X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43345
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Zabawy z książką i rozszerzoną rzeczywistością - interaktywne warsztaty w bibliotece

Konspekt zajęć dla dzieci w wieku 6-9 lat
Temat zajęć: Zabawy z książką i rozszerzoną rzeczywistością – interaktywne warsztaty w bibliotece
Czas trwania: 60 minut.

Cele ogólne:
> wprowadzenie dzieci w świat książek z aplikacjami do Rozszerzonej Rzeczywistości (AR)
> rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci
> kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć
> kształtowanie wyobraźni, wzbogacanie wrażeń

Cele szczegółowe:
Uczeń:
> umie wysłuchać w skupieniu i ze zrozumieniem objaśnień bibliotekarza na temat: Czym jest rozszerzona rzeczywistość w książkach
> potrafi posługiwać się tabletem
> potrafi uruchomić aplikację mobilną
> potrafi wytłumaczyć, dlaczego ilustracje w książkach „ożywają”
> umie opowiedzieć historię na podstawie ilustracji, które „ożywają” w książce

Metody pracy:
> oparte na słowie: objaśnienia, rozmowa
> oparte na działaniu: zabawa, praca na tabletach, ćwiczenia praktyczne
> oparte na oglądzie: prezentacja książek dla dzieci, oglądanie obrazów 4D za pomocą aplikacji mobilnych przy użyciu tabletu

Formy pracy:
> indywidualna
> grupowa
> zbiorowa

Środki dydaktyczne:
> tablica interaktywna
> tablety (12 sztuk)
> wirtualne koło fortuny z przygotowanymi tytułami książek do losowania (przygotowane wcześniej z wykorzystaniem narzędzi na stronie https://wheelofnames.com/pl/)
> aplikacje mobilne: Quiver Vision oraz aplikacje dedykowane poszczególnym książkom z AR
> książki:
- Trüffel J.: Ogres and Giants, UK 2019,
- Martinez, J.: The Great Book of Explorers, UK 2016
- Rodriguez, A.: The Great Book of Pirates, UK 2017
- Ribero, L.: The Great Book of Values, UK 2016
- Ocean : magiczna kolorowanka 3D, Warszawa 2016
- Ptaki : magiczna kolorowanka 3D, Warszawa 2016
- Dino : magiczna kolorowanka 3D, Warszawa 2016
> wydrukowane kolorowanki z aplikacją mobilną (ze strony http://www.quivervision.com/coloring-packs/)
> kredki do kolorowania

Przebieg zajęć:
1. Powitanie, przedstawienie tematu zajęć.
2. Wykład nt. pojęcia „Rozszerzona rzeczywistość”.
(Co to jest rozszerzona rzeczywistość? Do czego służy? Co to są aplikacje mobilne? Czy znacie jakieś książki, w których można oglądać ilustracje, które ożywają?)
3. Losowanie książek.
Dzieci podchodzą po kolei do tablicy interaktywnej, uruchamiają wirtualne „koło fortuny” i losują w kolejności książki, które będą oglądać.
4. Praca w grupach.
Nauczyciel dzieli dzieci na 4 grupy. Każda grupa otrzymuje po jednej książce i 4 tablety. Zadaniem dziecka jest uruchomienie na tablecie aplikacji mobilnej, przyporządkowanej do konkretnej książki i spowodowanie, że ilustracje w książce zaczną „ożywać”.
5. Komentowanie na bieżąco sytuacji
Dzieci mówią o swoich wrażeniach podczas oglądania książek, wymieniają się swoimi spostrzeżeniami, opowiadają historię, opisaną w książce na podstawie obrazów 4D.
6. Kolorowanie interaktywnych obrazków.
Dzieci kolorują obrazek pirata i motylka, a następnie za pomocą aplikacji mobilnej uruchamiają obraz
7. Podsumowanie zajęć.
Dzieci oraz nauczyciel siadają w kole. Każde dziecko może podzielić się swoimi odczuciami i refleksjami nt. zajęć (co się podobało, co było zaskakujące)
8.Zakończenie zajęć.

Przydatne linki:
https://wheelofnames.com/pl/
http://www.quivervision.com/coloring-packs/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.