecko ; T. Lalka / Liliana Bardijewska // Teatr. 0040-0769. 1996, nr 3, s. 31
112. Opowieść wigilijna / Jacek Krakowski // Wiadomości Kulturalne. 1997, nr 8, s. 12

113. Wszystkie kolory świata : opowieść wigilijna : Boże Narodzenie / Marcin Żyła // Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne. 0041-4808. 2015, nr 51/52, s. 22-24

114. Droga Chlebowa : opowieść wigilijna / Olga Tokarczuk // Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne. 0041-4808. 2007, nr 51/52, s. 28-29

115. Wigilijna opowieść Auggie Wrena / Paul Auster ; tł. Adam Szostkiewicz // Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne. 0041-4808. 1998, nr 51/52, s. 10

116. Opowieść wigilijna / Weronika Murek // Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne. 0041-4808. 2016, nr 51/52, s. 24-25

117. Ślady : opowieść wigilijna / Zośka Papużanka // Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne. 0041-4808. 2013, nr 51/52, s. 12-13

118. Zwierzątko, Mama, Ja i Szpital : opowieść wigilijna / Maciej Wojtyszko // Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne. 0041-4808. 2009, nr 51/52, s. 8-9

119. Walizka : opowieść wigilijna / Magdalena Tulli // Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne. 0041-4808. 2014, nr 51/52, s. 20-23

120. Komputerowy Jim Carrey : Opowieść wigilijna - recenzja filmu: Opowieść wigilijna reż. Robert Zemeckis / Barbara Hollender // Rzeczpospolita. 0208-9130. 2009, nr 272, s. A34

121. Matka, którą zabiłam : opowieść wigilijna / Sylwia Kubryńska. // Wysokie Obcasy : dodatek do Gazety Wyborczej. 1506-9087. 2016, nr 52, s. 20-21

122. Opowieść wigilijna Charlesa Dickensa w świetle serii translatorskiej / Beata Hałas // Charles Dickens : refleksje, inspiracje, (re)interpretacje. – 2014, s. 95-105

WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE
NAGRANIA DŹWIĘKOWE
FILMY

123. Opowieść wigilijna Muppetów = The Muppet Christmas carol / Walt Disney Pictures.
Warszawa : Wyd. Imperial Entertainment, 1993. - Film : 1 kas. wiz. (VHS) (83 min) : dźw., kolor. ; 12,5 mm. - screenplay by Jerry Juhl ; produced by Brian Henson and Martin G. Baker ; directed by Brian Henson
Opis z etykiety płyty i opakowania. Michael Caine, Dave Goelz, Steve Whitmire [et al.]. ; Ścieżka dźwiękowa ang., czes., pol., napisy w wielu jęz.

124. Opowieść wigilijna / 20th Century Fox Home Entertainment.
Warszawa : Wyd. Imperial Entertainment, 1998. - Film ; 1 kas. wiz. (VHS) (72 min) : dźw., kolor. ; 12,5 mm.
Opis z etykiety na kasecie i z opakowania. Tim Curry, Whoopi Goldberg, Michael York, Ed Asner

125. Opowieść wigilijna Flinstonów / Joseph Barbera Film ; Warner Bros.
Poland ; Warszawa : Wyd. Warner Bros. Poland, 2000. – Film : 1 kas. wiz. (VHS) (70 min) : dźw., kolor. ; 1,25 cm.
Kino Familijne (Warner Bros. Poland) - Dubbing pol., wersja oryg. Ang.

126. Opowieść wigilijna Myszki Miki / Walt Disney Home Video.
Warszawa : Wyd. Imperial Entertainment, 2001. – Film : 1 kas. wiz. (VHS) (46 min) : dźw., kolor. ; 1,25 cm.
Opis z etykiety płyty i opakowania. Dubbing pol., wersja oryg. ang.

