X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42761
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na październik dla grupy 6-latków

PLAN DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY NA M-C PAŹDZIERNIK 2019 ROKU
DLA GRUPy 6 LATKI

nauczyciel: Martyna Wiśniewska

poniedziałek: mowa, ćw. gimnastyczna
wtorek: mowa, plastyka
środa: mowa, muzyka
czwartek: matematyka, ćw. gimnastyczne
piątek: plastyka, muzyka

Blok tematyczny: Ja i moja rodzina (30.09- 04.10.2019

OBSZARY EDUKACJI(tematyka i ogólne cele zajęć)
Zdrowotno - ruchowej Intelektualnej Estetycznej
plastycznej muzycznej
1. Ćwiczenia poranne zestaw nr wg. Zestawu ćwiczeń porannych „Trampolina 6 latka”
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zabawy

2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 3 wg przewodnika metodycznego „Trampolina” str. 258
- doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia poleceń N. – zapoznanie z nowymi zabawami i ćwiczeniami

3. Zabawa ruchowa z elementem skoku – Z kamyka na kamyk.

4. zabawa bieżna w ogrodzie „Berek czerwony”
1. rozmowa kierowana na temat rodziny na podstawie wiersza M. Mazan „Album rodzinny”
- oglądanie albumów rodzinnych dzieci
Poznanie działania i budowy aparatu fotograficznego
- utrwalenie kształtu litery A, a
I 7, III2, 5, 7, 8, 9, IV 1, 2, 3, 4, 5, 8

2. „E jak elf”, zapoznanie z literą /E, e/ na podstawie historyjki obrazkowej „Przygoda Trampolinka”
- zapoznanie dzieci z wielką i małą literą /E, e/
- doskonalenie analizy sylabowej i głoskowej wyrazów
I 4, 5, 8, 9, III 7, IV 1, 2, 3, 4, 5, 8

3. „Drzewo genealogiczne” – praca z obrazem
- rozumienie relacji rodzinnych, stopnia pokrewieństwa
- nazywanie członków rodziny,
- doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów
- utrwalanie poznanych liter
I 7, II 4, III 6, IV 2, 4, 7, 9, 10, 14

4. „Moje obowiązki domowe” – zabawa dydaktyczna
- doskonalenie umiejętności klasyfikacji – tworzenie kolekcji
- wdrażanie do wykonywania obowiązków domowych
I 5, III 5, IV 2, 4, 7, 9, 12, 15 1. Rysunek kredką ołówkową „Moja rodzina”
- dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi, doskonalenie umiejętności rysowania ludzkiej postaci i rozplanowania pracy na kartce papieru
I 7, III2, 5, 7, 8, 9, IV 1, 2, 3, 4, 5, 8

2. „Roboty dla mamy i taty” – tworzenie robotów
- rozwijanie wyobraźni przestrzennej
- zainteresowanie światem techniki
- kształtowanie umiejętności pracy w zespole
I 5, 6, 7, III 5, IV 1, 2, 3, 5, 7, 11, 16, 19 1. Tańczymy Lasowiaka! – nauka tańca ludowego
- rozwijanie zainteresowań polską kulturą ludową
- nauka tańca
I 7, II 4, III 6, IV 2, 4, 7, 9, 10, 14

2. Zabawa muzyczna przy muzyce klasycznej „Marionetki”
- wdrażanie do słuchania muzyki klasycznej
- określanie emocji związanych ze słuchaniem muzyki klasycznej
- kształcenie umiejętności reagowania ruchem ciała na słyszaną muzykę

EWALUACJA, uwagi o realizacji planu:

OCZEKIWANE EFEKTY:
Dziecko:
- Pozna działanie i budowę aparatu fotograficznego
- utrwali kształt litery A, a
- pozna wielką i małą literą /E, e/
- doskonali analizę sylabową i głoskową wyrazów
- doskonali umiejętności klasyfikacji – tworzenie kolekcji
- wie, że musi pomóc w wykonywaniu obowiązków domowych
- rozwija wyobraźnię przestrzenną
- rozwija zainteresowanie światem techniki
- kształci umiejętności pracy w zespole
- pozna taniec ludowy Lasowiak
- szanuje polską kulturę ludową
- kształci umiejętność słuchania muzyki klasycznej
- potrafi określić emocje związane ze słuchaniem muzyki klasycznej
- potrafi reagować ruchem ciała na słyszaną muzykę
- wie, że ćwiczenia gimnastyczne są bardzo ważne dla zdrowia
- potrafi wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne
- wie, że na placu zabaw najważniejsza jest bezpieczna zabawa
- zna zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętów znajdujących się na placu zabaw

Blok tematyczny: Bezpieczna droga do przedszkola (07 – 11.10.2019)

Obszary edukacji (tematyka i ogólne cele zajęć)

Zdrowotno - ruchowej Intelektualnej Estetycznej
Plastycznej Muzycznej

1. Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 3a przewodnik metodyczny Trampolina str.

