X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43443
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Konkurs czytelniczy międzybursowy na najlepszą recenzję książki pt. "Moja ulubiona książka"

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu czytelniczego jest Bursa nr 2 w Bydgoszczy, przy ul. Swarzewskiej 2.
2. Celem konkursu jest:
 promowanie czytelnictwa i książki,
 inspirowanie aktywności twórczej młodzieży,
 zachęcanie wychowanków do próby własnej interpretacji tekstu, wyrażanie opinii i refleksji.

3. Temat konkursu: „Moja ulubiona książka”.
4. Zasady uczestnictwa:
a) Konkurs skierowany jest do mieszkańców bydgoskich burs i internatów.
b) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie karty zgłoszeniowej, e-mailem na adres ................................do dnia 15 maja 2019r. Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone odbiorem.
c) Konkurs polega na napisaniu recenzji ulubionej książki i przesłaniu jej na w/w adres e-mailowy, w terminie do dnia 24 maja 2019r. W temacie e-maila prosimy wpisać hasło: KONKURS KSIĄŻKA.
d) Recenzję należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podać nazwę placówki.
e) Każdy uczestnik może napisać maksymalnie trzy recenzje.
f) Tematyka recenzowanych książek jest dowolna.
g) Nie można recenzować lektur szkolnych.
h) Recenzja musi być własnego autorstwa, zawierać unikalny tekst. Nie może być przed rozstrzygnięciem konkursu publikowana, ani nagradzana w innych konkursach.
5. O wyłonieniu zwycięzców zdecyduje Komisja konkursowa, powołana w tym celu przez organizatora.
6. Jury dokona oceny wg następujących kryteriów:
- oryginalność,
- kultura słowa,
- poprawność językowa,
- ogólny wyraz artystyczny.
7. Trzy najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodami. Prace tych osób zostaną opublikowane na stronie internetowej bursy.
8. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowanie telefonicznie lub drogą e-mailową.
9. Osoba zgłaszająca się do konkursu tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu oraz akceptuje niniejszy regulamin.
---------------------------------------------------------------

Scenariusz zajęć

Temat: „Moja ulubiona książka” - konkurs czytelniczy międzybursowy na najlepszą recenzję książki.
Data:
Czas trwania zajęć: 1,5 h
Prowadząca/ ce :
Adresat: wychowankowie bydgoskich burs i internatów.
Miejsce: Bursa nr 2 Bydgoszcz
Cele zajęć:
 promowanie czytelnictwa i książki;
 inspirowanie aktywności twórczej młodzieży;
 rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
 integracja wychowanków;
 rozwijanie współpracy;
 zachęcanie wychowanków do próby własnej interpretacji tekstu, wyrażanie opinii i refleksji.

Metody pracy: konkurs, praktyczna, wpływu osobistego: motywowanie wychowanków do udziału w zajęciach, konkursie, aktywizująca – karta pracy – moje emocje po zajęciach.

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zespołowa.

Środki dydaktyczne: mikrofony, głośnik, pianino, aparat fotograficzny, tablica moje emocje po zajęciach.

Potrzebne materiały do zajęć: blok techniczny, papier: kolorowy, dekoracyjny, klej, mazaki, tablice, nagrody: książki, słodycze, białe obrusy, ciasto, herbata, dyplomy, podziękowania, wyróżnienie, kubki.

Przebieg zajęć:
Pierwszy etap:
1. Opracowanie regulaminu, karty zgłoszenia oraz zaproszenia do udziału w konkursie.
2. Rozesłanie zaproszeń do bydgoskich burs i internatów.
3. Przyjmowanie kart zgłoszeń uczestników.
4. Powołanie komisji konkursowej.
5. Sprawdzenie prac wg opracowanych kryteriów:
 oryginalność,
 kultura słowa,
 poprawność językowa,
 ogólny wyraz artystyczny.

6. Wysłanie droga mailową informacji o terminie rozstrzygnięcia konkursu oraz wręczenia nagród. Napisanie ogłoszenia na stronę internetową bursy.
7. Przygotowanie wystawy prac uczestników w holu bursy.
8. Dekoracja świetlicy o autorach i recenzowanych książkach.

Drugi etap:
1. Powitanie gości.
2. Koncert w wykonaniu wychowanków bursy.
3. Wręczenie nagród uczestnikom.
4. Pożegnanie gości.
5. Podziękowanie wychowankom bursy za udział w zajęciach.
6. Wspólne sprzątanie świetlicy.
7. Zakończenie zajęć.
BIBLIOGRAFIA:
1. Antczak M., Walczak- Niewiadomska A., Biblioteki i książki w życiu nastolatków, Warszawa, Wydawnictwo SBP,236 s.
2. Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2011.
3. Lubimyczytac.pl
4. Lustrobiblioteki.pl

Opracowała: W. Kozłowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.