127. Opowieść wigilijna = Christmas carol: the movie / Robert llewellyn ; Piet Kroon ; Iain Harvey.
Warszawa : Wyd. Imperial Entertainment, 2003. - Film : 1 kas. wiz. (VHS) (75 min) : dźw., kolor. ; 12,5 mm.
Opis z etykiety na kasecie i opakowania. Dubbing w wersji oryg.: Simon Callow, Kate Winslet, Nicolas Cage. Ścieżka dźwiękowa ang., fr., niem., pol., wł., napisy fr., hol., pol., wł., wersja dla niedosłyszących ang., niem; directed by Jimmy T. Murakami ; Metro-Goldwyn-Mayer Home Entertainment Ltd

128. Christmas carol: the movie = Opowieść wigilijna / screenplay by Robert llewellyn ; Piet Kroon ; Iain Harvey ; Jimmy T. Murakami ; Metro-Goldwyn-Mayer Home Entertainment Ltd.
Warszawa : Wyd. Imperial Entertainment, 2003. - Film : 1 dysk optyczny (DVD) (75 min) : dźw., kolor. ; 12 cm.
Opis z etykiety płyty i opakowania. Dubbing wersja oryg.: Simon Callow, Kate Winslet, Nicolas Cage. Dźwięk: Dolby Digital, Dolby Sourrand; obraz: 4:3. Ścieżka dźwiękowa ang., fr., niem., pol.,wł., napisy fr., hol., pol., wł., wersja dla niedosłyszących ang., niem.

129. The Muppet Christmas carol = Opowieść wigilijna Muppetów / Walt Disney Pictures ; Jerry Juhl ; Brian Henson ; Martin G. Baker ; Brian Henson.
Warszawa : Wyd. Imperial Entertainment, 2003. – Film : 1 dysk optyczny (DVD) (83 min) : dźw., kolor. ; 12 cm.
Opis z etykiety płyty i opakowania. Michael Caine, Dave Goelz, Steve Whitmire [et al.]. Dźwięk: Dolby Digital 5.1, 2.0; obraz: 4:3. Ścieżka dźwiękowa ang., czes., pol., napisy w wielu jęz.

130. Nieznana opowieść wigilijna / reż. Piotr Mularuk ; scenariusz Ireneusz Janik.
Warszawa : Propaganda, 2004. Film : 1 dysk optyczny (DVD) (58 min) : dźw., kolor. ; 12 cm.
Zdjęcia Arkadiusz Tomiak ; muzyka Włodzimierz Pawlik. Wyk. ; Piotr Machalica, Krzysztof Stroiński ; Danuta Szaflarska ; Sara Muldner ; Grażyna Błęcka-Kolska ; Darek Kwaśnik. DVD-Video

131. Opowieść wigilijna = A Christmas carol / Hallmark Entertainment presents / Dyson Lovell ; Peter Barnes ; David Hugh Jones.
Warszawa : Monolith Video, 2007. – Film : 1 dysk optyczny (DVD) (95 min) : dźw., kolor. ; 12 cm.
Muz. Stephen Warbeck ; cinematography Ian Wilson. Patrick Stewart, Liz Smith, Ian McNeice, Dominic West, Laura Fraser [et al.]. ; Ekranizacja powieści Charlesa Dickensa. DVD-Video, Dolby Digital 2.0. Ścieżka dźwiękowa w jęz. ang., lektor i napisy dialogowe w jęz. pol.

132. Opowieść wigilijna Flintstonów / Hanna-Barbera.
Warszawa ; Warner Bros, 2007. – Film 1 dysk optyczny (DVD) (94 min) : dźw., kolor. ; 12 cm.
Kino dla Dzieci - Warner Bros. Poland Uwagi Opis z etykiety płyty i opakowania. Dźwięk: Dolby Digital 2.0, Dolby Digital 1.0; obraz: 4:3. Dubbing pol., ścieżka dźwiękowa ang., hisz. i węg., napisy ang., grec., hisz. i węg. ; Wersja dla niesłyszących ang

133. Opowieść wigilijna / Charles Dickens ; reż. Clive Donner.
Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2008. – Film : 1 dysk optyczny (DVD) (96 min) : dźw., kolor. ; 12 cm.
Wideoteka Edukacyjna - Opis z płyty i opakowania. Ścieżka dźwiękowa ang., lektor pol.

