X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42762
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na grudzień dla grupy 6-latków

PLAN DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY NA M-C GRUDZIEŃ 2019 ROKU
DLA GRUPY PSZCZÓŁKI 6 LATKI

nauczyciel: Martyna Wiśniewska

poniedziałek: mowa, ćw. gimnastyczna
wtorek: mowa, plastyka
środa: mowa, muzyka
czwartek: matematyka, ćw. gimnastyczne
piątek: plastyka, muzyka

Blok tematyczny: Listy do Mikołaja (02-06.12.2019)

OBSZARY EDUKACJI(tematyka i ogólne cele zajęć)
Zdrowotno - ruchowej Intelektualnej Estetycznej
plastycznej muzycznej
1. Ćwiczenia poranne zestaw nr 9 wg. Zestawu ćwiczeń porannych „Trampolina 6 latka” strona 38
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zabawy
- doskonalenie umiejętności czworakowania
- kształcenie dużych grup mięśniowych
- kształcenie umiejętności rzutu oburącz

2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 7a, 7b wg przewodnika metodycznego „Trampolina” str. 261/262
- doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia poleceń N.
- doskonalenie umiejętności ustawiania się w rzędzie
- kształcenie umiejętności pokonywania przeszkód podczas ćwiczeń
- doskonalenie umiejętności pokonywania toru przeszkód slalomem

3. zabawa integracyjna „Dzisiaj w koło bawimy się wesoło”

4. zabawa bieżna w ogrodzie „Berek czerwony”

5. Spotkanie z Mikołajem w piątek 6 grudnia – impreza przedszkolna (piątek) 1. Słuchanie wiersza D. Laszczyk „Kiedy przyjdzie Mikołaj”
- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego
- kształtowania umiejętności wypowiedzi na określony temat
- poznanie postaci św. Mikołaja
- poznanie tradycji obdarowywania prezentami
I5, 7, III5, 7, 8, IV 1, 2, 11

2. Historyjka obrazkowa „Pomocnicy Mikołaja”
- doskonalenie umiejętności logicznego myślenia oraz związków przyczynowo skutkowych
- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
- kształcenie umiejętności budowania zdań poprawnie gramatycznie
I5, III5, IV2, 5, 7, 9, 16

3. Wycieczka w najbliższe otoczenie przedszkola celem obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie.
- wdrażanie do samodzielnego przygotowania się do wyjścia (ubrania butów, kurtki, czapki, szala)
- doskonalenie umiejętności obserwacji środowiska, które zmienia się wraz z kolejna porą roku
I5, II10, 11, III5, IV1, 2, 4, 7, 9, 16, 18
4. zabawa dydaktyczna „Worek z prezentami”
- kształtowanie pojęcia liczby 3
- nauka zapisu cyfry 3
- kształcenie umiejętności stosowania liczebników porządkowych
- utrwalanie pojęcia „para”
I5, 8, 9, III5, IV1, 2, 8, 12, 14, 15 1. Praca techniczna „Mikołaj”
- tworzenie postaci Mikołaja z rolki od papieru
- kształcenie umiejętności wycinania po linii
- kształcenie umiejętności wycinania mniejszych kształtów (czapka Mikołaja)
- doskonalenie umiejętności przyklejania elementów na rolkę od papieru
I5, 7, III 5, 7, 9, IV1, 2, 11

1. Nauka piosenki „Kochany Panie Mikołaju”
- zapoznanie dzieci z tekstem i melodią piosenki
- kształcenie słuchu muzycznego i pamięci długotrwałej
I5, 7, III 5, 7, 9, IV1, 2, 11

EWALUACJA, uwagi o realizacji planu:

OCZEKIWANE EFEKTY:
Dziecko:
- doskonali umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego
- kształci umiejętności wypowiedzi na określony temat
- pozna postać św. Mikołaja
- doskonali umiejętności logicznego myślenia oraz związków przyczynowo skutkowych
- doskonali umiejętności wypowiadania się na określony temat
- kształci umiejętności budowania zdań poprawnie gramatycznie
- wdrażane jest do samodzielnego przygotowania się do wyjścia (ubrania butów, kurtki, czapki, szala)
- doskonali umiejętności obserwacji środowiska, które zmienia się wraz z kolejna porą roku
- kształci pojęcie liczby 3
- nauczy się zapisu cyfry 3
- kształci umiejętności stosowania liczebników porządkowych
- utrwala pojęcie „para”
- pozna tekst i melodię piosenki
- kształci słuch muzyczny i pamięć długotrwałą
- doskonali umiejętności ustawiania się w rzędzie
- kształci umiejętności pokonywania przeszkód podczas ćwiczeń
- doskonali umiejętności pokonywania toru przeszkód slalomem
- przestrzega zasad bezpieczeństwa zabawy
- doskonali umiejętności czworakowania
- kształci duże grupy mięśniowe
- kształci umiejętności rzutu oburącz

