X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42614
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Poznajemy historię naszego kraju na podstawie legendy "O Lechu, Czechu i Rusie"

Temat obserwacji: Wykorzystanie literatury dziecięcej do kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych

Cel obserwacji: Pozyskanie informacji na temat realizacji podstawy programowej

Wskaźniki podlegające obserwacji:
• różnorodność wykorzystanej literatury dziecięcej
• aktywność i zaangażowanie dzieci podczas zajęć
• sposób motywowania dzieci do podejmowania aktywności werbalnej
• stopień realizacji założonych celów

Cele główne zajęcia:

-budzenie zainteresowania przeszłością kraju
-poznanie legendy „O Lechu , Czechu i Rusie”
-tworzenie poczucia przynależności narodowej
-kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
-wypowiadanie się zdaniami poprawnymi pod względem gramatycznym
-znajomość symboli narodowych

Cele operacyjne:
1. wynikające z podstawy programowej
3.2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu
3. 6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny,

3.8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
4.1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów,
4.2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy
4.5 odpowiada na pytania,
4.7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu, wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn narodowy
4.10) wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim,

2. wynikające z zajęcia

-odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące swojego kraju;
-poznaje wyraz Polska wprowadzony do globalnego czytania
-uważnie słucha legendy ‘O Lechu, Czechu i Rusie”
-wypowiada się na temat legendy
-dopasowuje wybraną legendę do miejscowości z której pochodzi i wskazuje na mapie
-rozpoznaje i nazywa symbole narodowe
-śpiewa piosenki o treści patriotycznej
-układa obrazki z części przedstawiające symbole narodowe
-potrafi powiedzieć wiersz ”Katechizm Polskiego dziecka” Wł. Bełzy

Formy pracy:
-z całą grupą
-indywidualnie

Metody:- słowna;
- oglądowa,
- czynna

Środki i pomoce dydaktyczne: mapa konturowa Polski, napis Polska, Prezentacja multimedialna , nagania piosenek o treści patriotycznej ”Jesteśmy Polakami, Jestem Polką i Polakiem, Hymnu „Mazurek Dąbrowskiego” nagranie tańca Szot , Symbole narodowe, Pocięte obrazki przedstawiające symbole narodowe; obrazki do wiersza” Co to jest Polska”
Nagrania CD;
Literatura:
-„Baśnie klasyczne i legendy polskie”
-Wł. Bełza „Katechizm polskiego dziecka”
- Jak powstała polska?- Aleksandra Jankowska czasopismo „Bliżej przedszkola” -magazyn specjalny 2011
-Cz. Janczarski „Co to jest Polska”

Przebieg zajęcia :

1. Przywitanie piosenką ”My jesteśmy Polakami”
2. Co to za dziwny obrazek?- nauczycielka pokazuje mapę konturową polski
• Polska-wprowadzenie wyrazu do globalnego czytania. Zawieszenie na mapie konturowej.
3. Co to jest Polska?- wypowiedzi dzieci. Jak nazywamy ludzi, którzy mieszkają w Polsce? Co łączy Polaków?/ miejsce zamieszkania, język, tradycje, historia /
• Polski poeta Cz. Janczarski napisał wiersz: Co to jest Polska?- posłuchajcie/ recytacja wiersza przez n-la./
• Po wysłuchaniu tego wiersza spróbujcie teraz odpowiedzieć na pytanie :Co to jest Polska?
4. Polacy mają swoje tańce ludowe , jednym z tańców ludowych z naszego regionu Warmii i Mazur jest Szot- zabawa taneczna.

5. Legenda o Lechu, Czechu i Rusie.-prezentacja multimedialna
6. Jak powstało państwo polskie?- rozmowa w oparciu o treść usłyszanej legendy.
7. „Jesteśmy Polką i Polakiem- śpiewanie piosenki
8. Podróż po Polsce.-pokazywanie miejscowości na mapie. Dopasowanie legendy do danej miejscowości:
• Kraków –Smok wawelski, O hejnaliście mariackim
• Warszawa-Wars i Sawa
• Toruń –O piernikach toruńskich
• Gdańsk-Lwy Gdańskie
10.Każdy Polak powinien znać Katechizm Polskiego Dziecka Wł. Bełzy
-Nauczyciel zadaje pytania , dzieci odpowiadają.
11. Ukryte obrazki. Dzieci odsłaniają zasłonięte obrazki na których znajdują się symbole narodowe. Wymieniają je.
• Wspólne odśpiewanie hymnu „Mazurek Dąbrowskiego”
• Pozostałe dwa symbole ułożymy z puzzli-dzieci pracują na dywanikach
14. Ewaluacja zajęcia. Proszę aby dzieci którym podobały się dzisiejsze zajęcia pomachały do mnie. Za wspaniałą pracę dzieci otrzymują toruńskie pierniki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.