134. The Smurfs. A Christmas carol = Smerfy. Opowieść wigilijna / Sony Pictures Animation.
Warszawa : Imperial CinePix, 2013. - Film : 1 dysk optyczny (DVD) (22 min) : dźw., kolor. ; 12 cm.
Opis z etykiety płyty i opakowania. Dźwięk: Dolby Digital 2.0; obraz: 16:9. Ścieżka dźwiękowa ang., czes., pol., słow., węg., napisy w wielu jęz.

135. A Christmas carol = Opowieść wigilijna / Steve Starkey ; Robert Zemecks ; Jack Rapke./ Walt Disney Pictures and Imagemovers Digital.
Warszawa : Galapagos, 2015. - Film : 1 dysk optyczny (Blu-ray) (96 min) : dźw., kolor. ; 12 cm.
Opis z etykiety płyty i opakowania. Wg opowiadania Charlesa Dickensa. Jim Carrey, Gary Oldman, Colin Firth [et al.]. Dźwięk: Dolby Digital 5.1, DTS-HD Master Audio 5.1; obraz: 2.40:1. Ścieżka dźwiękowa ang., dubbing pol., napisy ang. i pol., wersja dla niesłyszących w jęz. ang.

136. A Christmas carol = Opowieść wigilijna / Steve Starkey ; Robert Zemecks ; Jack Rapke./ Walt Disney Pictures and Imagemovers Digital.
Warszawa : Galapagos, 2015. - Film : 2 dyski optyczne (Blu-ray) (96 min) : dźw., kolor. ; 12 cm.
Opis z etykiety płyty i opakowania. Wg opowiadania Charlesa Dickensa. Opakowanie zawiera film w technologii 2D i 3D. Jim Carrey, Gary Oldman, Colin Firth [et al.]. Dźwięk: Dolby Digital 5.1, DTS-HD Master Audio 5.1; obraz: 2.40:1. Ścieżka dźwiękowa ang., dubbing pol., napisy ang. i pol., wersja dla niesłyszących w jęz. ang.

137. Opowieść wigilijna Myszki Miki / Disney Film; Galapagos.
Warszawa : Galapagos, 2015. - 1 dysk optyczny (DVD) (104 min) : dźw., kolor. 12 cm.
Opis z etykiety płyty i opakowania. Dźwięk: Dolby Digital 2.0; obraz: 1.33:1. Ścieżka dźwiękowa ang, dubbing pol., napisy ang. i pol., ang. dla niesłyszących.

138. Opowieść wigilijna / Walt Disney Pictures and Imagemovers Digital ; produced by Steve Starkey, Robert Zemecks, Jack Rapke.
Warszawa : Galapagos, 2015. 1 dysk optyczny (DVD) (92 min) : dźw., kolor. ; 12 cm.
Opis z etykiety płyty i opakowania. Wg opowiadania Charlesa Dickensa. Jim Carrey, Gary Oldman, Colin Firth; Dźwięk: Dolby Digital 5.1; obraz: 2.40:1. Ścieżka dźwiękowa ang., dubbing pol., napisy ang. i pol., wersja dla niesłyszących w jęz. ang.

AUDIOBOOKI I E-BOOKI

139. Cztery róże dla Lucienne / Roland Topor ; tł. Tomasz Matkowski.
Warszawa : Wyd. Qes Agency, cop. 2007. – Audiobook : 1 płyta audio (CD) : zapis cyfrowy, stereo. ; 12 cm.
Tyt. oryg.: Four roses for Lucienne zawiera Sznycel górski ; Wielki człowiek ; Ciężka operacja ; Szkoła w przepaści ; Wybawcy ; Bilet powrotny ; Wróżka inna niż wszystkie ; Wypadek ; Przechodnia dłoń ; Nowo przybyły ; Cztery róże dla Lucienne ; Alibi dziecka ; Ojcowskie poświęcenie ; Pokarm duchowy ; Drodzy przyjaciele ; Opowieść wigilijna ; Smakosze ; Jak pies z kotem ; Zgniłe królestwo ; Zła publiczność ; Przelotne burze ; Wstawać! ; Ciupciać królową ; Zbyt czysta ; Święty ogień ; Sprawiedliwość ścigająca zbrodnię ; Numer z telefonem ; Głodnego nakarmić ; Dobry uczynek ; Bez kompleksów ; Egzekucja ; Prawda o Ludwiku XVII ; Wstrętny charakter ; Pieszczoszek ; Szczwany lis ; Nieustający spektakl ; Kilka pytań na kupie ; Dobre miejsce ; Na podbój człowieka ; Cisza, sen trwa! ; Od czasu do czasu, czas ; Zęby wampira. Tyt. oryg.: „Four roses for Lucienne” 1967. Czyta Wojciech Dąbrowski. Nagranie w formacie mp3.
ISBN 9788392595717