2. Ćwiczenia poranne zestaw nr 2 wg. Zestawu ćwiczeń porannych „Trampolina”

3. Zabawa z elementem równowagi – Czerwone parzy.

4. Zabawa na świeżym powietrzu „Uliczne sygnały”

5. Spotkanie z policjantem, poszerzanie wiadomości na temat roli i zadań policjanta kierującego ruchem drogowym, utrwalanie numerów telefonów alarmowych i sposobów powiadamiania odpowiednich służb.

1. wycieczka na skrzyżowanie
- obserwacja, praktyczne działanie, poznanie i przestrzeganie zasad ruchu drogowego
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wyjścia poza teren przedszkola
- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zaobserwowanych zjawisk
I 5, III 2, 3, 5, 7, IV 1, 2, 8, 9
2. zajęcia kształtujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym „Kolorowe znaki” na podstawie wiersza M. Mazan „Znaki drogowe”
- poznanie wybranych znaków drogowych
- opisywanie znaczenie i rodzajów znaków drogowych
- kształcenie umiejętności rozumienia symboli
I 5, 8, III 5, 7, 8, IV 1, 2, 9, 11, 12, 20
3. Nauka wiersza M. Mazan „Znaki drogowe”
- kształcenie umiejętności zapamiętywania tekstu
- wdrażanie do uważnego słuchania
- doskonalenie pamięci długotrwałej
I 7, IV 5, IV 15, IV 18

4. Zabawa dydaktyczna „W prawo, w lewo”
- kształtowanie świadomości własnego ciała,
- rozwijanie umiejętności określania stron: prawa, lewa
- rozumienie znaczenia symbolicznych zapisów
1. Praca techniczna – Sygnalizatory dla pieszych, sygnalizatory dla pojazdów.
- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
I 9, IV 1, IV 4, IV 8

2. Malowanie farbami plakatowymi na temat dowolny
- rozwijanie wyobraźni twórczej, -
- doskonalenie umiejętności trzymania pędzla w dłoni
- doskonalenie umiejętności korzystania z farb i wody
1. „Gramy Lasowiaka” – zabawy muzyczne z instrumentami perkusyjnymi
- próby wygrywania akompaniamentu do piosenki
- utrwalenie kroków tańca
I 5, III 2, 3, 5, 7, IV 1, 2, 8, 9

2. Zabawa muzyczno-ruchowa „Dokąd idę?”
- rozwijanie orientacji przestrzennej i w schemacie własnego ciała
- kształcenie umiejętności poruszania się w określonym rytmie (marsz)
- kształcenie słuchu muzycznego

Ewaluacja, uwagi o realizacji planu:

Efekty edukacyjne: Dziecko –
- obserwuje, praktycznie działa, poznaje i przestrzega zasad ruchu drogowego
- przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wyjścia poza teren przedszkola
- doskonali umiejętności wypowiadania się na temat zaobserwowanych zjawisk
- pozna wybrane znaki drogowe
- opisuje znaczenie i rodzaje znaków drogowych
- kształci umiejętności rozumienia symboli
- kształci umiejętności zapamiętywania tekstu
- potrafi uważnie słuchać
- doskonali pamięć długotrwałą
- rozwija koordynację wzrokowo-ruchową
- rozwija wyobraźnię twórczą
- doskonali umiejętności trzymania pędzla w dłoni
- doskonalenie umiejętności korzystania z farb i wody
- rozwija orientację przestrzenną i w schemacie własnego ciała
- kształci umiejętności poruszania się w określonym rytmie (marsz)
- kształci słuch muzyczny
- próbuje wygrywania akompaniamentu do piosenki na instrumentach perkusyjnych
- utrwala kroki tańca ludowego „Lasowiak”

