X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41832
Przesłano:

Plan zajęć z uczniem zdolnym w klasie III

PLAN ZAJĘĆ Z UCZNIEM ZDOLNYM W KLASIE III

Praca z uczniem zdolnym będzie polegała
na rozwijaniu jego zdolności, podejmowaniu działań umożliwiających szybszy rozwój ucznia.

CELE:
1. Stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań uczniów.
2. Pobudzanie aktywności umysłowej, wyobraźni, fantazji.
3. Doskonalenie koncentracji i uwagi.
4. Wyposażanie uczniów w większy zasób wiedzy.
5. Zaspakajanie indywidualnych potrzeb ucznia.
6. Motywowanie do dalszej pracy.
7. Wdrażanie do samodzielnego rozwiązywania problemów.
8. Kształtowanie pozytywnej samooceny.

ZADANIA:
1. Stwarzanie możliwości do indywidualizacji nauczania.
2. Różnicowanie i poszerzanie treści programowych.
3. Tworzenie warunków stymulujących rozwój uzdolnień.
4. Mobilizowanie do twórczej pracy, do odkrywania, poszukiwania.
5. Stosowanie ciekawych rozwiązań, metod, form i środków dydaktycznych.
6. Stwarzanie atmosfery życzliwości i bezpieczeństwa.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

1.Poznanie twórczości wybitnych poetów i pisarzy książek dla dzieci.
2.Poszerzenie zasobu słownictwa.
3.Korzystanie z encyklopedii i słowników.
4.Rozwiązywanie łamigłówek, plątaninek, rebusów, zagadek, krzyżówek.
5.Poznanie nowych baśni, legend, wierszy.
6.Analiza utworów literackich pod względem budowy i treści.
7.Doskonalenie kompetencji ortograficznej.
8.Pisania ze słuchu
9.Tworzenie wypowiedzi na różne tematy.
10.Rozwijanie zdań o wyższym stopniu trudności.
11.Gry i zabawy logiczne.
12.Tworzenie scenografii i improwizacji teatralnych.
13.Ćwiczenia doskonalące technikę liczenia.
14.Rozwiązywanie zadań matematycznych.
15.Ćwiczenia w zakresie pomiarów ( czasu, ciężaru, długości, pojemności, pieniężnych, kalendarzowych).
16.Poszerzenie wiadomości o przyrodzie ożywionej i nieożywionej.
17.Wykonywanie doświadczeń przyrodniczych.
18.Poznanie nowych pojęć, określeń przyrodniczych.
19.Poszukiwanie nowych informacji w dostępnych źródłach.
20.Przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.