X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42771
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Literka b. Scenariusz zajęć w grupie dzieci 6 letnich

Scenariusz zajęć w grupie dzieci 6letnich

Temat: KREATYWNE ZABAWY Z LITERKĄ B
Cel ogólny:
• Poznanie zapisu pisanej i drukowanej litery b, B.
• Rozwijanie sprawności manualnej podczas zabawy masą solną.
Cele operacyjne – dziecko:
• Zna graficzny obraz litery b, B i identyfikuje go z głoską.
• Potrafi rozpoznać literę b, B spośród innych.
• Potrafi samodzielnie napisać literę b, B.
• Przekształca zapis litery w inny obrazek.
• Wykonuje z masy solnej literkę i bałwana.
Metody:
• Aktywizujące, podające,
Formy:
• Indywidualna
• W zespołach
• z całą grupą
Środki dydaktyczne:
Obrazki przedstawiające przedmioty rozpoczynające się na głoskę /b/ pocięte na elementy (babeczka, balon, bałwan, but, burak), napisane wyrazy zawierające b, małe niebieskie prostokąty, kartoniki z napisanymi różnymi literami, tamburyno, fragment wiersza A. Psut, „Litery”, kartki, mazaki, kredki, składniki na masę solną (sól, mąka, woda), ziarenka pieprzu, pomarańczowa plastelina

Przebieg spotkania:

1. Powitanie dzieci piosenką „Witam was”.

2. Podział dzieci na zespoły. Układanie puzzli – obrazki pocięte na elementy.
Dzieci układają w zespołach puzzle. Nazywają powstały obrazek. Wyodrębniają głoskę w nagłosie – głoska /b/.
Dzieci podają wyrazy zaczynające się głoską /b/.

3. Prezentacja zapisu pisanej i drukowanej litery b, B.
Dzieci określają do czego podobna jest litera.

4. „Żywa litera” – zabawa.
Dzieci układają z własnych ciał literę.

5. Słuchanie fragmentu wiersza „Litery” A. Psut.

B literę piszesz, rysując motyle.
Jeśli masz ochotę, zastanów się chwilę.
B to motyl nieskończony,
Brak mu jeszcze lewej strony.
Dzieci samodzielnie na kartkach piszą mazakiem literę B. Następnie przy użyciu kredek zamieniają ją w dowolny obrazek (motyla, bałwana, gąsienicę, itp.)
6. „Szukamy b” – zabawa ruchowa”
Dzieci spacerują po sali w rytm taburyna. Gdy instrument ucichnie, ustawiają się
w rzędzie tyłem do nauczycielki. Ta w tym czasie rozkłada różne litery na dywanie. Na sygnał dzieci się odwracają i spośród rozłożonych liter wybierają b, B. Zabawę powtarzamy kilka razy.

7. „Gdzie jest b?”
Wyszukiwanie w napisanych wyrazach litery b, B i zaznaczanie jej niebieskim prostokątem. Czytanie prostych wyrazów (but, bal, buda) – dzieci chętne.

8. Zabawy masą solną.
Układanie z masy solnej literki b, B.
„B jak bałwan” – lepienie z masy solnej bałwanka. Użycie ziarenek pieprzu jako oczu i guzików, plasteliny jako nosa.

9. Prezentacja bałwanów.

Opracowała: mgr Magdalena Franciszkiewicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.