X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41827
Przesłano:

Wprowadzenie dwuznaku cz, Cz. Scenariusz zajęć w klasie I

Cele ogólne:
wprowadzenie dwuznaku cz, Cz na podstawie wyrazu czekolada;
analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów zawierających dwuznak cz;
poznanie sposobu w jaki powstaje czekolada;
poznanie walorów smakowych czekolady.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
wymienia wyrazy zawierające głoskę cz w nagłosie, śródgłosie, wygłosie;
dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów zawierających głoskę cz;
uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela oraz innych uczniów;
udziela odpowiedzi na pytania dotyczącego wysłuchanego tekstu;
rozwiązuje rebusy, łamigłówki;
zgodnie współpracuje w grupie w sytuacjach zadaniowych;
wie, jak powstaje czekolada;
potrafi określić walory smakowe czekolady;
wie, że należy zachować zdrowy rozsądek podczas spożywania słodyczy.

Metody:
podające
problemowe
eksponujące
praktyczne

Formy pracy:
zbiorowa
grupowa
indywidualna

1. Powitanie.
2. Wprowadzenie do zajęć.
Przypomnienie poprzedniego tematu zajęć. Wspólne powtórzenie wcześniej zdobytych informacji na temat głosek, liter i dwuznaków. Rozmowa wprowadzająca w nowy temat lekcji. Określenie celów oraz sposobu ich osiągnięcia.
3. Określenie wyrazu podstawowego do wprowadzanego tematu zajęć.
4. Odczytanie opowiadania pt. „W czekoladowym królestwie” przez ucznia.
5. Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
Udzielanie odpowiedzi na pytania nauczyciela.
6. Podział uczniów na grupy.
7. Przydzielenie zadań dla każdej z utworzonych grup.
Zadanie 1. Nazwijcie obrazki w każdym rzędzie. Z trzecich głosek utwórzcie nowe słowo, które zawierać będzie w sobie głoskę cz. Następnie wyszukajcie odpowiedni obrazek i wstawcie go w pole ze znakiem zapytania.
Zadanie 2. Podzielcie ciasteczka z rysunkami na trzy grupy (wyrazy zaczynające się głoską cz, mające ją w środku oraz na końcu swojej nazwy). Dopasujcie ciasteczka do odpowiednich słoików.
Zadanie 3. Połączcie w pary kalosze, które mają na sobie rymujące się obrazki.
Zadanie 4. Spośród wszystkich obrazków wybierzcie tylko te, które mają w swoich nazwach głoskę cz.
8. Wspólne rozwiązanie ostatniego zadania.
Na tablicy powieszonych jest 12 obrazków. Każdy uczeń kolejno odkrywa obrazek, podaje jego nazwę oraz podaje liczbę głosek w nim występujących.
9. Odczytanie ostatniej części opowiadania.
Nauczyciel odczytuje ostatnią część, w której uczniowie otrzymują podziękowania za rozwiązanie zagadek oraz nagrodę z czekoladowego królestwa. Nagrodą są czekolady, które wprowadzają do drugiej części lekcji.
10. Rozmowa na temat czekolady.
11. Prezentacja czekolad (gorzka, mleczna, biała).
Określanie różnic w wyglądzie, zapachu i smaku różnych czekolad. Degustacja czekolady. Rozmowa na temat konieczności ograniczania spożywania czekolady oraz różnych słodyczy.
12. Podsumowanie zajęć.
Wylosowani uczniowie wymieniają wyrazy w których występuje głoska cz. Udzielają odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób powstaje czekolada? Jakie są jej podstawowe rodzaje?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.