140. Opowieść wigilijna / Cezary Harasimowicz ; muz. Robert Janson.
Warszawa : Wyd. The Music Marketeers, 2003. – Audiobook ; 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm.
Na motywach „Opowieści wigilijnej” K. Dickensa ; Zawiera "Opowieść wigilijna". Cicha noc ; Przybieżeli do Betlejem ; W żłobie leży ; Dzisiaj w Betlejem ; Pójdźmy wszyscy do stajenki - muzyka i słowa tradycyjne. ; Zawiera prezentację multimedialną Grupy PZU. reż. J. Kukuła. K. Kowalewski, P. Adamczyk, A. Ferency, W. Malajkat, K. Kolberger, G. Wolszczak ; Świąteczne Fasolinki

141. Opowieść wigilijna / Charles Dickens.
Warszawa : Wyd. Agencja Artystyczna MTJ, 2008. - Audiobook : płyta audio (CD) : zapis cyfrowy, stereo. ; 12 cm.
Tyt. oryg.: [A Christmas carol in prose, being a ghost story of Christmas]. Komentarz w jęz. pol. Plik cyfrowy jest podzielony na części zgodnie z rozdziałami książki. Czyta Marek Konopczak. Nagranie w formacie mp3. - Klub Czytanej Książki
ISBN 9788389336385

142. Opowieść wigilijna / tł. Agnieszka Zaskórska.
Warszawa : Wyd. GM Records, 2008. – Audiobook : 1 płyta audio (CD) : zapis cyfrowy, stereo. ; 12 cm.
Autor muzyki Artur Lesicki ; Płyta stanowi dodatek do czasopisma Życie Warszawy. Realizacja nagrań Piotr Wieczorek. Krzysztof Grębski, lektor

143. Opowieść wigilijna / Charles Dickens.
Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, 2010. - Audiobook ; 1 płyta audio (CD) : zapis cyfrowy, stereo. ; 12 cm.
Klub Czytanej Książki - Koment. w jęz. pol. Czyta Marek Konopczak. Nagranie w formacie mp3.
ISBN 9788376990781

144. Opowieści niesamowite / Edgar Allan Poe. Opowieść wigilijna / Charles Dickens. Orso / Henryk Sienkiewicz. Pamiętnik oblężenia Częstochowy, t. 2 ; Pamiętnik oblężenia Częstochowy, t. 1 / Augustyn Kordecki. Pies Baskervillów / Arthur Conan Doyle. Pollyanna / Eleanor H. Porter. Profesor Wilczur / Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Przedwiośnie / Stefan Żermoski. Przypadki Robinsona Cruzoe / Daniel Defoe. Sachem ; Selim Mirza / Henryk Sienkiewicz.
Częstochowa : Wydawnictwo Promatek, 2012. – Audiobook : nagrania audio. CD 4 1 płyta audio (CD) : zapis cyfrowy, stereo. ; 12 cm.
Nagranie w formacie mp3.

145. Opowieść wigilijna / Karol Dickens.
Częstochowa: Wydawnictwo Promatek, 2011. – Audiobook ; 1 płyta audio (CD) (3 godz. 53 min) : zapis cyfrowy, stereo. ; 12 cm.
Komentarz w jęz. pol. Muz. Marcin Nowakowski. Czyta Michał Kula. Nagranie w formacie mp3.
ISBN 9788377560037

