X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41809
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Mój dom przy mojej ulicy. Konspekt wychowania przedszkolnego - 2, 3-latki

RAMOWY SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Przedmiot: Wychowanie przedszkolne

Prowadzący: Karolina Gołębieska Grupa/poziom:
2-3 latki Data:
07.09.2018 r.
Temat dnia: Mój dom przy mojej ulicy

Zapis w dzienniku: „Co to jest dom?” – próby odpowiedzi na pytanie na podstawie prezentowanych ilustracji różnych form zabudowań, wskazywanie podobieństw i różnic. „Dzieci w domkach, dzieci na spacerze” – zabawa orientacyjno-porządkowa. „Wiersz o domu” – słuchanie wiersza, rozmowa na temat treści, wskazanie na dom jako miejsce dla rodziny, odniesienie do indywidualnych przykładów dzieci połączone z oglądaniem fotografii i obrazków przedstawiających wnętrza mieszkalne oraz domy zwierząt występujących w wierszu. „Domowa muzyka” – zabawa słuchowa. „Dom i domownicy” – przyporządkowywanie domów do mieszkańców. „Dzieci do domków” – zabawa bieżna.
Cel główny zajęć: 1. Zapoznanie dzieci ze znaczeniem słowa „dom” .
2. Odniesienie do indywidualnych przykładów dzieci na temat ich domów.

Cele operacyjne:
W wyniku udziału w zajęciach dziecko wychowania przedszkolnego:
1. Rozumie, co znaczy słowo „dom”.
2. Rozumie, czym różnią sie od siebie domy.
3. Bawi sie bezpiecznie z innymi dziećmi.
4. Uważnie słucha i nie przeszkadza innym.
5. Wypowiada się na zadany temat.
6. Rozpoznaje i nazywa dźwięki z otoczenia.
7. Wskazuje, gdzie kto mieszka.
8. Biega bez potrącania innych dzieci.
9. Pracuje indywidualnie i współdziała z grupą.
10. Odczuwa radość z prawidłowo wykonanego zadania.
11. Szanuje tempo pracy innych i cierpliwie czeka na swoją kolej.

Stosowane metody
(wg W. Okonia)

I. metoda asymilacji wiedzy
• pogadanka
II. metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy
• giełda pomysłów
III. metody praktyczne
• ćwiczenia
Formy pracy
(wg R. Więckowskiego) I. aktywność indywidualna
• indywidualna aktywność jednolita
II. aktywność zbiorowa
• zbiorowa aktywność jednolita:
 aktywność z całą klasą

Środki dydaktyczne:
1. Ilustracje z różnymi domami.
2. Obręcz.
3. Bębenek.
4. Tekst „Wiersza o domu” N. Usenko.
5. Cd z odgłosami domu.
6. Ilustracje domów z różnych stron świata i ich mieszkańców.
7. Naklejki motywacyjne.
Przebieg zajęć

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Lp.
1. Powitanie dzieci.
2. Sprawdzenie listy obecności i odnotowanie jej w dzienniku zajęć.
3. Wprowadzenie do zajęć- „Co to jest dom?” – rozmowa kierowana. Próby odpowiedzi na pytanie na podstawie ilustracji (ilustracje z różnymi domami).
Nauczyciel prezentuje dzieciom ilustracje przedstawiające różne domy. Zachęca do udzielenia odpowiedzi na pytania: Po co ludzie budują domy? Do czego są im potrzebne? Jak wyglądają te domy? Z czego zostały zbudowane? Czy wszędzie są takie same domy? Jakie domy stoją w Twojej okolicy?
Dzieci próbują nazwać znane im domy (wieżowce, igloo), wskazują podobieństwa i występujące między nimi różnice. Próbują ustalić miejsce, gdzie prezentowane domy mogłyby zostać wybudowane.