Blok tematyczny: Jesień w parku i ogrodzie (14 – 18.10.2019)

Obszary edukacji (tematyka i ogólne cele zajęć)

Zdrowotno - ruchowej Intelektualnej Estetycznej
Plastycznej Muzycznej

1. Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 4 przewodnik metodyczny “Trampolina” str. 259

2. Ćwiczenia poranne zestaw nr 3 wg. Zestawu ćwiczeń porannych „Trampolina”

3. Zabawa orientacyjno-porządkowa „jesienne liście”

4. Zabawy na świeżym powietrzu

5. Ćwiczenia grafomororyczne

1. wycieczka ulicami miasta celem poszukiwania jesiennych liści
- rozpoznawanie kształtu znalezionych liści i nazywanie drzew, z których pochodzą
- odczuwanie piękna jesiennego krajobrazu
- nauka prowadzenie obserwacji ukierunkowanej na poznanie przyczyn zmiany barwy liści jesienią
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
I 7, III 5, IV 18

2. rozmowa kierowana na podstawie obrazu „jesień w sadzie”
- rozumienie pojęcia „sad”
- rozpoznawanie i nazywanie drzew i krzewów owocowych
- rozwijanie zmysłów
I 5, 8, III 5, IV 1, 2, 4, 14, 18

3. Słuchanie opowiadania U. Piotrowskiej „Dziesięć orzeszków wiewiórki”
- rozwijanie percepcji wzrokowo – ruchowej
- rozwijanie sprawności manualnej
- zapamiętywanie kształtów wybranych liści
- poznawanie zwyczajów zwierząt
III 2, 5, IV 5, 7, 12, 18

4. Zabawa dydaktyczna „Dwa liście, dwa kasztany”
- wprowadzenie cyfry 2
- rozumienie pojęcia liczby 2 w aspekcie kardynalnym i porządkowym
- rozwijanie zmysłu dotyku 1. rysowanie pastelami na temat „jesienny krajobraz”
- kształcenie umiejętności rysowania kredką pastelową
- doskonalenie techniki rysunku oraz umiejętności planowania pracy plastycznej
I 7, III 5, IV 18

2. Frotaż z liści - odbijanie pomalowanych farba liści na kartce papieru
- kształcenie umiejętności pomalowania liści farbą plakatową
- kształcenie umiejętności odbijania liści na kartce papieru

1. nauka piosenki „jesienna cza cza”
- zapoznanie z tekstem i melodia piosenki
- próby wspólnego śpiewania

2. Zabawa muzyczna „Tańczymy z Fryderykiem Chopinem”
- rozwijanie koordynacji ruchowej
- kształtowanie wyobraźni ruchowej
- rozwijanie zainteresowań muzyką poważną
III 2, 5, IV 5, 7, 12, 18

Ewaluacja, uwagi o realizacji planu:

Efekty edukacyjne: Dziecko –
- rozpoznaje kształt znalezionych liści i nazywanie drzew, z których pochodzą
- odczuwa piękno jesiennego krajobrazu
- uczy się prowadzenia obserwacji ukierunkowanej na poznanie przyczyn zmiany barwy liści jesienią
- rozwija zainteresowania przyrodnicze
- rozumienie pojęcie „sad”
- rozpoznaje i nazywa drzewa i krzewy owocowe
- rozwija zmysły
- rozwija percepcję wzrokowo – ruchowej
- rozwija sprawność manualną
- zapamiętuje kształty wybranych liści
- poznaje zwyczaje zwierząt
- pozna cyfrę 2
- rozumie pojęcie liczby 2 w aspekcie kardynalnym i porządkowym
- rozwija zmysł dotyku
- kształci umiejętności pomalowania liści farbą plakatową
- kształci umiejętności odbijania liści na kartce papieru
- kształci umiejętności rysowania kredką pastelową
- doskonali techniki rysunku oraz umiejętności planowania pracy plastycznej
- rozwija koordynację ruchową
- kształci wyobraźnię ruchową
- rozwija zainteresowanie muzyką poważną

Blok tematyczny: Pobaw się ze mną (21-25.10.2019)

Obszary edukacji (tematyka i ogólne cele zajęć)

Zdrowotno - ruchowej Intelektualnej Estetycznej
Plastycznej Muzycznej

1. Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 4a przewodnik metodyczny „Trampolina” str. 259

