X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43224
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Jakie zwierzęta mieszkają w domu? Scenariusz zajęcia w przedszkolu

Scenariusz zajęć TRP dla grupy 6 latków

Część wstępna zajęć
1. Temat: Jakie zwierzęta mieszkają w domu?

Cel główny:
• Poszerzenie wiedzy dzieci na temat zwierząt domowych.
• Kształtowanie umiejętności opiekowania się żywymi istotami.

Cele szczegółowe - dziecko:
• Zna i potrafi wymienić znane zwierzęta domowe.
• Zna potrzeby zwierząt i sposoby opieki nad nimi.
• Doskonali umiejętność wypowiadania się na określony temat,
posługiwania się nowym słownictwem, indywidualnego oraz
zespołowego podejmowania decyzji.
• Wykonuje zwierzę domowe z papieru.

2. Podstawa programowa – treści nauczania i wychowania:

a) Fizyczny obszar rozwoju dziecka:
Dziecko: uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
b) Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:
Dziecko: dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolności odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę.
c) Społeczny obszar rozwoju dziecka:
Dziecko: komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne.
d) Poznawczy obszar rozwoju dziecka:
Dziecko: rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności.

3. Cele i treści nauczania – edukacja twórcza (TRP):
Dziecko:
• stosuje do rozwiązywania problemu heurystyki TRP;
• uczy się pracy w zespole, starając się pamiętać o poznaniu
i wykorzystaniu mocnych stron jej członków;
• wyciąga wnioski indywidualne i w zespole;
• pracuje w grupie;
• dyskutuje oraz argumentuje;
• projektuje i wykonuje przestrzenne formy plastyczne;
• posługuję się piktogramami;

FAZA I
Zabawa powitalna do piosenki „To już czas” Monika Kluza.

4. Podanie celu w języku dziecka
Nauczyciel: Po dzisiejszych zajęciach będziecie znali odpowiedź na pytanie: Co to znaczy, że zwierzę jest „domowe”? Przekonamy się wspólnie, jakie są rodzaje zwierząt domowych, porozmawiamy o tym, jak należy opiekować się zwierzętami, czego potrzebują do życia i dlaczego człowiek je hoduje.

5. Pytanie problemowe: Jak opiekować się zwierzętami domowymi?

6. Zadanie wprowadzające do tematu/zagadnienia
Zadanie: Słuchanie wiersza B. Forma „Przyjaciel”
Nauczyciel: Zapraszam Was do wysłuchania wiersza „Przyjaciel”. Po wysłuchaniu nauczyciel zadaje pytania do wiersza - „burza mózgów”.
Dzieci: Słuchają wiersza i odpowiadają na pytania nauczyciela.

Część główna zajęć.
FAZA II
7. Wprowadzenie do zadania głównego i jego opis.
a) nadbudowanie wiedzy dzieci – prezentacja filmu „Zwierzęta domowe”.
Nauczyciel: Zapraszam teraz was do obejrzenia krótkiego filmu o „Zwierzętach domowych”. Po prezentacji filmu nauczyciel dzieli dzieci na drużyny.
Dzieci: (praca w grupach 3-6 osobowych) Każda z drużyn losuje ilustrację zwierzątka domowego. To będzie nazwa drużyny. Zadaniem dzieci jest zastanowić się, które zwierzęta są domowe, a które nie. Do tego wykorzystają gwiazdę skojarzeń.

b) przedstawienie dzieciom zadania głównego – zadania do wykonania, służącego rozwiązaniu problemu:
Nauczyciel: Prosi, aby dzieci zastanowiły się wspólnie do zwierząt domowych wybranych podczas poprzedniego zadania dołożyły obrazek przedmiotu lub rzeczy, która jest potrzebna zwierzętom domowym. Dodatkowo dzieci mają odszukać napisy do niektórych obrazków i ustawić pod nimi.
Dzieci: (praca w grupach 3-6 osobowych) Wykonują zadanie i prezentują wyniki swojej pracy na forum, porównują z pomysłami i rozwiązaniami innych grup.

Zabawa ruchowa „Wyszedł kotek na spacerek”.

FAZA III
8. Wykonanie zadania głównego przez dzieci
Nauczyciel: Zamień się w dziennikarza: przeprowadź wywiad z przyszłym lub obecnym właścicielem zwierzątka domowego na temat: Jak należy właściwie zajmować się swoim zwierzątkiem domowym, po co ma się zwierzątko domowe, jaki ma zwierzątko domowe, czy chciałby swoje zwierzątko domowe zamienić na inne. Pytania możesz wymyślić sam.
Dzieci: (w 2 osobowych grupach) Jedno dziecko jest dziennikarzem drugie właścicielem lub przyszłym właścicielem zwierzątka domowego. Chętne dzieci prezentują wywiad na tle całej grupy.

9. Prezentacja rozwiązań – „Zwierzątko domowe kot”.
Dzieci: wykonują kotka z papieru. O ozdabiają go według uznania (np. kokardkami, kropeczkami).

Część końcowa zajęć – podsumowanie
FAZA IV
10. Ważne pytania nauczyciela (skłaniające dzieci do autorefleksji i samooceny/oceny koleżeńskiej): Czego nowego się dzisiaj nauczyliście?, Jak się wam pracowało?, Co was zaskoczyło? Z czego jesteście najbardziej zadowoleni w swojej pracy? Co się wam udało najlepiej wykonać?.

11. Samoświadomość uczenia się dzieci – wyciąganie wniosków przez dzieci oraz samoocena dziecka przez użycie Piktogramów Umiejętności: słuchałem innych, podejmowałem decyzję, badałem, współpracowałem z innymi.
Nauczyciel: Wybierz jeden piktogram, który pokaże, co było dziś podczas uczenia się dla ciebie najważniejsze, co pomogło Ci w uzyskaniu odpowiedzi na pytanie problemowe.

13. Informacja zwrotna od dzieci o efektywności sposobów pracy podczas zajęć, służących uczeniu się.
Nauczyciel: Jeśli podczas dzisiejszych zajęć dowiedziałeś/aś się i zapamiętałeś/aś coś nowego, czego dotychczas nie wiedziałeś/aś o zwierzętach domowych – odszukaj w sali obrazek pieska i stań przy nim. Jeśli podczas dzisiejszych zajęć nic się nie dowiedziałeś i nie zapamiętałeś o zwierzętach domowych odszukaj obrazek smutnego kotka i ustaw się pod nim.

14. Zachęcanie do eksplorowania zagadnienia po zajęciach lub w domu - jako forma utrwalenia, poszerzenia wiedzy, pracy własnej wynikającej z ciekawości poznawczej dziecka:
Nauczyciel: Zapytajcie rodziców czy są i jakie znają zwierzęta domowe w innych krajach na świecie;

15. Metody, formy pracy i środki dydaktyczne:
Metody: działalności praktycznej, problemowa, heurystyki zastosowane do rozwiązania problemu „burza mózgów”, „gwiazda skojarzeń”.
Formy pracy: z całą grupą, w zespołach, indywidualna.
Środki dydaktyczne: ilustracje, obrazki ze zwierzętami domowymi i innymi, film edukacyjny o „Zwierzętach domowych”, klej, kolorowe kartki, piktogramy, klepsydry do odmierzania czasu.

16. Kompetencje kluczowe:
- porozumiewanie się w języku ojczystym,
- kompetencje społeczne,
- kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych,
- umiejętność uczenia się,
- inicjatywność i przedsiębiorczość,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.