II. CZĘŚĆ GŁÓWNA
4. Zapoznanie dzieci z tematem dnia:
Dzisiaj będziemy mówić o domach.
5. „Dzieci w domkach, dzieci na spacerze” – zabawa orientacyjno – porządkowa (obręcz lub szarfy, bębenek).
Nauczyciel rozkłada obręcze gimnastyczne w różnych miejscach przy ścianie i prosi, by każde dziecko stanęło wewnątrz obręczy. Na hasło: Dzieci idą na spacer! nauczyciel gra miarowo na bębenku, a dzieci swobodnie spacerują po sali. Na przerwę w akompaniamencie i hasło: Dzieci wracają do domów! – wszyscy szybko wracają na miejsce.
6. „Wiersz o domu” – wysłuchanie wiersza N. Usenko, odniesienie do indywidualnych przykładów dzieci (N. Usenko „Wiersz o domu” [w:] „Wiersze dla mojego synka”, Wydawnictwo KAW, Warszawa 2001, s. 36, fotografie przedstawiające wnętrza mieszkalne, obrazki ilustrujące treść wiersza).
Prowadzący przedstawia treść wiersza.
Wiersz o domu
– Świat dziwny i ciekawy
oglądam z czterech stron.
Jest tutaj tyle stworzeń
I każde ma swój dom!
Szpak mieszka w ptasiej budce,
W psiej budzie chrapie pies.
W skorupce mieszka ślimak –
to jego domek jest.
Koniki maja stajnie,
W oborze krowa śpi,
W kurniku żyją kury
I gdaczą trzy po trzy.
W pasiece stoją ule –
drewniane domki pszczół.
Miś mieszka w leśnej norze
(to taki wielki dół).
W mrowisku żyją mrówki.
– A ty, urwisie, gdzie?
– Ja mieszkam tu, w tym domu.
Czy chcesz odwiedzić mnie?
Natalia Usenko
Przykładowe pytania do późniejszej rozmowy:
– Kto mieszka w ptasiej budce, a kto w stajni?
– Czyim domem jest skorupka, a czyim ul?
– Gdzie mieszkają ludzie? Jak sie nazywa to miejsce?
– Jak wygląda dom, w którym mieszka Twoja rodzina?
Następnie prezentuje obrazki przedstawiające zwierzęta i ich domy oraz fotografie, na których są przedstawione różne aranżacje domowych przestrzeni, i pyta: Czego nie powinno zabraknąć w domu? Co trzeba zrobić, by dobrze czuć sie we własnym domu? Nauczyciel zachęca dzieci, by opowiedziały o swoich domach i o tym, co najbardziej w nich lubią.
7. „Domowa muzyka” – zabawa słuchowa (CD Utwory – Odgłosy domu /nr 1).
Dzieci słuchają nagrania i rozpoznają odgłosy wydawane przez urządzenia domowe.
8. „Dom i domownicy” – przyporządkowywanie domów do mieszkańców (ilustracje domów z różnych stron świata i ich mieszkańców).
Prowadzący rozkłada przed dziećmi obrazki domów oraz ich mieszkańców zamieszkujących różne strony świata. Proponuje dzieciom, by połączyły w pary domy z mieszkańcami, którzy czuliby się w nich najlepiej. Zachęca do przypomnienia i głośnego powtórzenia nazw domostw i ich mieszkańców.
9. „Dzieci do domków” – zabawa bieżna.
Prowadzący proponuje, by dzieci swobodnie poruszały sie po sali. Na hasło: Dzieci do domków! jak najszybciej mają dobiec w ustalone miejsce (np. do ściany). Prowadzący zwraca uwagę, by podczas biegania nikogo nie potrącić.

III. CZĘŚĆ KOŃCOWA
10. Podsumowanie zajęć.
Nauczyciel pyta dzieci:
„O czym mówiliśmy dzisiaj na zajęciach?”.
„Czego nowego się nauczyliśmy?”.
11.

Pochwała pracy dzieci.
 Bardzo jestem dumna z tego jak pracowaliście na dzisiejszych zajęciach.
 Nauczyciel rozdaje dzieciom naklejki motywacyjne w podziękowaniu za aktywny udział w zajęciach.

Podpis prowadzącego:

Karolina Gołębieska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.