X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42473
Przesłano:

Czy prawdziwa przyjaźń zależy od piękna człowieka? Scenariusz zajęć edukacyjnych z elementami oceniania kształtującego

Scenariusz zajęć edukacyjnych z elementami Oceniania Kształtującego
dla uczniów klasy III

Temat: Czy prawdziwa przyjaźń zależy od piękna człowieka?

Cele ogólne:
• Uświadomienie dzieciom, co to jest przyjaźń i jaką rolę odgrywa ona w życiu człowieka.
• Poznanie cech, jakie powinien posiadać prawdziwy przyjaciel.
• Rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupach.

Cele w języku ucznia:
• Dowiesz się, co to jest przyjaźń.
• Będziesz potrafił wyjaśnić, jaką rolę odgrywa przyjaźń w życiu człowieka.
• Poznasz cechy prawdziwego przyjaciela.

Metody pracy wg Okonia:
• asymilacji wiedzy - pogadanka
- dyskusja
- praca z książką,
• samodzielnego dochodzenia do wiedzy – klasyczna metoda problemowa,
• waloryzacyjna – metoda impresyjna

Metody aktywizujące:
• Metoda tworzenia i definiowania pojęć: Kula Śniegowa

Elementy oceniania kształtującego:
• cele w języku ucznia,
• kryteria sukcesu (oczekiwania),
• pytanie kluczowe,
• zasada niepodnoszenia ręki,
• rozmowa w parach,
• rozmowa w grupach,
• losowanie patyczków,
• stosowanie metodników.
Formy pracy:
• zbiorowa jednolita
• grupowa jednolita
• indywidualna jednolita

Kryteria sukcesu, czyli oczekiwania, co uczniowie będą potrafili po lekcji:

• Wytłumaczysz jednym zdaniem, co to jest przyjaźń.
• Podasz przynajmniej jeden powód, dla którego przyjaźń jest ważna w życiu człowieka.
• Wymienisz przynajmniej dwie cechy prawdziwego przyjaciela.

Pytanie kluczowe: Czy prawdziwa przyjaźń zależy od piękna człowieka?

Środki dydaktyczne i materiały: definicja przyjaźni http://sjp.pwn.pl/sjp/przyjazn;2512094.html, piosenka pt.: „W przyjaźni tkwi siła” https://www.youtube.com/watch?v=PopksuOWC9o, podzielony na fragmenty tekst bajki
pt.: „Leśna szkoła” napisanej na podstawie bajki terapeutycznej autorstwa Marioli Gajewskiej, Małgorzaty Rybackiej, Małgorzaty Żmudzińskiej pt.: „Leśne przedszkole” http://www.pomagamydzieciom.info/files/pdf/bajki%20terapeutyczne%20PROMYK%20SLONCA.pdf (załącznik nr 1), materiały do pracy w grupach: zestaw cech, karta z szablonem człowieka, klej, plansza na tablicę z napisem: „Prawdziwy przyjaciel jest:”, plansze
do ewaluacji lekcji: walizka, kosz, biała plama; patyczki, metodniki, kartki samoprzylepne, tablica interaktywna, prezentacja multimedialna.

Przebieg zajęć:

Faza wprowadzająca (ok. 5min)

1. Zabawa integracyjna „Iskierka przyjaźni”.

Dzieci ustawione są w kole, trzymają się za ręce. Nauczyciel delikatnie ściska dłoń ucznia, który obok niego stoi i mówi: „Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg, niech powróci do mych rąk”. Dzieci po kolei przekazują sobie uścisk-iskierkę. Na koniec wszyscy podnoszą ręce do góry i mówią równocześnie: „Płoniemy wielką przyjaźnią”.

2. Podanie tematu zajęć i jednocześnie pytania kluczowego: Czy prawdziwa przyjaźń zależy od piękna człowieka?

Faza realizacyjna (ok. 30min)

1. Podanie celów zajęć i oczekiwań. Nauczyciel pokazuje cele w języku ucznia i prosi wybrane dziecko o ich odczytanie. Następnie prezentuje kryteria sukcesu, czyli oczekiwania i również prosi jednego z uczniów o ich odczytanie.

2. Definiowanie przez uczniów pojęcia „przyjaźń” z wykorzystaniem metody „Kuli Śniegowej”. Najpierw każdy uczeń samodzielnie próbuje odpowiedzieć na pytanie „Co to jest przyjaźń?”, potem dzieci łączą się w pary i wspólnie zastanawiają się nad odpowiedzią. Następnie to samo robią w grupach. Na końcu cała klasa wspólnie formułuje odpowiedź na postawione pytanie, tworząc definicję.

