X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41808
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Z rodzinnego albumu. Scenariusz wychowania przedszkolnego - 2, 3-latki

RAMOWY SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Przedmiot: Wychowanie przedszkolne

Prowadzący: Karolina Gołębieska Grupa/poziom:
2-3 latki Data:
20.03.2019 r.
Temat dnia: Z rodzinnego albumu

Zapis w dzienniku: „Hop i bęc” – zabawa ruchowa. „Rosnąć jak na drożdżach” – unaocznienie dzieciom znaczenia powiedzenia, przygotowanie rozczynu drożdżowego i obserwacja rośnięcia ciasta. „Z albumu rodzinnego” – oglądanie i omawianie przyniesionych przez dzieci fotografii z ich najwcześniejszego dzieciństwa, dostrzeżenie zmian w wyglądzie. „To my” – rysowanie portretu swojej rodziny na karcie pracy, tworzenie postaci człowieka, zwrócenie uwagi na szczegóły twarzy, prezentowanie swojej pracy na forum grupy. „Rodzina” – ćwiczenie logorytmiczne. „Rozciągam się”– zabawy rozciągające na dywanie, w parach.
Cel główny zajęć: 1. Dostrzeżenie zmian w wyglądzie związanych z wiekiem.

Cele operacyjne:
W wyniku udziału w zajęciach dziecko wychowania przedszkolnego:
1. Czerpie radość z zabaw ruchowych
2. Zna znaczenie powiedzenia „rosnąć jak na drożdżach”
3. Obserwuje rosnące ciasto drożdżowe
4. Opowiada o sobie
5. Dostrzega zmiany w wyglądzie związane z wiekiem
6. Rysuje postać człowieka
7. Poznaje technikę rysowania suchymi pastelami
8. Rytmicznie powtarza treść rymowanki
9. Obserwuje rosnące ciasto drożdżowe
10. Sprawnie porusza się w zabawie ruchowej
11. Współpracuje w parze

Stosowane metody
(wg W. Okonia)

I. metoda asymilacji wiedzy
• pogadanka

II. metody waloryzacji wiedzy
• impresyjne
III. metody praktyczne
• ćwiczenia
Formy pracy
(wg R. Więckowskiego) I. aktywność indywidualna
• indywidualna aktywność jednolita
II. aktywność zbiorowa
• zbiorowa aktywność jednolita:
 aktywność z całą klasą

Środki dydaktyczne: 1. Sznurek
2. Hula-hoop
3. Krzesełko dla dzieci stabilne, np. drewniane
4. Mąka
5. Drożdże
6. Woda
7. Cukier
8. Miska
9. Fotografie dzieci
10. „Karty pracy” – karta 41
11. Kredki
12. Suche pastele
13. Naklejki motywacyjne

Przebieg zajęć

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Lp.
1. Powitanie dzieci.
2. Sprawdzenie listy obecności i odnotowanie jej w dzienniku zajęć.
3. „Hop i bęc” – zabawa ruchowa (sznurek, hula-hoop, krzesełko dla dzieci stabilne, np. drewniane).
Nauczyciel przygotowuje dla dzieci tor przeszkód. Najpierw dzieci przechodzą po sznurku ułożonym na dywanie, następnie obunóż wskakują do położonego koła hula-hoop, wchodzą na krzesełko (przy którym stoi nauczyciel) i zeskakują na dywan.

II. CZĘŚĆ GŁÓWNA
4. Zapoznanie dzieci z tematem dnia:
Dzisiaj porozmawiamy o Was, o Waszej rodzinie, o tym jak się zmieniamy wraz z wiekiem...
5. „Rosnąć jak na drożdżach” – burza mózgów, swobodne wypowiedzi dzieci (mąka, drożdże, woda, cukier, miska).
Dzieci są zgromadzone wokół stolika, na którym stoją: mąka, drożdże, woda, cukier oraz miska. Nauczyciel pyta: Czy wiecie, co oznacza powiedzenie „rosnąć jak na drożdżach”?, a następnie wyjaśnia: „Rosnąć jak na drożdżach” oznacza rosnąć bardzo szybko, tak szybko, jak rośnie ciasto, do którego są dodane drożdże. Nauczyciel pokazuje dzieciom drożdże i tłumaczy, że są to grzyby jadalne, które w odpowiednich warunkach rosną. Następnie proponuje dzieciom eksperyment; łączy wszystkie składniki w misce i odstawia ciasto do rośnięcia, a dzieci obserwują proces.
6. „Z albumu rodzinnego” – zabawa dydaktyczna (fotografie dzieci).
Dzieci siedzą w kole na dywanie. Nauczyciel pokazuje zdjęcie, na którym jest jedno z dzieci z grupy we wczesnym dzieciństwie, a dzieci próbują odgadnąć, kto jest na fotografii. Następnie dane dziecko bierze zdjęcie do ręki, a reszta dzieci określa, jakie zmiany zaszły w wyglądzie
koleżanki/kolegi. Zabawa trwa do czasu omówienia wszystkich zdjęć. Na koniec nauczyciel podsumowuje, mówiąc, że wygląd zmienia się wraz z wiekiem.
7. „To my” – rysowanie portretu swojej rodziny na karcie pracy, tworzenie postaci człowieka, zwrócenie uwagi na szczegóły twarzy, prezentowanie swojej pracy na forum grupy („Karty pracy” – karta 41., kredki, suche pastele).
Dzieci rysują kredkami siebie i członków swojej rodziny. Nauczyciel zwraca uwagę, aby zawarły w portretach szczegóły twarzy: oczy, nos, usta. Następnie dzieci obrysowują ramkę suchymi pastelami, mocno przyciskając je do kartki. Powstałe kreski rozmazują palcem, wypełniając w ten sposób kolorem całą przestrzeń ramki. Następnie prezentują swoje prace i nazywają wszystkich członków rodziny.
8. „Rodzina” – ćwiczenie logorytmiczne.
Dzieci klaszczą, tupią i uderzają rękami na zmianę o kolana podczas recytowania rymowanki:
Mama, tata, siostra, brat, (ćwierćnuty)
z nimi jest wesoły świat. (ćwierćnuty)
9. „Rozciągam się” – zabawy rozciągające na dywanie, w parach.
Dzieci w parach siadają w rozkroku na dywanie. Chwytają się za dłonie i naprzemiennie przeciągają się w przód i w tył. Następnie chwytają się na krzyż i podnoszą ręce oraz opuszczają je.

III. CZĘŚĆ KOŃCOWA
10. Podsumowanie zajęć.
Nauczyciel pyta dzieci:
„O czym mówiliśmy dzisiaj na zajęciach?”.
„Czego nowego się nauczyliśmy?”.
11.

Pochwała pracy dzieci.
 Bardzo jestem dumna z tego jak pracowaliście na dzisiejszych zajęciach.
 Nauczyciel rozdaje dzieciom naklejki motywacyjne w podziękowaniu za aktywny udział w zajęciach.

Podpis prowadzącego:

Karolina Gołębieska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.