2. Ćwiczenia poranne zestaw nr 4 wg. Zestawu ćwiczeń porannych „Trampolina”

3. Zabawa z elementem równowagi, rzutu i celowania – Woreczki w obręczy.

4. Zabawy na świeżym powietrzu

5. Rysowanie po śladach I 7

1. Słuchanie wiersza D. Gellner „Bajeczka”
- doskonalenie umiejętności aktywnego słuchania
- rozumienie pojęcia „rodzina”
- rozwijanie umiejętności grupowania
II 1, 2, 6, III 5, IV 1, 2

2. Wprowadzenie litery /I, i/ na podstawie historyjki obrazkowej „Przygoda Trampolinka i Igora”
- poznanie kształtu litery /I, i/
- doskonalenie analizy sylabowej i głoskowej wyrazów
- utrwalanie kształtu poznanych liter
- odczytywanie wyrazów zawierających poznaną literę
I 5, 8, III 5, 7, IV 3, 4, 7, 8, 9

3. rozmowa kierowana na temat zasad bezpiecznego wykorzystywania komputera na podstawie wiersza S. Karaszewskiego „Mój kolega komputer”
- doskonalenie wrażliwości słauchowej
- poznanie zasad bezpiecznego korzystania z komputera
- doskonalenie umiejętności pracy w parach
I 5, 8, II 7, 8, III 5, IV 1, 2, 7, 8, 9, 11

4. Zabawa dydaktyczna „Bawmy się!”- zabawy z gazetami
- stwarzanie sytuacji sprzyjających integracji rówieśników z grupa przedszkolną
- utrwalanie nazw i kształtów figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt 1. „Rysujemy zakończenie historyjki”
- kształcenie umiejętności rysowania kredką ołówkową zakończenia opowiadanej przez nauczyciela historyjki wg własnego pomysłu
- kształcenie umiejętności prawidłowego trzymania kredki w dłoni
I 5, 8, II 7, 8, III 5, IV 1, 2, 7, 8, 9, 11

2. Malowanie techniką mokre w mokrym na temat „obrazek dla przyjaciela”
- poznanie nowej techniki malarskiej
- czerpanie radości z tworzenia prezentu dla bliskiej osoby

1. zabawa muzyczno- ruchowa „Z piosenką na ustach”
- utrwalanie piosenki „Trampolina”
- ilustrowanie gestem tekstu piosenki
I 5, 8, II 7, 8, III 5, IV 1, 2, 7, 8, 9, 11

2. Utrwalanie poznanej piosenki „jesienna cza cza”
- kształcenie umiejętności śpiewania z grupą i solo
- kształcenie słuchu muzycznego i poczucia rytmu u dzieci
Ewaluacja, uwagi o realizacji planu:

Efekty edukacyjne: Dziecko –
- doskonali umiejętności aktywnego słuchania
- rozumie pojęcie „rodzina”
- rozwija umiejętności grupowania
- pozna kształt litery /I, i/
- doskonali analizę sylabową i głoskową wyrazów
- utrwala kształt poznanych liter
- odczytuje wyrazy zawierające poznaną literę
- doskonali wrażliwość słuchową
- pozna zasady bezpiecznego korzystania z komputera
- doskonali umiejętności pracy w parach
- utrwali nazwy i kształty figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt
- pozna nową technikę malarską
- czerpie radość z tworzenia prezentu dla bliskiej osoby
- kształci umiejętności rysowania kredką ołówkową zakończenia opowiadanej przez nauczyciela historyjki wg własnego pomysłu
- kształci umiejętności prawidłowego trzymania kredki w dłoni
- utrwali piosenkę „Trampolina”
- ilustruje gestem tekst piosenki

Blok tematyczny: Jesienny deszcz (28-31.10.2019)

Obszary edukacji (tematyka i ogólne cele zajęć)

Zdrowotno - ruchowej Intelektualnej Estetycznej
Plastycznej Muzycznej

1. Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr 5 przewodnik metodyczny „Trampolina” str. 260

2. Ćwiczenia poranne zestaw nr 5 wg. Zestawu ćwiczeń porannych „Trampolina”

