X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43375
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Praca dziennikarza i rola mediów - konspekt zajęć

Konspekt zajęć dla uczniów w wieku 12-14 lat
Temat zajęć: Praca dziennikarza i rola mediów
Czas trwania: 90 minut.

Cele ogólne:
-Edukacja medialna
-Kształtowanie nawyku selektywnej i krytycznej oceny wobec przekazu medialnego

Cele szczegółowe:
Uczeń:
-poznaje specyfikę pracy dziennikarza w różnych mediach: prasa, radio, telewizja, Internet
-poznaje rolę i funkcje mediów
-uczy się krytycznej oceny informacji
-umie wskazać cechy prasy tabloidowej i opiniotwórczej
-potrafi wyjaśnić różnice między informacją a opinią/komentarzem
-jest świadomym odbiorcą informacji.

Metody pracy:
-oparte na słowie: wykład, objaśnienia, rozmowa kierowana
-oparte na działaniu: ćwiczenia praktyczne, burza mózgów, dyskusja
-oparte na oglądzie: prezentacja różnego rodzaju prasy, prezentacja przykładowych informacji z Internetu.

Formy pracy:
-indywidualna
-grupowa

Środki dydaktyczne:
-laptop
-rzutnik
-tablica typu Flipchart
-artykuły z dzienników, np. Fakt, Rzeczpospolita, Super Express, Gazeta Wyborcza, Newsweek, Wprost, Express Ilustrowany
-przykłady informacji z programów informacyjnych, np.: Wydarzenia, Fakty, Wiadomości, Teleexpress, Panorama
-karty pracy
-długopisy, flamastry
-krzyżówka

Przebieg zajęć:
1.Powitanie, przedstawienie tematu zajęć.

2.Wprowadzenie do tematyki zajęć, przedstawienie celów – krótki wykład nauczyciela.
(Objaśnienie pojęcia mediów, Wyjaśnienie na czym polega praca dziennikarza, Wyjaśnienie pojęć : tabloid, bulwarówka, prasa opiniotwórcza).

3.Rozmowa kierowana nt. specyfiki pracy dziennikarzy w różnych mediach.
(Skąd dziennikarze pozyskują informacje, które później przekazują społeczeństwu?, Czym różni się praca dziennikarza w telewizji, w radiu, w gazecie, w Internecie?, Czy dziennikarze ponoszą konsekwencje za przekazywanie niesprawdzonych informacji?, Czy każdy może zostać dziennikarzem?).

4.Praca w grupach.
Nauczyciel wyświetla uczniom przykładowe informacje z programów informacyjnych, np.: Wydarzenia, Fakty, Wiadomości, Teleexpress, Panorama. Uczniowie oglądają i analizują usłyszane informacje. Następnie nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy. Każda grupa uczniów otrzymuje kartę pracy, na której są wypisane różne informacje (ważne i mniej ważne). Uczniowie wcielają się w rolę dziennikarzy i muszą podjąć decyzję, które z tych informacji mają być zaprezentowane społeczeństwu jako pierwsze, a które w następnej kolejności. Uczniowie szeregują informacje pod względem ważności. Następnie wyjaśniają swoje wybory.

5.Informacje nt. prasy tabloidowej i opiniotwórczej.
Nauczyciel rozdaje uczniom artykuły z dzienników, np. Fakt, Rzeczpospolita, Super Express, Gazeta Wyborcza, Newsweek, Wprost, Express Ilustrowany. Uczniowie przeglądają prasę, a nauczyciel pisze na tablicy pojęcia: Prasa tabloidowa i Prasa opiniotwórcza. Uczniowie, analizując poszczególne artykuły z gazet, podchodzą po kolei do tablicy i wypisują cechy prasy tabloidowej i cechy prasy opiniotwórczej. Po wypisaniu wszystkich cech, nauczyciel zadaje pytanie uczniom: Czym różni się prasa tabloidowa od prasy opiniotwórczej?, Jaka jest różnica między informacją a opinią/komentarzem?, Omawia przykłady wypisane przez uczniów i uzupełnia wiedzę z tego zakresu.

6.Podsumowanie i zakończenie zajęć.
Nauczyciel podsumowuje wszystkie informacje omawiane podczas zajęć. Zachęca uczniów do świadomego korzystania z mediów i sprawdzania prawdziwości wyszukiwanych informacji. Na zakończenie uczniowie otrzymują krzyżówkę, sprawdzającą wiedzę nt. mediów, którą rozwiązują indywidualnie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.