146. Wierszobajki / Elżbieta Mamcarz.
Warszawa : Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2011. - Nagrania Dźwiękowe : 1 płyta (CD) : digital, stereo. ; 12 cm.
Zawiera Dobra wiadomość ; Marcowe humory ; Niezdecydowany miesiąc ; Ptasie domki ; Majowy deszczyk ; Śpiewak majowy ; Zakochany miesiąc ; Dzień Dziecka ; Boże dary ; Modlitwa ; Kłótnia kwiatów ; Lodomania ; Grzybobranie ; Pracowity miesiąc ; Witaj, maleństwo ; Mały smutek ; Owoce jesieni ; Jestem ; Październik ; Hobby ; Listki - listy ; Parasole ; Pierwszy śnieg ; Sprytny Święty ; Wieczerza wigilijna ; Co widział kotek ; Styczniowa opowieść ; Tajemnica ; Ptaszki w zimie ; Kulig ; Kłopoty mrozu. ; Płyta stanowi dodatek do książki. Muz. Piotr Mamcarz. Recytacja bajek Elżbieta Mamcarz

147. Kolęda na Boże Narodzenie czyli Wigilijna opowieść o duchach / Charles Dickens ; przekł. Jolanta Kubiak ; il. Andrzej Zaręba.
Gdynia : Wydawnictwo Ardente, 2011. - E-book : 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm.
Tyt. oryg.: Christmas carol in prose being a ghost story of Christmas Uwagi Tyt. z ekranu tyt. Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Adobe Flash Player; czytnik CD-ROM
ISBN 9788392757139

148. Opowieść wigilijna / Charles Dickens.
Warszawa : Wydawnictwo Fundacja Festina Lente, 2012. E-book :
Czyta Jerzy Zelnik ; Tyt. z ekranu tyt. Dofinansowano ze środków Programu Dziedzictwo Cyfrowe.
ISBN 9788379040018

149. Opowieść wigilijna / Karol Dickens.
Wrocław : Wyd. Siedmioróg, 2012. - Audiobook : 1 płyta audio (CD) (76 min 44 s) : zapis cyfrowy, stereo. ; 12 cm nr 1/2013/
Fakt Bajki ; / - Adapt., reż. Łukasz Lewandowski. Muz. i oprac. muz. Renata Baszun. Dod. druk. stanowi opakowanie i zawiera tekst opowiadania. Płyta jest dodatkiem do książki. Andrzej Ferenc - narrator ; Andrzej Blumenfeld - Ebenezer Scrooge / Młody Scrooge ; Robert Kuraś - Alfred / Piotr Cratchit / Scrooge dziecko ; Milena Suszyńska - żona Alfreda / Fanny / dziewczynka ; Sławomir Pacek - Bob Cratchit / drugi Duch ; Joanna Jeżewska - pani Crachit ; Monika Węgiel - Marta Crachit / Maria ; Marta Dobecka - Belinda Crachit ; Kacper Cybiński - Tomasz Crachit / chłopiec ; Grzegorz Damięcki - Jakub Marley ; Mateusz Rusin - pierwszy Duch ; Joanna Kwiatkowska-Zduń - Młody Dick / Żona Dłużnika ; Leszek Zduń - Mąż Marii / Bankier 2 ; Bartosz Martyna - Fezziwig / Bankier 1 / Posłaniec 1 ; Michał Podsiadło - Bankier 3 / Dłużnik / Posłaniec 2 ; piosenkę finałową śpiewa Monika Węgiel. Nagrano w studiu Teatru Polskiego Radia w Warszawie.
ISBN 9788378133087

150. Opowieść wigilijna / Karol Dickens.
Wrocław : Wyd. Siedmioróg, 2012. – Audiobook : 1 płyta (CD) (76 min 44 s) : digital, stereo. ; 12 cm. / - Bajki - Siedmioróg
Adapt., reż. Łukasz Lewandowski. Muz. i oprac. muz. Renata Baszun. Andrzej Ferenc - narrator ; Andrzej Blumenfeld - Ebenezer Scrooge / Młody Scrooge ; Robert Kuraś - Alfred / Piotr Cratchit / Scrooge dziecko ; Milena Suszyńska - żona Alfreda / Fanny / dziewczynka ; Sławomir Pacek - Bob Cratchit / drugi Duch ; Joanna Jeżewska - pani Crachit ; Monika Węgiel - Marta Crachit / Maria ; Marta Dobecka - Belinda Crachit ; Kacper Cybiński - Tomasz Crachit / chłopiec ; Grzegorz Damięcki - Jakub Marley ; Mateusz Rusin - pierwszy Duch ; Joanna Kwiatkowska-Zduń - Młody Dick / Żona Dłużnika ; Leszek Zduń - Mąż Marii / Bankier 2 ; Bartosz Martyna - Fezziwig / Bankier 1 / Posłaniec 1 ; Michał Podsiadło - Bankier 3 / Dłużnik / Posłaniec 2 ; piosenkę finałową śpiewa Monika Węgiel. Nagrano w studiu Teatru Polskiego Radia w Warszawie.
ISBN 9788375689303

