X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41905
Przesłano:

Bezpieczne wakacje. Scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
KLASA I

Temat dnia: Bezpieczne wakacje.
(2 godz. eduk. pol.-społ)

Zapis w dzienniku: Wakacje – najlepszy wynalazek na świecie. Utrwalenie zasad bezpiecznego odpoczynku.

Cele nauczyciela. Uczeń:
- wie jak zachować w sytuacji trudnej, niebezpiecznej na wakacjach
- rozumie że należy stosować się do zasad bezpieczeństwa również w czasie wypoczynku
- dokonuje samooceny swoich mocnych stron
- potrafi zaprezentować swoje zalety, sukcesy, zdolności
- wyciąga wnioski

Nacobezu. Będę zwracać uwagę na to czy potraficie:
- wymienić numery alarmowe
- podać zasady bezpiecznego wypoczynku w różnych miejscach Polski i w czasie zabawach
- wymienić swoje mocne strony

Przebieg zajęć:
1. Przedstawienie celów zajęć w języku ucznia i nacobezu.
2. Bezpieczne wakacje – odkodowanie hasła, przypomnienie zasad bezpieczeństwa, układanie zasad, przypomnienie numerów alarmowych, praca w grupach.
* Nauczyciel zawiesza na tablicy paski papieru z liczbami od 1 do 11. Dzieci układają je w kolejności od najmniejszej do największej liczby i odwracają na drugą stronę. Wszystkie dzieci głośno odczytują zapisane hasło: W naszej klasie każdy wie, co jest bezpieczne, a co nie jest.
* Nauczyciel mówi: Za kilka dni sami wyjedziecie na wakacje. Aby jednak były one ciekawe i radosne muszą być przede wszystkim bezpieczne. Dzisiaj przypomnimy o wszystkich zasadach zachowania bezpieczeństwa, które poznaliście do tej pory.
* Nauczyciel dzieli dzieci na cztery grupy. Każda otrzymuje dużą kartkę z bloku z hasłem i układa zasady bezpiecznego zachowania. Zapisuje je.
Grupa I – Bezpieczne zabawy
Grupa II – Bezpieczne podróże
Grupa III – Bezpiecznie na drodze
Grupa IV – Bezpiecznie nad wodą

* Dzieci odczytują zapisane zasady. Pozostałe uważnie słuchają i je uzupełniają.
* Dzieci przypominają numery alarmowe do straży pożarnej, na pogotowie ratunkowe i na policję.
* Dzieci odgrywają scenki w których przestawiają rozmowę telefoniczną z dyspozytorem straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego.

3. Wynalazek na piątkę z plusem słuchanie wiersza Jerzego Ludwika Kerna
* Dzieci słuchają wiersza czytanego przez nauczyciela. Opowiadają o jakim wynalazku jest mowa w wierszu, kto, zdaniem autora wiersza jest największym wynalazcą świata co autor wiersza sądzi o wakacjach.

4. Autoprezentacja – rozmowa w kręgu.
* Dzieci mówią co w nich jest piękne. Opowiadają o swoich zaletach, sukcesach, zdolnościach. Dokonują samooceny swojej wiedzy i swoich umiejętności. Opowiadają w jakich sytuacjach je wykorzystują.
5. Podsumowanie zajęć
* Dzieci siedzą w kręgu i kończą zdania; Dzisiaj przypomniałem/przypomniałam sobie...
Osiągnąłem/osiągnęłam cele gdyż...
* Dzieci dokonują samooceny na kartce z nacobezu, rysują kropkę w kolorze odpowiadającym ich umiejętności.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.