X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41779
Przesłano:

Potrafimy się dzielić z innymi. Scenariusz zajęć dla klasy III

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA KLASY TRZECIEJ

Ośrodek tematyczny: Aby pięknie żyć

Temat dnia: Potrafimy się dzielić z innymi

Cele operacyjne:
Uczeń/Uczennica:
- słucha uważnie czytanego przez nauczyciela tekstu,
- wypowiada się na temat usłyszanego tekstu,
- wyszukuje w tekście potrzebne fragmenty,
- łączy zdania pojedyncze w zdania złożone za pomocą odpowiednich spójników,
- uzupełnia tabelę czasownikami w odpowiedniej formie- czas teraźniejszy, przeszły i przyszły,
- porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej

Metody:
-słowna: rozmowa kierowana
-działań praktycznych - aktywność własna uczniów
Formy pracy:
- zbiorowa
- indywidualna: jednolita
- grupowa: jednolita

Środki dydaktyczne: czerwone serduszko dla każdego dziecka, zdania na kartkach, wyrazy na kartkach, wklejka do zeszytu – zasada kolejności alfabetycznej, Elementarz XXI wieku- materiały edukacyjne i ćwiczenia.

Przebieg zajęć:
I Część wstępna:
1. Wprowadzenie do tematu – tworzenie klasowego serca dobroci.
Każdy uczeń otrzymuje papierowe serduszko i podpisuje swoim imieniem, mówi jaką dobroć posiada i przykleja swoje serduszko na przygotowanej przez nauczyciela kartce z sercem.
2. Podanie celu zajęć ( w odniesieniu do ucznia: podczas zajęć przeczytamy opowiadanie i na jego podstawie porozmawiamy o dzieleniu się z innymi, będziemy łączyć dwa zdania w jedno zdanie za pomocą wyrazów, utrwalimy czasy czasowników, będziemy porządkować wyrazy w kolejności alfabetycznej).

II Część zasadnicza:
1. Czytanie przez nauczyciela opowiadania – „Po czym poznać królewnę?”– zadawanie pytań do tekstu
- Co powiedział stary Ikenna na temat tego, po czym można poznać prawdziwą królewnę?(odszukanie fragmentu w tekście)
-Jak myślisz dlaczego mama nazwała swoje córki królewnami?
2. Opowiadanie własnymi słowami historii królewny.
3. Jaka była królewna? – ocena postępowania królewny, wykonanie ćwiczeń 1,2 str.69.
Po czym poznać królewnę wykonanie ćw.1ze str.69(czytanie zdań- zaznaczanie prawda, fałsz)
Wykonanie ćw.2 kolorowanie wyrazów, które pasują do królewny Adaobi.
4.Przerwa śródlekcyjna – Iskierka przyjaźni.
5. Łączenie dwóch zdań w jedno dłuższe zdanie za pomocą podanych wyrazów.
Wybrane osoby za pomocą wybranych wyrazów łączą każde dwa zdania w jedno dłuższe. Zapisanie jednego zdania w zeszycie.
6. Podawanie czasowników w odpowiedniej formie, wykonanie ćwiczenia 4 str. 69 – uzupełnianie tabeli brakującymi czasownikami w odpowiedniej formie.
7. Układanie według kolejności alfabetycznej wyrazów zaczynających się na tę samą literę – wprowadzenie zasady.
Układanie na tablicy przygotowanych wyrazów w kolejności alfabetycznej, zwrócenie uwagi na drugą literkę w wyrazach zaczynających się tą samą literą. Zapisanie tych wyrazów w zeszycie . Wklejenie informacji o kolejności alfabetycznej.

III część końcowa:
1. Podsumowanie zajęć
- Czym my możemy podzielić się z innymi?
- Co zapamiętałem z lekcji?
2. Zadanie pracy domowej – wykonaj z podręcznika zad. 2 i 3 ze strony 32.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.