151. Opowieść wigilijna / Charles Dickens ; przeł. Cecylia Niewiadomska.
Warszawa : Wyd. Biblioteka Akustyczna, 2016. Audiobook : 1 płyta audio (CD) (2 godz. 59 min) : zapis cyfrowy mp3 , stereo. ; 12 cm.
Czyta Janusz Zadura, wiek +9
ISBN 9788380820722

INDEKSY
INDEKS OSOBOWY AUTORÓW
(PRZEKŁAD, OPRACOWANIE, TŁUMACZENIE)

Dickens C. 1-31, 31-57, 59 – 64, 68, 73, 76, 83, 87, 94, 111, 122, 131 - 132, 135 - 136, 138 – 145, 147 – 151.

Bydlińscy K. D. 4
Cabała Z. B. 69
Cander E. 59
Chełminiak M. 58
Colonna Walewska J. 44
Dmowska K. 70
Fedan J. 45, 46
Filipczuk M. 6, 8, 15, 16, 19, 20, 26, 29, 45, 46.
Gordon L. 32
Idziakowski Z. 10
Jemilniak W 76
Kremiec A. 14, 37
Kubiak H. J. 60
Kulik J. 53, 54, 58
Lewis G. A. 12
Machay M. 23, 61
Maliborski B. 22
Manicki J. 32
Marszał A. 58
Michałowska T. 59
Niewiadomska C. 151
Nikiel Wroczyńska D. 44
Nosowska D. 41, 42, 43
Polkowski A. 17
Sadkowska C. N. D. 7, 33, 39, 74, 51, 62
Sebak A. 23,31
Szpakowska A. 3
Tarnowska K. 5, 14, 35, 37, 40, 42, 52
Tober M. 32
Wilczyńska D. 9, 27, 28
Włodek I. 57
Wygonik E. 20
Zuchora A. 11, 41, 43
Kamieńscy W. i M. 72
Komerski G. 76
Kołodziej 81
Ostraszewicz 77
Pilch J. 77
Wildsmith B 81
Sabczowski A 80
Stasiuk A 77
Tokarczuk O. 77
Maliński M 79
Wilczycka D. 8, 27, 28
Gilmore R. 82
Ziemiański A. 80
Komerski G. 76
Jemielniak D. 76
Ziemkowska S.A. 75
Korund G 70
Lubas W. 72
Dmowska K. 70
Cabała Z. B. 69
Chwin S. 65
Kuliński P. m 167 ?
Coloune –Walwska J. 49
Wolff Z. 50
Hałas B. 122
Kubryńska S. 121
Tuli M. 119
Wojtyszko M. 118
Szostkiewicz A. 115
Papuźańska Z. 117
Zawiślak H. 7, 33, 39 (Wstęp)

INDEKS OSOBOWY

ILUSTRATORZY

Adamus Ludwikowska J. 14, 37
Czernek Weiczorek K. 78
Łuksza A. 26
Good V. 30
Gordon L. 32
Goździewicz M 24
Innocenti F. 10
Kamieńscy W. i M. 72
Leech J. 5
Michalska Szwagierczak A. 11
Piątek A. 7, 59, 78
Rackhman Q. 33
Rybicka A. 23, 61
Staniczewska C. 19
Szal D., M. 6, 15, 16, 20
Tober M. 32
Wheatcroft A. 60
Żókowski J. 47

