X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42770
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Fasola. Scenariusz zajęć dla dzieci 5–6 letnich

Scenariusz zajęć dla dzieci 5 – 6 letnich

Temat: FASOLA
Cel ogólny:
• Zapoznanie z pojęciem gamy oraz nazwami solmizacyjnymi nut.
• Rozwijanie i wzbogacanie zainteresowań przyrodniczych dotyczących hodowania wybranych roślin.
Cele operacyjne – dziecko:
• Uważnie słucha piosenki.
• Wie, co to jest „gama” i rozpoznaje je brzmienie.
• Wie, że gama może się wznosić i opadać.
• Zna nazwy solmizacyjne dźwięków.
• Potrafi zagrać gamę na instrumentach.
• Potrafi zatańczyć układ taneczny do piosenki.
• Rozpoznaje pierwszą literę swojego imienia.
• Potrafi wybrać określoną liczbę fasolek.
• Układa obrazek z ziaren fasoli.
• Wie, co to jest nasiono.
• Wymienia czynniki wpływające na rozwój roślin.
• Samodzielnie sadzi fasolę i wysiewa owies do doniczki.
• Doskonali sprawność manualną.

Metody:
• Aktywizujące, podające,
Formy:
• Indywidualna
• W parach
• z całą grupą
Środki dydaktyczne:
Piosenka „Polka – fasolka”, odtwarzacz Cd, narysowana pięciolinia, nuty w tęczowych kolorach według oznaczeń tęczowych instrumentów, podpisy solmizacyjne nut, bum bum rurki, dzwonki naciskane, dzwonki, woreczek z fasolą dla każdego dziecka (fasola czerwona, biała „Jaś”, drobna), alfabet, nasiona owsa, rzeżuchy, lupy, doniczki, ziemia, łyżki, słoiki, gaza, woda,

Przebieg spotkania:

1. Powitanie dzieci.

2. „Polka – fasolka” – rozmowa na temat wysłuchanej piosenki.
• Jakie osoby występują w piosence? (pan Jeremi i jego żona)
• Co sadził pan Jeremi? (fasolę)
• Jak sadził tę fasolę? (po ziarenku)
• Ile fasolek zasadził? (8 fasolek – do re mi fa sol la si do)
• Czy pamiętacie jak nazywały się fasolki? (nazwy solmizacji, dzieci wymieniają tyle, ile zapamiętały)
Fasolki noszą nazwy dźwięków gamy, z których zbudowane są wszystkie piosenki.

3. „Gama” – wyjaśnienie pojęcia.
Nauczyciel wyjaśnia pojęcie słowa „gama”. (Gama to rodzina ośmiu dźwięków, przy czym dokładnie jest ich siedem, a ósmy jest powtórzony). Równocześnie umieszcza poszczególne dźwięki na pięciolinii.
Wspólne zaśpiewanie gamy w górę i w dół.

4. „Gramy gamę” – gra na instrumentach melodycznych.
Dzieci grają gamę na instrumentach: bum bum rurkach, dzwonkach naciskanych, dzwonkach.

5. Pokaz tańca do piosenki „Polka – fasolka”.
Dzieci dobierają się w pary i tańczą według pokazu nauczyciela.

6. „Magiczna fasola” – rozdanie dzieciom woreczków z fasolą. Woreczki otrzymują dzieci, których imię rozpoczyna się od pokazanej litery. Działanie z ziarenkami:
• Segregacja ziaren fasoli – według rodzaju (duża, mała, czerwona)
• Wybieranie określonej liczby ziarenek – tyle, ile nauczyciel wystuka dźwięków
• Układanie dowolnego obrazka z ziarenek fasoli – działanie kreatywne

7. „Nasionka” – obserwacja.
Dzieci oglądają nasiona fasoli, owsa, rzeżuchy. Zwracają uwagę na ich kształt, wielkość. Wytłumaczenie znaczenie słowa „nasiono” (Nasiono jest nowym organizmem roślinnym, z którego właśnie wyrośnie roślina).

8. „Nasze sadzonki” – działanie praktyczne.
• Rozmowa z dziećmi na temat warunków, jakie powinny być spełnione, aby rośliny mogły rosnąć – woda, światło, powietrze, ziemia.
• Sadzenie fasoli do ziemi. Wybrane dzieci sypią ziemię do doniczek, inne umieszczają ziarenka fasoli.
• Fasola w słoiku. Wybrane dzieci nalewają wody do słoików. Z pomocą nauczyciela zakładają na słoik gazę. Umieszczają fasolę na gazie.
• Rozdanie dzieciom kalendarzy do rysowania własnych obserwacji dotyczących wzrostu zasadzonej fasoli. Zwrócenie uwagi na to, aby obserwacje dotyczyły wybranej jednej sadzonki.
• Samodzielne zasianie owsa do doniczki.
• Sprzątanie miejsca pracy.

9. „Ewaluacja” – wybieranie ziarenka fasoli i wrzucenie do słoika, jeżeli zajęcie się podobało.
Opracowała: mgr Magdalena Franciszkiewicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.