Blok tematyczny: Urządzenia elektryczne (09-13.12.2019)

Zdrowotno - ruchowej Intelektualnej Estetycznej
Plastycznej Muzycznej

1. Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 7c, 7 d wg przewodnika metodycznego „Trampolina” str. 261/262
- doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia poleceń N.
- doskonalenie umiejętności ustawiania się w rzędzie
- kształcenie umiejętności pokonywania przeszkód podczas ćwiczeń
- doskonalenie umiejętności pokonywania toru przeszkód slalomem
- kształcenie umiejętności skoku w dal na materacu
- kształcenie umiejętności równowagi podczas ćwiczeń na ławeczce

2. Ćwiczenia poranne zestaw nr 10 wg. „Ćwiczenia poranne” strona 39
- kształcenie dużych grup mięśniowych
- wdrażanie do zabaw z ćwiczeniami tułowia
- nabywanie sprawności w zakresie manipulowania palcami stóp

3. Zabawa ruchowa z El. podskoku „Drabina”

4. Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Mijanie” wg K. Wlaźnik.

5. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym:
- rysowanie patykiem na piasku lub śniegu na dowolny temat – usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

1. Wycieczka do sklepu AGD celem poznania urządzeń elektrycznych (w razie niepogody, szukanie urządzeń elektrycznych znajdujących się w przedszkolu)
- rozwijanie zainteresowań urządzeniami elektrycznymi mającymi zastosowanie w gospodarstwie
domowym;
- nabywanie umiejętności właściwego zachowania się w miejscach publicznych;
- wzbogacanie słownika o nazwy urządzeń technicznych;
- poznanie zasad działania wybranych urządzeń; rozumienie zakazu samodzielnego korzystania z urządzeń elektrycznych
I5, II10, 11, III5, IV1, 2, 4, 7, 9, 16, 18

2. Słuchanie wiersza pt. Co rankiem szumi, dudni i buczy? – wiersz M. Berowskiej
- rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat,
- poznanie zastosowania wybranych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym,
- usprawnianie aparatu artykulacyjnego.
I5, 7, III5, 7, 8, IV 1, 2, 11

3. Rozwiązywanie zagadek słuchowych „Urządzenia elektryczne w moim domu”
– utrwalenie wiadomości o urządzeniach elektrycznych wykorzystywanych w gospodarstwie domowym
- rozwijanie logicznego myślenia;
- ćwiczenie koordynacji słuchowo-ruchowej i orientacji w schemacie ciała;
- rozumienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych;
- wdrażanie do przestrzegania reguł zabawy; rozwijanie percepcji słuchowej
I5, II10, 11, III5, IV1, 2, 4, 7, 9, 16, 18

4. Zabawa dydaktyczna „W sklepie AGD”
- doskonalenie umiejętności segregowania przedmiotów według rodzaju;
- odwzorowywanie liczebności zbiorów;
- ćwiczenie pamięci ruchowej
I5, 8, 9, III5, IV1, 2, 8, 12, 14, 15
1. Rysowanie patyczkiem zamoczonym w farbie plakatowej „Pan odkurzacz”
- poznanie nowej techniki plastycznej,
- doskonalenie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej
- czerpanie radości z wykonywanej pracy plastycznej
- kształcenie umiejętności wykorzystania patyczka jako narzędzia pracy
I5, 7, III 5, 7, 9, IV1, 2, 11

2. Lepienie z masy solnej na temat dowolny
- kształcenie umiejętności tworzenia z masy solnej
- wdrażanie do pracy w ciszy i skupieniu
- kształcenie umiejętności planowania pracy
I5, 8, 9, II1, 2, 6, 9, III5, IV1, 2, 8

1 . Improwizacje muzyczne - układanie melodii do tekstów krótkich wyliczanek i śpiewanie ich,
- zachęcanie do tworzenia i poszukiwania nowych efektów melodycznych,
- kształcenie wyobraźni muzycznej poprzez stosowanie różnego rodzaju dynamiki
- kształcenie słuchu muzycznego dzieci
I5, 7, III 5, 7, 9, IV1, 2, 11