INDEKS WYDAWNICTW

Wyd. Alfa 40
Wyd. Aleksander Ziemkowski 75
Wyd. Andente 68
Wyd. Arkady 60
Wyd. Arlekin 32
Wyd. Bauer 80
Beskidzka Oficyna Wydawnicza 4, 37
Wyd. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki 67
Wyd. Biblios 28
Wyd. Biblioteka Wysyłkowa 9, 27
Bross Warner 125, 132
Wyd. Czarne 77
Wyd. Czytelnik 3, 36, 39
Disney Walt 123, 126, 129, 135 – 136, 138
Wyd. Edipress Polska 33
Wyd. F. Owczarek 1, 2
Galapagos 135 - 138
Wyd. Greg 14, 37
Wyd. Harbor Point Media Rodzina 17
Wyd. Harlequin Enterprise 32
Wyd. Harlequin Polska 92
Imperial Entertainment 123, 124, 126, 127, 128, 129
Wyd. Ibis 21, 24, 41, 42, 43, 63
Wyd. Kama 11
Krajowa Agencja Wydawnicza 15, 55
Księgarnia Nakładowa Współczesna 49
Wyd. Miasto Dziennik Koszaliński 74
Wyd. Muza 10
Niezależna Oficyna Wydawnicza 72
Wyd. Nowa Księgarnia 57
Oficyna Wydawnicza Rytm 34
Wyd. Olesiejuk 30, 50, 70
Wyd. Polska Press 56
Wyd. Poltext 25, 76
Wyd. Prószyński & S-ka 82
Wyd. R-Press 13
Wyd. Randell & Sfinks 5
Wyd. Rhema 79
Wyd. Siedmioróg 39, 47, 59, 62, 78 150
Wyd. Skrzat 23, 31, 61
Sony Pictures Animation 134
Wyd. Spes 44
Wyd. Spółka Wydawniczo - Handlowa – Książka i Wiedza 35
Wyd. Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej 69
Wyd. Świat Książki 8, 19, 22 65
Wyd. T-Vera 48
Wyd. Waza 34
Wyd. Wyd. Vertical 12
Videograf 73
Wydawnictwo M 71
Wyd. Zielona Sowa 6, 15, 16, 18. 20 26, 29, 45, 46

INDEKS MIEJSC WYDANIA

Bielsko-Biała 4, 38, 67
Częstochowa 144-145
Gdynia 68, 147
Katowice 5, 73
Kraków 6, 14 – 16, 18, 20, 29, 31, 37, 44, 45, 46, 61, 69, 71, 79
Koszalin 74
Łódź 1, 2 133
Lublin 9, 27, 28
Ożarów Mazowiecki 50, 70
Poznań 17, 41-43, 63, 75
Toruń 53, 54, 58
Wałbrzych 77
Warszawa 3, 8, 10, 19, 22, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 48, 49, 55, 56, 57, 60, 65, 71, 72, 80 – 82, 92, 123 – 143, 146, 148, 151
Wrocław 7, 11, 39, 47, 51, 59, 62, 78, 149-150

INDEKS WYDAWNICTW CIĄGŁYCH

Ale Historia 84
Dekada Literacka 86
Duży Format 90-91
Dziennik Trybuna 89
Dziś 89
Format 85
Gazeta Wyborcza 93-96
Harleqin Romans Historyczny 92
Katecheta 97
Literat Krakowski 98
Najwyższy Czas 99
Newsweek Polska 100
Niedziela 101
Nowe Książki 102
Opcje 103
PAL 105
Principia 104
Rzeczpospolita 107, 109, 120
Studium 108
Teatr 111
Tygodnik Powszechny 113-119
Wiadomości Kulturalne 112
Wysokie Obcasy 121