3. Zabawa z tropiąca „Wiewiórki”

4. Zabawy na świeżym powietrzu

5. ćwiczenia grafomotoryczne kształcące motorykę małą

1. Rozmowa kierowana na podstawie obrazu graficznego na temat „Kiedy pada deszcz”
- utrwalanie wiadomości o sposobach ochrony przed deszczem
- kształtowanie zdolności do dostrzegania rwgularności rytmicznych
- rozwijanie funkcji analizatora wzrokowego (wyszukiwanie różnic i podobieństw)
IV 1, 2, 15, 16, 18

2. Wprowadzenie litery /U,u/ na podstawie historyjki obrazkowej „Ula i ufoludek”
- poznanie kształtu litery /U, u/
- doskonalenie analizy sylabowej i głoskowej wyrazów
- utrwalanie kształtu poznanych liter
- odczytywanie wyrazów zawierających poznaną literę
I 5, 8, III 5, 7, IV 3, 4, 7, 8, 9

3. „Kiedy wieje wiatr” – rozwijanie myslenia przyczynowo - skutkowego
- umożliwianie samodzielnego eksperymentowania
- nauka wyciągania wniosków
- wykonywanie prostych doświadczeń umożliwiających wytworzenie wiatru za pomocą różnych przedmiotów
- określanie roli wiatru w środowisku naturalnym i gospodarce człowieka
III 5, 6, IV 4, 7, 9, 16, 18

4. zabawa dydaktyczna „Lekkie, ciężkie”
- poznanie różnych rodzajów wag
- szacowanie wagi przedmiotów i umiejętność ich grupowania według wagi
I 5, III 5, IV 1, 4, 5, 7, 9, 13, 14
1. „Kolorowe parasole” – wyklejanka
- doskonalenie umiejętności wydzierania papieru oraz przyklejania go w odpowiednia miejsce na pracy
- dbanie o swój warsztat pracy
IV 1, 2, 15, 16, 18

2. „Jesienny las” – tworzenie kompozycji z materiału przyrodniczego
- rozpoznawanie darów jesieni (kasztany, żołędzie, liście, jarzębina, szyszki, dynia, wrzos)
- wdrażanie do tworzenia kompozycji z materiału przyrodniczego

1. Zabawa muzyczno-ruchowa „Jesienna pogoda” przy odgłosach przyrody puszczanych z pyty CD – rozwijanie pamięci muzycznej i ruchowej, uwrażliwianie na odgłosy przyrody, doskonalenie umiejętności szybkiej reakcji na określony sygnał dźwiękowy, rozwijanie inwencji twórczej, uwrażliwienie na brzmienie instrumentów perkusyjnych (trójkąt, drewienka, bębenek,
dzwonki diatoniczne), rozwijanie sprawności ruchowej
I 5, 8, II 7, 8, III 5, IV 1, 2, 7, 8, 9, 11

2. Zabawa „Kasztanowe rytmy”. N. rozdaje dzieciom po 1 kasztanie. Dzieci poruszają się
po całej sali zgodnie z charakterem muzyki, np. Marsz, bieg, podskok (CD, Zabawy
muzyczno-ruchowe, utwór 25). Na przerwę w muzyce dzieci zatrzymują się i słuchają
rytmu, który N. wybija na bębenku. Następnie powtarzają ten rytm, uderzając kasztanem
o podłogę.
Ewaluacja, uwagi o realizacji planu:

Efekty edukacyjne: Dziecko –
- utrwala wiadomości o sposobach ochrony przed deszczem
- kształci zdolności do dostrzegania regularności rytmicznych
- rozwija funkcję analizatora wzrokowego (wyszukiwanie różnic i podobieństw)
- poznana kształt litery /U, u/
- doskonali analizę sylabową i głoskową wyrazów
- utrwala kształt poznanych liter
- odczytuje wyrazy zawierające poznaną literę
- samodzielnie eksperymentuje
- nauczy się wyciągania wniosków
- wykonuje proste doświadczenia umożliwiające wytworzenie wiatru za pomocą różnych przedmiotów
- określa rolę wiatru w środowisku naturalnym i gospodarce człowieka
- pozna różne rodzaje wag
- szacuje wagę przedmiotów i umiejętność ich grupowania według wagi
- doskonali umiejętności wydzierania papieru oraz przyklejania go w odpowiednia miejsce na pracy
- dba o swój warsztat pracy
- rozpoznaje dary jesieni (kasztany, żołędzie, liście, jarzębina, szyszki, dynia, wrzos)
- wdraża się do tworzenia kompozycji z materiału przyrodniczego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.