X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42472
Przesłano:

Zimowe zabawy z dźwiękami

Scenariusz zajęć z edukacji muzycznej z elementami Oceniania Kształtującego dla uczniów klasy I

Temat: Zimowe zabawy z dźwiękami.

Cele ogólne:
• Utrwalenie piosenki pt.: „Zimowa jazda”.
• Wizualizowanie i rytmizowanie dźwięków kojarzących się z zimą.
• Rozwijanie umiejętności nazywania instrumentów perkusyjnych.
• Doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmu.
• Rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie.

Cele w języku ucznia:
• Zaśpiewasz razem z dziećmi piosenkę pt.: „Zimowa jazda”.
• Narysujesz dźwięk kojarzący się z zimą.
• Nazwiesz poznane instrumenty perkusyjne.
• Zagrasz i wyklaszczesz usłyszany rytm.

Metody pracy wg Okonia:
• praktyczna – realizacji zadań,
• waloryzacyjna – metoda ekspresyjna

Metody aktywizujące:
• pedagogika zabawy – Klanza

Elementy oceniania kształtującego:
• cele w języku ucznia,
• kryteria sukcesu (oczekiwania),
• praca w grupach,
• losowanie patyczków,
• światła,
• samoocena

Formy pracy:
• zbiorowa jednolita
• grupowa jednolita

Kryteria sukcesu, czyli oczekiwania, co uczniowie będą potrafili po lekcji:
• Zaśpiewasz w zespole piosenkę pt.: ”Zimowa jazda”.
• Narysujesz jeden dźwięk kojarzący się z zimą.
• Nazwiesz przynajmniej jeden instrument perkusyjny.
• Wyklaszczesz lub zagrasz na instrumencie prosty rytm.

Środki dydaktyczne i materiały:
Płyta CD z muzyką do zabaw Klanzy: „Chodźcie do koła”, arkusz szarego papieru, klej, kartka z napisanym tematem zajęć, kartka z napisanymi celami zajęć, kartka z napisanymi kryteriami, utwór „Zimowa jazda”, odtwarzacz CD; płyta CD z odgłosami, jakie można usłyszeć zimą; kartki z nazwami czterech odgłosów; małe kartki z nazwami czterech odgłosów do podziału na grupy; czyste małe kartki do rysowania symboli odgłosów; kredki
w czterech kolorach, po jednym pojemniku dla każdej grupy; 2 parawany, instrumenty perkusyjne x 2: tamburyn, trójkąt, pudełko akustyczne, janczar, marakasy, klawesy, czynele; kartki w trzech kolorach w ilości dzieci: zielone, żółte, czerwone; małe śnieżynki z papieru
w ilości dzieci; dwie ilustracje bałwanów: uśmiechniętego i częściowo roztopionego.

Przebieg zajęć:

Faza wprowadzająca (ok. 5min)

1. Piosenka na powitanie KLANZY „Chodźcie do koła” .

2. Podanie tematu zajęć: Zimowe zabawy z dźwiękami.

Faza realizacyjna (ok. 30min)

1. Podanie przez nauczyciela celów zajęć i oczekiwań.

2. Śpiewanie oraz ilustrowanie ruchem piosenki pt.: „Zimowa jazda”.

3. Słuchanie odgłosów, jakie można usłyszeć zimą. Nazywanie odgłosów związanych
z zimą np. skrzypienie śniegu, krakanie wron, dzwonki jadących sań, szum wiatru.

4. Podział uczniów na cztery grupy poprzez losowanie jednego z czterech odgłosów: skrzyp, kra, dzyń, szszsz. Odnajdywanie na dywanie dużej nazwy wylosowanego dźwięku i zajęcie przy niej miejsca. Ilustrowanie przez każdą z grup swojego dźwięku
za pomocą tego samego, wspólnie ustalonego kolorowego symbolu (np. zygzaka, kreski, kółka).

5. Ułożenie kolorowej partytury z obrazków wykonanych przez poszczególne grupy, poprzez przyklejenie jednego obok drugiego do arkusza szarego papieru,
w wylosowanej kolejności. Przypięcie legendy: nazw dźwięków
z przyporządkowanym im symbolem.

6. Wspólne odtworzenie odgłosów według ułożonej partytury, w dowolnym rytmie.

7. Zabawa rytmiczna z instrumentami „Echo”. Wygrywanie przez jedno z dzieci
za parawanem rytmu na wybranym instrumencie perkusyjnym. Odgadywanie, który instrument wybrzmiał i powtarzanie danego rytmu przez inne dziecko, na tym samym instrumencie. Powtarzanie nazwy instrumentu przez wszystkie dzieci i wyklaskiwanie rytmu.

Faza podsumowująca (ok. 10min)

1. Odniesienie do poszczególnych punktów oczekiwań. Dokonywanie przez uczniów samooceny spełnienia podanych przez nauczyciela oczekiwań, poprzez podnoszenie kartek w trzech kolorach:
- zielonej, gdy ich zdaniem udało się im zrealizować dane kryterium,
- żółtej, gdy częściowo spełnili dane oczekiwanie,
- czerwonej, gdy według nich nie udało im się zrealizować danego kryterium.

2. Ewaluacja lekcji: „Bałwan i śnieżynki”.
Przyklejanie przez uczniów śnieżynek do ilustracji bałwanów:
- bałwana uśmiechniętego, jeśli zajęcia spełniły oczekiwania dzieci,
- bałwana roztopionego jeśli zajęcia nie podobały się.

3. Podziękowanie uczniom za aktywny udział w zajęciach i pożegnanie się.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.