X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43227
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Wesołe zwierzęta. Scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
GRUPA: dzieci 4,5 letnich
TEMAT :,,Wesołe zwierzęta” dostosowanie metod pracy do potrzeb dzieci, uwzględnienie różnych styli uczenia się dziecka

CELE OGÓLNE: - doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
uściślanie informacji
- rozwijanie koncentracji podczas wykonywania zadań
- współdziałanie podczas wykonywania zadania i w zabawie

CELE OPERACYJNE: - dz. podaje rozwiązanie zagadki
- dz. podaje nazwę zwierzęcia po wysłuchaniu jego opisu
- dz. czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy
- dz. rozwiązuje zagadki obrazkowe
- dz. dopasowuje odgłosy do zwierzęcia
- dz. naśladuje ruchy zwierząt
- dz. odczytuje i dopasowuje napisy do odpowiednich zwierząt
- dz. współdziała w zabawach i sytuacjach zadaniowych
oraz przestrzega reguł grupowych, używa zwrotów
grzecznościowych
- dz. pozostawia porządek po skończonej pracy

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:
I Fizyczny obszar rozwoju dziecka: 5.uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich, wykonuje różne formy ruchu
II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka: 1.rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem
III Społeczny obszar rozwoju dziecka: 2.odczuwa swoją przynależność do grupy przedszkolnej 4.używa zwrotów grzecznościowych 7.respektuje prawa i obowiązki 8.obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe 9. komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystuje komunikaty werbalne i pozawerbalne, wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy
IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka: 4. rozpoznaje litery , którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności , 5.odpowiada na pytania, rozwiązuje zagadki, 8. tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, 9. czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy , nazywa symbole i znaki
METODY PRACY: aktywizujące, czynne ,słowne ,praktycznego działania, zadaniowe
FORMY PRACY: indywidualna, zespołowa, grupowa
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: obrazki ze zwierzętami, zagadki obrazkowe, zagadki słuchowe(odgłosy),muzyka, ilustracje, podpisy (nazwy zwierząt), różne futra, pióra, ,,piktogramy”, karty pracy, tablica magnetyczna, rysunek słonia i hipopotama, naklejki, magnesy, medale

SPOSÓB REALIZACJI:
CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE: Zaproszenie do wspólnej zabawy przy pomocy piosenki ,,Krokodyle”- gestodźwięki. Przypomnienie zasad zgodnej i bezpiecznej zabawy.
Tablica magnetyczna, rozwiązywanie zagadek obrazkowych:
1.Czytanie zagadek przez nauczyciela, podawanie odpowiedzi przez dzieci: kaczka, koń, kogut, owca , kura.
2.Opisywanie wyglądu zwierzęcia przez nauczyciela, podawanie nazwy zwierzęcia: sowa, jeż, wiewiórka , niedźwiedź, lis
3.Dopasowanie napisu do obrazka, odczytanie nazwy zwierzęcia.
Klasyfikowanie: zwierzęta domowe, dziko żyjące(ZOO)
Zagadki ruchowe: Pantomima ,,Zabawy zwierząt”- losowanie kartonika - ,,piktogramu” naśladowanie chodu, ruchów oraz charakterystyczne cechy wylosowanego zwierzęcia– kot, kura, małpa, tygrys, pingwin itp. .,,Koza”zabawa taneczno- ruchowa ze śpiewem

CZYNNOŚCI ORGANIZUJĄCE:
Rozwiązywanie zagadek słuchowych – rozpoznawanie zwierząt po ich odgłosach, artykułowanie ich przez dzieci- ko, ko, ko – kura- dzieci naśladują odgłos kury. ,,Futerko i nie tylko...”rozwiązywanie zagadek dotykowych(czuciowych)- określanie do jakiego zwierzęcia może należeć futro, pióra, skóra. ,,Mrówy” zabawa taneczno- ruchowa ze śpiewem.

CZYNNOŚCI ZASADNICZE: Czas na odpoczynek! Dzieci siadają do stolików (tam leżą różne karty pracy do wyboru).Zadania do wykonania:
Dzieci 4 letnie: Dorysowywanie brakujących części zwierząt, kolorowanie obrazka.
Dzieci 5 letnie: Co to za dziwolągi? Z jakich zwierząt powstały? Wymyśl inne dziwne zwierzę, narysuj je.
Dzieci 6 letnie: Łączenie linią zwierzęcia z jego cieniem. Odszukiwanie 7 kurcząt zakolorowywanie ich. Dorysowywanie brakujących części u zwierząt - wybór dziecka.
Czas start – włączenia ,,zegara dlatońskiego”, minutnika . Przed wykonywaniem zadań dziecko włącza Sygnalizator Daltoński – światło zielone i czerwone.

CZYNNOŚCI FINALIZUJĄCE: Ewaluacja zajęć – umieszczanie naklejek przez dzieci na SŁONIU- zabawa się podobała - na HIPOPOTAMIE– nie podobała się

ZAKOŃCZENIE:. Wręczenie medali. Podziękowanie za wspólna zabawę i za wykonanie zadań. Zorganizowanie wystawy prac.

Opracowała:Anna Sobolewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.