2. Nauka drugiej wrotki i utrwalanie piosenki „Kochany Pnie Mikołaju”
- kształcenie umiejętności śpiewania piosenki wraz z grupą
- kształcenie słuchu muzycznego dzieci oraz pamięci muzycznej
- zachęcanie nieśmiałe dzieci do wspólnego śpiewania
- improwizowanie ruchem tekstu piosenki
I5, 7, III 5, 7, IV1, 2, 11
Ewaluacja, uwagi o realizacji planu:

Efekty edukacyjne: Dziecko –
- zna urządzenia elektryczne wykorzystywane w gospodarstwie domowym
- potrafi w ciszy i skupieniu wysłuchać utworu literackiego
- buduje poprawne pod względem gramatycznym dłuższe wypowiedzi na określony temat
- doskonali umiejętności segregowania przedmiotów według rodzaju;
- odwzorowuje liczebności zbiorów
- potrafi wykonać pracę plastyczną i techniczną
- tworzy melodię do znanych wyliczanek
- doskonali umiejętności pokonywania toru przeszkód slalomem
- kształci umiejętności skoku w dal na materacu
- kształci umiejętności równowagi podczas ćwiczeń na ławeczce
- kształci duże grupy mięśniowe
- wdraża do zabaw z ćwiczeniami tułowia
- nabywa sprawności w zakresie manipulowania palcami stóp
- kształci wyobraźnię muzyczną poprzez stosowanie różnego rodzaju dynamiki
- kształci słuch muzyczny

Blok tematyczny: Świąteczne drzewko (16-20.12.2019)

Obszary edukacji (tematyka i ogólne cele zajęć)

Zdrowotno - ruchowej Intelektualnej Estetycznej
Plastycznej Muzycznej

1. Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 8a, 8b przewodnik metodyczny “Trampolina”
Str. 262/263
- kształcenie umiejętności ustawiania się w dwóch rzędach
- kształcenie umiejętności siadu skrzyżnego oraz wstania z niego
- doskonalenie umiejętności rzuty i chwytania

2. Ćwiczenia poranne zestaw nr 11 wg. Zestawu ćwiczeń porannych „Trampolina” str. 40
- wdrażanie do sprawnego wykonywania ćwiczeń orientacyjno-porządkowych
- ćwiczenia tułowia: skręty i skłony
- kształcenie umiejętności zachowania równowagi

3. utrwalanie układu tanecznego do przedstawienia “Królowa śniegu”

4. Zabawy na świeżym powietrzu „Chowany – zaklepany”, „Sztandary”

5. Koncert Kolęd – przedstawienie „Królowa Śniegu” w wykonaniu przedszkolaków dnia 20 grudnia 2019 (piątek)

1. Nauka na pamięć wiersza I. Rup „Wigilia”
- wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną
- poznanie świątecznych tradycji i zwyczajów
I5, 8, 9, II1, 2, 6, 9, III5, IV1, 2, 8

2. Rozmowa kierowana na podstawie obrazu graficznego „Przedświąteczne porządki”
- wdrażanie dzieci do pomagania w pracach domowych
- utrwalanie wiadomości o urządzeniach elektrycznych wykorzystywanych w gospodarstwie domowym
- utrwalanie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów elektrycznych
I5, III5, 6, 7, IV1, 5, 7, 9, 19

3. Zajęcia kulinarne „Świąteczne ciasteczka korzenne”
- stwarzanie okazji do samodzielnego badania produktów spożywczych oraz eksperymentowania z mieszaniem ich i łączeniem
- nawiązywanie do dawnych zwyczajów bożonarodzeniowych
- wdrażanie do samodzielnego wytłaczania kształtu ciasteczek
- zachęcanie do próbowania własnych wypieków
I5, 8, 9, III5, IV5, 7, 9, 11, 19

4. Zabawa dydaktyczna „Ile bombek? Ile prezentów?”
- doskonalenie umiejętności określania i porównywania liczebności poprzez manipulowanie na konkretach
- posługiwanie się liczebnikami głównymi
Stosowanie pojęć „tyle samo”, „więcej o”, „mniej o”
I5, 8, 9, III1, 5, IV9, 15 1. Tworzenie własnych kartek świątecznych
- zapoznanie dzieci z jedna z form składania sobie życzeń świątecznych
- pobudzanie inwencji twórczej
- kształcenie umiejętności wycinania po linii prostej
- kształcenie umiejętności wycinania nożyczkami falistymi
- kształcenie umiejętności zdobienia kartek wg własnego pomysłu
I5, 8, 9, II1, 2, 6, 9, III5, IV1, 2, 8

1. Grupowe kolędowanie
- wspólne śpiewanie znanych i lubianych kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych
- czerpanie radości ze wspólnego kolędowania