INDEKS DAT WYDANIA

1947 - 1
1948 - 36
1949 – 2
1952 – 3
1968 – 35
1982 - 71
1983 – 72
1087 – 40
1991 – 5
1993 – 123
1994 – 10, 11, 32
1995 – 38, 73
1996 – 74, 52, 83, 109, 111
1997 – 18, 62, 75, 93, 96, 112
1998 – 60, 81, 115, 124
1999 – 4
2000 – 44, 48, 72, 82, 86, 105, 108, 125
2001 – 51, 57, 79, 126
2002 - 71, 80, 110
2003 – 6 -8, 29, 127 -129, 139
2004 – 9, 12, 13, 46, 78, 89, 94, 130
2005 – 14 – 16, 39, 55-56, 103
2006 – 27, 69
2007 – 17, 28, 30, 53, 65, 74, 95, 101, 114, 131-132, 139
2008 – 19, 37, 67, 68, 106, 133, 141 – 142
2009 – 20 – 22, 45, 47, 58, 62, 87, 90, 117, 120
2010 – 23, 31, 34, 61, 97- 98, 102, 142
2011 – 83, 144 – 146
2012 – 24, 50, 59, 98, 144, 148 – 150
2013 – 92, 98 – 99, 117, 134, 149
2014 – 41, 91, 104, 106, 119, 122
2015 – 54, 63, 66, 76, 113, 135, 138
2016 – 25, 33, 42-43, 64, 84-85, 88, 100, 116, 121, 151
2017 - 26

ZAKOŃCZENIE

W bibliografii piśmiennictwa Opowieść Wigilijna Ch. Dickensa opracowano wszystkie publikacje na ten temat ukazane w Polsce. Przedstawiona bibliografia nie wyczerpuje jednak
w całości zagadnienia związanego z ukazaniem ilości przekładów Opowieści Wigilijnej, mimo to cel został zrealizowany, ponieważ z założenia skupiono się na wydawnictwach zwartych i ciągłych,
a także nagraniach dźwiękowych w zakresie audiobooków i e-booków. W przyszłości można byłoby się pokusić o wykonanie spisu sztuk teatralnych, fotografii, ponieważ w tej bibliografii tego zabrakło, a także przekładów tej publikacji na całym świecie. Wspomnieć należy tu o publikacjach wydanych w latach 1900, 1913, 1925, 1932, 1938 „Opowieść Wigilijna” Karola Dickensa z przekładem
na język polski, gdyż celem bibliografii piśmiennictwa były lata powojenne. W bibliografii piśmiennictwa znalazły się wszystkie istotne jej elementy. Zręb główny zawiera 151 pozycji podzielonych na literaturę podmiotową gdzie są również zawarte druki zwarte oraz serie wydawnicze, w których ukazało się opowiadanie, a także przedmiotową gdzie są książki, artykuły
z czasopism, a także nagrania na płytach: filmy, audiobooki i e-booki.
Bibliografia ta zawiera również notkę bibliograficzną Ch. Dickensa w przedmowie, a także okoliczności powstania dzieła „Opowieść Wigilijna”. W bibliografii znajdują się również indeksy: osobowy – autorski (przekłady, tłumaczenia, opracowania), indeks ilustratorów, indeks wydawnictw, indeks miejsc wydania, indeks lat, w których wydawano to opowiadanie oraz indeks czasopism,
w których ukazały się artykułu dotyczące Opowieści Wigilijnej. Dużo starań zajęło szeregowanie tych pozycji alfabetycznie lub chronologicznie.
Bibliografia ta ukazuje, iż najwięcej publikacji Opowieści Wigilijnej ukazywało się w latach w 2007, 2009 oraz w 2016. Najczęściej artykuły były wydawane na łamach Gazety wyborczej oraz Rzeczpospolitej. Najczęściej Opowieść Wigilijną przekładał, opracowywał M. Filipczuk oraz CND Sadkowska i K. Tarnowska, natomiast najczęściej to dzieło ilustrowali A. Piątek i D. i M. Szal. Wydawnictwo Zielona Sowa najwięcej, ale także Wydawnictwo Siedmioróg i Wydawnictwo Ibis wydawało to opowiadanie. Warszawa była miejscem gdzie wydawano największą ilość Opowieści Wigilijnej oraz artykułów na ten temat. Licznie wydawano również
w Krakowie oraz Wrocławiu. Za ekranizacje Opowieści Wigilijnej najczęściej odpowiedzialni byli Walt Disney oraz Imperial Entertainment.
Opowieść Wigilijna dzięki swojej tematyce, przesłaniu mino upływu tak wielu lat jest utworem ponadczasowym. W dzisiejszym świecie zawsze ktoś żyje w ubóstwie, ktoś komuś należy pomóc, a dzięki tej książce może w kimś obudzi się chęć niesienia pomocy, nie tylko w okresie Bożego Narodzenia.

Elżbieta Targosz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.