X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41807
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Zamki bywają różne. Konspekt wychowania przedszkolnego - 2,3-latki

RAMOWY SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Przedmiot: Wychowanie przedszkolne
Prowadzący: Karolina Gołębieska Grupa/poziom:
2-3 latki Data:
09.01.2019 r.
Temat dnia: Zamki bywają różne

Zapis w dzienniku: „Gdzie jest skarb?” – zabawa dydaktyczna utrwalająca znajomość nazw mebli w sali oraz umiejętność posługiwania się przyimkami: na, pod, za, przed. „Turniej rycerski” – zabawa zręcznościowa. „Zamki” – zabawa słownikowa, zagadki zadawane przez nauczyciela, których rozwiązaniem jest słowo „zamek” (budowla, w drzwiach, suwak odzieżowy, z piasku). „Podajmy sobie ręce” – nauka piosenki, zabawa taneczna. „Budujemy zamki” – zabawy konstrukcyjne, wznoszenie budowli z klocków znajdujących się w sali.
Cel główny zajęć: 1. Zapoznanie dzieci z wieloznacznością słowa „zamek”
2. Doskonalenie małej i dużej motoryki

Cele operacyjne:
W wyniku udziału w zajęciach dziecko wychowania przedszkolnego:
1. Zna nazwy mebli w sali
2. Sprawnie posługuje się określeniami położenia w przestrzeni
3. Aktywnie uczestniczy w zabawie zręcznościowej
4. Zna tekst piosenki i sprawnie porusza się w jej rytm
5. Poznaje kilka znaczeń słowa „zamek”
6. Wznosi budowle z klocków
7. Pracuje indywidualnie i współdziała w grupie
8. Odczuwa radość z dobrze wykonanego zadania

Stosowane metody
(wg W. Okonia)

I. metoda asymilacji wiedzy
• pogadanka

II. metody waloryzacji wiedzy
• impresyjne
III. metody praktyczne
• ćwiczenia
Formy pracy
(wg R. Więckowskiego) I. aktywność indywidualna
• indywidualna aktywność jednolita
II. aktywność zbiorowa
• zbiorowa aktywność jednolita:
 aktywność z całą klasą

Środki dydaktyczne: 1. Szkatułka
2. Cukierki
3. Opaska na oczy
4. Pudełka od zapałek
5. Figurka rycerza
6. Obrazki (zamek – budowla, zamek w drzwiach, suwak odzieżowy, zamek z piasku)
7. CD Piosenki cz. 1 – „Podajmy sobie ręce”, nr 31
8. Klocki
9. Naklejki motywacyjne

Przebieg zajęć

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Lp.
1. Powitanie dzieci.
2. Sprawdzenie listy obecności i odnotowanie jej w dzienniku zajęć.
3. Wprowadzenie do zajęć- „Gdzie jest skarb?” – zabawa dydaktyczna (szkatułka ze skarbami, opaska na oczy).
Dzieci siadają w kręgu. Nauczyciel wskazuje poszczególne meble, pytając: Co to jest? Dzieci nazywają, np. szafa, krzesło, stół... Następnie informuje: Będziemy bawić się w poszukiwaczy
skarbów, oto skarb (prezentacja szkatułki wraz z jej zawartością – mogą tam być sztuczne diamenty, czekoladowe dukaty lub słodycze dla wszystkich dzieci). Następnie nauczyciel wybiera losowo jedno dziecko, któremu zawiązuje oczy opaską, po czym ukrywa szkatułkę, tak by była częściowo widoczna. Zadaniem dziecka po zdjęciu opaski jest odnaleźć ukryty skarb, korzystając ze wskazówek udzielanych przez pozostałe dzieci, np. Szkatułka jest pod krzesłem, na stole, przy szafce. Gdy skarb zostanie odnaleziony, następuje zmiana poszukującego. Po zakończeniu zabawy nauczyciel rozdaje nagrody dzielnym poszukiwaczom.

II. CZĘŚĆ GŁÓWNA
4. Zapoznanie dzieci z tematem dnia:
Dzisiaj porozmawiamy o...
5. „Turniej rycerski” – zabawa zręcznościowa (pudełka od zapałek, figurka rycerza).
Dzieci stoją w kole, trzymając w dłoniach po jednym pudełku od zapałek. Nauczyciel wewnątrz koła ustawia postać „rycerza”. Dzieci wykonują rzuty po kolei zgodnie z ustalonym kierunkiem. Zadaniem dzieci jest trafić pudełkiem w rycerza. Dziecko, któremu to się nie uda, siada w siadzie skrzyżnym i obserwuje dalsze zmagania. Ci, którzy trafili, zabierają pudełka i na sygnał nauczyciela rzucają kolejny raz. Turniej wygrywa to dziecko, któremu najwięcej razy udało się trafić w rycerza.
6. „Zamki” – zabawa słownikowa; obrazki (zamek – budowla, zamek w drzwiach, suwak odzieżowy, zamek z piasku).
Nauczyciel rozkłada na dywanie obrazki przedstawiające rożne zamki, tj. budowlę, zamek z piasku, zamek w drzwiach, suwak odzieżowy. Następnie zadaje dzieciom zagadki, których
rozwiązaniem jest słowo „zamek”, np. Jest z cegły lub kamienia, ma dwie wieże, do niego przyjeżdżają rycerze – zamek budowla. Zadaniem dzieci jest udzielenie poprawnej odpowiedzi słownej i wskazanie obrazka, który jest rozwiązaniem zagadki. Po odgadnięciu wszystkich zagadek nauczyciel zwraca uwagę na wieloznaczność słowa „zamek”.
7. „Podajmy sobie ręce” – nauka piosenki, zabawa taneczna (CD Piosenki cz. 1 – „Podajmy sobie ręce”, nr 31).
Na słowa: Podajmy sobie ręce i zróbmy kółka dwa dzieci stoją w kołeczkach w parach i kołyszą się z nogi na nogę. Na słowa: I brzuszek do brzuszka i buzia do buzi – postępują zgodnie z tekstem: brzuszki do siebie, dotknięcie policzkami. Na słowa: I do białego dnia – od tego wersu tańczą w kołeczkach. Na słowa: Więc bawmy się, więc bawmy się, zabawa nas nic nie kosztuje, masz dłonie dwie, więc klaśnij w nie – klaszczą na słowo „klaśnij”. Na słowa: Zabawa niechaj trwa – obracają się wokół własnej osi. Na przygrywce dzieci szukają nowej osoby do pary.
8. „Budujemy zamki” – zabawy konstrukcyjne (klocki).
Dzieci wznoszą budowle z klocków znajdujących się w sali według własnych pomysłów. Każdy budowniczy nazywa swoją budowlę i określa jej przeznaczenie, np. pałac dla wróżki, zamek dla smoków.

III. CZĘŚĆ KOŃCOWA
9. Podsumowanie zajęć.
Nauczyciel pyta dzieci:
„O czym mówiliśmy dzisiaj na zajęciach?”.
„Czego nowego się nauczyliśmy?”.
10.

Pochwała pracy dzieci.
 Bardzo jestem dumna z tego jak pracowaliście na dzisiejszych zajęciach.
 Nauczyciel rozdaje dzieciom naklejki motywacyjne w podziękowaniu za aktywny udział w zajęciach.

Podpis prowadzącego:

Karolina Gołębieska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.