X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42616
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Wprowadzenie litery I i na podstawie opowiadania A. Skrętkowskiej-Zaremby pt. "I jak igła"

Temat: Wprowadzenie litery ,,I’’ , ,,i” na podstawie opowiadania A. Skrętkowskiej - Zaremba pt. ,,I ” jak igła”
Autorzy: Z. Zaremba, E. Kupietz, D. Rosa

Tematyka hospitacyjna: Obszar 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych

Obszar 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych
Obszar 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
Obszar 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
Obszar 14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania)
Obszar 16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym

Cele:
 Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkola
 Rozwijanie wrażliwości słuchowej
 Rozwijanie umiejętności porozumiewania się
 Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym
 Kształcenie umiejętności liczenia
 Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się do czytania
 Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się do pisania
 Motywowanie do nauki języka obcego

Cele operacyjne – dziecko:
 Aktywnie uczestniczy w zabawach wymagających różnorodnych form współdziałania, np. ustawianie się według polecenia nauczyciela, organizowanie się w zespoły,
 Słucha uważnie wypowiedzi innych, podejmuje rozmowę,
 Powtarza rytm podany przez nauczyciela
 Zgodnie wykonuje w parze z innym dzieckiem lub w małym zespole powierzone zadanie
 Prawidłowo reaguje na pozytywne i negatywne uwagi stosuje się do umów i znaków, sygnałów umownych stosowanych przez nauczyciela, służących bezpieczeństwu dzieci
 Sprawnie liczy przedmioty, ustala, ile ich jest razem,
 Dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów, określając, jaką głoskę słyszy w nagłosie, śródgłosie, wygłosie, dokonuje analizy i syntezy wzrokowej wyrazów,
 Rozpoznaje obraz graficzny głosek: mała i wielka litera drukowana, mała i wielka
litera pisana (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń i liter oznaczających w języku
polskim samogłoski nosowe),
 Posługuje się alfabetem ruchomym
 Rysuje po śladzie znaki literopodobne,
 Aktywnie uczestniczy w wesołych zabawach słownych, muzyczno-ruchowych,

Metody (według M. Kwiatkowskiej):
• słowna – rozmowa
• percepcyjna – pokaz
• czynna – zadań stawianych dziecku
Pozostałe metody:
• elementy odimiennej nauki czytania I. Majchrzak
• elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
Pomoce:
Opowiadanie A. Skrętkowskiej - Zaremba pt. ,,I ” jak igła”, ilustracje przedmiotów, których nazwy zawierają głoskę ,,i”, rebusy obrazkowo - literowe, kasztany, żetony, guziki, klocki, karty pracy z serii „Dzieciaki w akcji”, wizytówki z imionami dzieci, karteczki z literkami do zabawy , klej, alfabet ruchomy, piosenka w języku angielskim ,,Głowa , ramiona...", piosenka ,,Wszyscy są..."

Przebieg zajęć:

1.Dzieci stoją w kole ,przywitanie dzieci piosenką ,,Wszyscy są witam was".

2. Rozwiązanie zagadki:
To zagadka bardzo prosta.
Ma je krawiec, jeż i sosna (igły)
Opowiedzcie, jak wygląda i do czego służy igła.
3.Słuchanie opowiadania A. Skrętkowskiej - Zaremba pt. ,,I ” jak igła” . Omówienie treści.

4. Analiza słuchowo-wzrokowa
- Z ilu sylab składa się wyraz igła?
- Z ilu głosek składa się wyraz igła?
- Jaką głoskę słyszymy na początku wyrazu "igła"?
- Prezentuję literę "i". Najpierw małą i wielką drukowaną (omawiamy jak wygląda, z czym się dzieciom kojarzy), później małą i wielką pisaną (omawiamy jak wygląda, z czym się dzieciom kojarzy).
5.Działania w grupach
I grupa - Dzielenie wyrazu ,,igła” na sylaby, liczenie sylab, układanie schematu sylabowego wyrazu
II grupa - Wymienianie głosek w wyrazie „igła”, liczenie tych głosek, układanie schematu głoskowego wyrazu
III grupa – Układanie modelu wyrazu "igła" z podziałem na samogłoski i spółgłoski , przeliczanie samogłosek i spółgłosek
IV grupa – Układanie czterech wyrazów z alfabetu ruchomego rozpoczynających się głoską ,,I" lub ,,i”

- Prezentuję dzieciom jak należy prawidłowo wymawiać głoskę "i" - kąciki ust cofnięte.
- Sprawdzamy czy nasze usta tak samo się układają.
- Zabawa: "Lusterka" - wstajemy, dobieramy się parami i kolejno wypowiadamy głoskę "i" sprawdzając układ ust u sąsiada.

6.Część muzyczno - ruchowa.Zabawa muzyczno - ruchowa w języku angielskim ,, Głowa, ramiona...."
Dzieci naklejają sobie karteczki z wielką lub małą literą "i". Maszerują w rytm muzyki , kiedy muzyka cichnie dzieci szukają liter zgodnych z naklejonymi karteczkami i stają w wyznaczonym miejscu.Sprawdzenie poprawności wykonania zadania.
7.„Ukryta literka” – działania w grupach. Każda grupa otrzymuje inny kolor szarf.
Dzieci układają literę ,,I” ,,i” wg., wzoru narysowanego na dużej kartce, następnie samodzielnie.
 I grupa z klocków
 II grupa z kasztanów
 III grupa z dużych różnokolorowych jednakowej wielkości guzików
 IV grupa z kolorowych żetonów
8.Zabawa czytelnicza według I. Majchrzak „Wizytówki”- dzieci szukają w swoich imionach liter ,,i, I”. Kto ma literę „ I” wstaje, kto „i” podnosi palec do góry.
9.Rebusy obrazkowo – literowe – wspólne odczytanie rebusów przygotowanych przez nauczycielkę – każda grupa otrzymuje inny rebus.
10.Część ruchowo- słuchowa
Dzieci otrzymują po jednym klocku, który odkładają na dywanie. Następnie pokazuję kolejno czynności, które mają wykonać dzieci.
Grupy:
1. uderzanie prawą dłonią (zaciśniętą) o klocek
2. uderzanie klockiem o podłogę
3. uderzanie klockiem od lewej do prawej strony
4. uderzanie klockiem od prawej do lewej strony
11.Zabawa ruchowa: skakanka rozłożona na podłodze – przeskakiwanie obunóż, przesuwając się do przodu, tak jak podczas szycia igła przesuwa się po materiale.
12.Praca indywidualna z wykorzystaniem kart pracy – kolorowanie ilustracji z głoską ,,i” zaznaczanie czerwonym kolorem miejsca litery ,,i” w wyrazach.Pisanie po śladzie małej i wielkiej litery ,,i". Sprawdzanie poprawności wykonania zadania przez dzieci.
13.Zakończenie - podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.