3. Odczytanie definicji „przyjaźni”, którą można znaleźć w Słownika Języka Polskiego PWN: „Przyjaźń to bliskie, serdeczne stosunki z kimś oparte na wzajemnej życzliwości i zaufaniu; też: życzliwość, serdeczność okazywana komuś.”

4. Głośne czytanie przez pięcioro wybranych uczniów bajki terapeutycznej pt.: „Leśna szkoła”.

5. Rozmowa z uczniami na podstawie przeczytanego utworu oraz własnych doświadczeń. Nauczyciel zadaje pytanie, a następnie daje dzieciom krótki czas na porozumienie się w parach. Potem losuje patyczki i prosi wybraną osobę o odpowiedź.

a) Czy przyjaźń jest ważna w życiu człowieka? Dlaczego?

b) Na czym polega piękno prawdziwej przyjaźni?

6. Zabawa integracyjna przy piosence pt.: „W przyjaźni tkwi siła”.

Uczniowie poruszają się swobodnie w rytm piosenki, na przerwę w muzyce muszą podejść do jak największej liczby kolegów i koleżanek, żeby uścisnąć im dłoń.

7. Podział uczniów na grupy poprzez wypowiedzenie sylab słowa: przy-ja-ciel-ski
i praca w małych zespołach. Udzielanie odpowiedzi na pytanie: „Jakie cechy powinien posiadać prawdziwy przyjaciel?”.

Uczniowie otrzymują karty z szablonem człowieka i zestaw cech, spośród których muszą wybrać te, które charakteryzują przyjaciela. Właściwe cechy przyklejają do karty
z szablonem. Cechy znajdujące się w zestawie: ładny, elegancki, modny, szczery, wysoki, dobry, pomocny, troskliwy, oddany, niezawodny, godny zaufania, miły, wyrozumiały, bezinteresowny, uczciwy. Po skończonej pracy przedstawiciele grup umieszczają uzupełnione karty na znajdującej się na tablicy planszy z napisem: „Prawdziwy przyjaciel jest:”.

8. Omówienie wyróżnionych przez uczniów cech dobrego przyjaciela. Zwrócenie uwagi na to, że:
- są to cechy pozytywne-zalety,
- są to cechy charakteru człowieka, a nie jego wyglądu,

9. Test „Czy jestem prawdziwym przyjacielem?” - zestaw pytań w prezentacji multimedialnej dla dzieci. Uczniowie przy odpowiadaniu na pytania używają metodników.

• Przyjaciel mówi Ci, że ma problem. Co robisz?
a) Mówię mu, że chętnie go wysłucham, ale później bo teraz jestem zajęty.
b) Uważnie słucham i staram się mądrze doradzić.
c) Śmieję się z jego problemu.

• Przyjaciel poprosił Cię o pomoc. Jak się zachowasz?
a) Bez zastanowienia zgadzam się od razu udzielić pomocy.
b) Chętnie pomogę, ale w tym, co sam lubię robić.
c) Pomogę, ale najpierw pójdę na lody i zagram w ulubioną grę.

• Przyjaciel zwierzył Ci się z pewnego sekretu. Jak postąpisz?
a) Powiem o sekrecie jeszcze tylko jednej osobie.
b) Porozmawiam o tym z koleżankami i kolegami.
c) Usłyszany sekret zachowam dla siebie i nikomu o nim nie powiem.

• Nie możesz iść z przyjacielem do kina , bo nie masz pieniędzy na bilet.
Co mówisz?
a) Nie chcę oglądać tego filmu, bo wydaje mi się, że jest nudny.
b) Mówię prawdę.
c) Wymyślam na poczekaniu, że muszę jechać z mamą do lekarza.

Faza podsumowująca (ok. 10min)

1. Powrót do pytania kluczowego, aby udzielić na nie odpowiedzi. Czy prawdziwa przyjaźń zależy od piękna człowieka? Odpowiada kilku wylosowanych uczniów.

Uświadomienie, że dobry przyjaciel jest piękny wewnętrznie, poprzez zalety które
posiada, jego wygląd zewnętrzny nie ma żadnego znaczenia.

2. Odniesienie do poszczególnych punktów oczekiwań. Losowanie za pomocą patyczków uczniów, którzy swoją wypowiedzią potwierdzą osiągnięcie założonych kryteriów sukcesu.

3. Ewaluacja lekcji: „Walizka, kosz i biała plama”
Każdy uczeń na kartce samoprzylepnej zapisuje krótko swoje wrażenia po lekcji,
a następnie przykleja ją do odpowiedniej planszy:

WALIZKA – to, co zabierze ze sobą z lekcji i wykorzysta w przyszłości,
KOSZ – to, co było podczas zajęć niepotrzebne,
BIAŁA PLAMA – to, czego podczas lekcji zabrakło.

4. Podziękowanie uczniom za aktywny udział w zajęciach i pożegnanie się.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.