X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43221
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Przedwiośnie...

Temat dnia: Przedwiośnie...
Cele ogólne:
• dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla przedwiośnia;
• rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.
Cele operacyjne:
• dziecko:
- rozwija umiejętność skupiania uwagi na słuchanym tekście literackim;
- wyzwala aktywnośc słowną i umysłową pod wpływem obejrzanego teatrzyku;
- potrafi wyjaśnić przysłowie „W marcu jak w garncu”;
- rozwija zainteresowania otaczającym środowiskiem przyrodniczym i zachodzącymi w nim zmianami związanymi z odejściem zimy i nadejściem wiosny (przedwiośniem);
- wie, jak wygląda termometr i do czego służy oraz zna zasady jego działania;
- poprawnie posługuje się liczebnikami, zarówno głównymi jak i porządkowymi, w zakresie 4;
- utrwala graficzny zapis liczb 1-4;
- rozumie zwroty określające położenie przedmiotów w przestrzeni: nad, pod, obok, między;
- układa elementy historyjki obrazkowej, wskazując związki przyczynowo – skutkowe;
- wdraża się do zgodnego współdziałania podczas wykonywania zadania ;
- przedstawia świat przyrody w pracy plastycznej;
- potrafi wykonac pracę plastyczno – techniczną wg wzoru.
Metody pracy: podająca, problemowa, eksponująca, praktyczna, poszukująca.
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna.
Środki dydaktyczne: różnego rodzaju termometry, termometr wykonany z kartonu, scena, lampka, sylwety, tekst „O bałwanku, który przed wiosną do morza uciekał” E. Szelburg – Zarembiny, 3 jednorazowe kubeczki z lodem, obrazki ukazujące zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla przedwiośnia, CD, drewniane spinacze z imionami dzieci, dwie sztalugi z pinezkami, karty pracy, historyjka obrazkowa „Bałwan i słonko” dla każdego dziecka, zielone słomki, papierowe kółeczka w czterech kolorach, bibuła, plastelina.

PRZEBIEG
1. Powitanie „Zimową iskierkę puszczam w krąg...”
2. Oglądanie teatrzyku cieni „O bałwanku, który przed wiosną do morza uciekał” E. Szelburg – Zarembiny.
3. Rozmowa na temat utworu.
4. „Termometry” - pogadanka połączona z demonstracją różnego rodzaju termometrów. Rozróżnianie rodzajów i przeznaczenia termometrów; omówienie wyglądu termometrów (słupek cieczy, zbiorniczek z cieczą, skala temperatury); sposób odczytywania temperatury. Manipulowanie (ustawianie określonych wskaźników temperatury, zakres mierzonych temperatur, odczytywanie wybranych wartości temperatury) na wykonanym z kartonu termometrze. Pomiar temperatury na termometrze zaokiennym i pokojowym oraz zaznaczenie takiej samej temperatury na termometrze kartonowym.
5. Zabawa badawcza „Lód”. Sensoryczna obserwacja trzech pojemników (jednorazowych plastikowych, bezbarwnych kubeczków) wypełnionych lodem. Zwrócenie uwagi na zaznaczony flamastrem przez dzieci dzień wcześniej poziom wody (tj. dzień wcześniej dzieci wlewają wodę do kubeczków i zaznaczają flamastrem poziom wody). Zwrócenie uwagi na temperaturę panującą w sali przedszkolnej (temperatura odczytana z termometru), zwrócenie uwagi na temperaturę topnienia lodu, tj. powyżej 0⁰ C (odpowiednie ustawienie skali na termometrze kartonowym). Zachęcenie do obserwowania w ciągu dnia przeprowadzonego doświadczenia: co się dzieje z lodem pod wpływem ciepła, tj. kiedy lód się rozpuści, dzieci próbują formułowac wnioski z przeprowadzonego doświadczenia, wskazując na fakt rozpuszczenia się lodu i zmiany w wodę oraz zmiany poziomu wody.
6. Przedwiośnie – pogadanka na temat zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia z wykorzystaniem obrazków oraz z odwołaniem się do temperatury wskazywanej przez termometr.
7. Zwiastuny wiosny – wykonanie planszy tematycznej na dwóch sztalugach z 12 pinezkami: dzieci, stojąc w szeregu, podają sobie za pomocą drewnianych spinaczy (spinacz podpisany imieniem dziecka, dziecko samodzielnie go rozpoznaje) wykorzystywane wcześniej podczas pogadanki obrazki ukazujące zjawiska charakterystyczne dla przedwiośnia; w tle muzyka.
8. Układanie na przygotowanej karcie pracy (pasek z okienkami ponumerowanymi od 1 do 4) we właściwej kolejności elementów historyjki obrazkowej „Bałwan i słonko” ukazującej etapy topnienia bałwanka, używanie liczebników porządkowych podczas określenia miejsca występowania poszczególnych obrazków. Przenoszenie przez dzieci za pomocą zielonej słomki (na wdechu) kółeczek w określonym kolorze i układanie ich nad obrazkami zgodnie z instrukcją nauczycielki,: „Połóż czerwone kółeczko nad trzecim obrazkiem”; „Połóż żółte kółeczko pod drugim obrazkiem”; „Połóż niebieskie kółeczko obok czwartego obrazka”.
9. Praca plastyczno – techniczna: wykonanie przez dzieci krokusa na łodydze ze swojej zielonej słomki oraz bibuły i plasteliny.
10. Skomponowanie z wykonanych kwiatów kępek krokusów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.