Ewaluacja, uwagi o realizacji planu:

Efekty edukacyjne: Dziecko –
- wzmacnia więzi emocjonalne z rodziną
- pozna świąteczne tradycje i zwyczaje
- pomaga w pracach domowych
- utrwala wiadomości o urządzeniach elektrycznych wykorzystywanych w gospodarstwie domowym
- utrwala zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętów elektrycznych
- doskonali umiejętności określania i porównywania liczebności poprzez manipulowanie na konkretach
- posługuje się liczebnikami głównymi
- stosuje pojęcia „tyle samo”, „więcej o”, „mniej o”
- pozna jedną z form składania sobie życzeń świątecznych
- pobudza inwencję twórczą
- śpiewa znane i lubiane kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne
- czerpie radość ze wspólnego kolędowania

Blok tematyczny: Święta tuż tuż (23- 27.12.2019)

Obszary edukacji (tematyka i ogólne cele zajęć)

Zdrowotno - ruchowej Intelektualnej Estetycznej
Plastycznej Muzycznej

1. Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 8c, 8d przewodnik metodyczny „Trampolina” str. 262/263
- kształcenie umiejętności ustawiania się w dwóch rzędach
- kształcenie umiejętności siadu skrzyżnego oraz wstania z niego
- doskonalenie umiejętności rzuty i chwytania
- doskonalenie umiejętności skoku i podskoku
- kształcenie mięśni stóp
- wdrażanie do utrzymywania równowagi podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

2. Ćwiczenia poranne zestaw nr 12 wg. Zestawu ćwiczeń porannych „Trampolina” str. 41
- kształcenie umiejętności prawidłowego czworakowania
- kształcenie umiejętności poskakiwania obunóż

3. Zabawa z elementem rzutu „Rzuć i złap”

4. Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa bieżna „Zaprzęgi”, „Berek”

1. Słuchanie wiersza Franciszka Kobryńczuka pt. : „Choinka”
-rozmowa na podstawie wiersza i obejrzanych ilustracji (świerk rosnący na polanie i świerk przystrojony świątecznymi ozdobami),
- dzielenie się informacjami na temat tradycji i sposobów dekorowania choinki, odwoływanie się do doświadczeń i przeżyć dzieci,
- budowanie wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym, słownikowym, artykulacyjnym i logicznym
I5, III5, 6, 7, IV1, 5, 7, 9, 19

2. „Wigilia” – słuchanie opowiadania E. Stójowej
- przybliżenie dzieciom tradycji dotyczących świąt Bożego Narodzenia
- wytworzenie radosnego nastroju oczekiwania na święta
- zachęcanie dzieci do wnikliwych obserwacji oraz do aktywnego uczestniczenia w przygotowaniach świątecznych
- zwrócenie uwagi na różnorodność wigilijnych potraw
- swobodne wypowiadanie się na bliskie dzieciom i radosne dla nich tematy w oparciu o ich przeżycia i doświadczenia
I5, III5, IV1, 2, 4, 7, 11, 18
1. Rysowanie kredką świecową na temat „Mój wymarzony prezent”
- wdrażanie do planowanego wykonywania pracy plastycznej
- kształcenie umiejętności prawidłowego trzymania kredki w dłoni
I5, 8, 9, II1, 2, 6, 9, III5, IV1, 2, 8

2. Lepienie z plasteliny na temat dowolny
- kształcenie umiejętności ugniatania i wałkowania małych części plasteliny
- kształcenie umiejętności tworzenie prac przestrzennych.

1. „Magiczny czas” – kolędowanie wokół choinki.
- słuchanie kolęd z płyt CD oraz grupowe i indywidualne prezentacje kolęd
- tworzenie akompaniamentu do słuchanej muzyki z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych

Ewaluacja, uwagi o realizacji planu:

Efekty edukacyjne: Dziecko –
- wzmacnia więzi emocjonalne z rodziną
- pozna świąteczne tradycje i zwyczaje
- pomaga w pracach domowych
- utrwala wiadomości o urządzeniach elektrycznych wykorzystywanych w gospodarstwie domowym
- utrwala zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętów elektrycznych
- doskonali umiejętności określania i porównywania liczebności poprzez manipulowanie na konkretach
- posługuje się liczebnikami głównymi
- stosuje pojęcia „tyle samo”, „więcej o”, „mniej o”
- pozna jedną z form składania sobie życzeń świątecznych
- pobudza inwencję twórczą
- śpiewa znane i lubiane kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne
- czerpie radość ze wspólnego kolędowania

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.