X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41805
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Nasze ząbki - wydzieranka. Scenariusz dla dzieci 4 letnich

Podstawa programowa
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka:
5) - uczestniczy w zabawach ruchowych, z przyborami lub bez nich,
7 ) – wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz.
II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.:
1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem,
7) - szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników,
8) - zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.
III. Społeczny obszar rozwoju dziecka:
4) - używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania,
8) - obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe,
9) - komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.
IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka:
1) - wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych,
2) - wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych,
Cele ogólne:
 kształtowanie u dzieci postawy promującej zdrowy tryb życia,
 rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat,
 rozumienie znaczenia właściwej diety dla zachowania zdrowych zębów,
 uwrażliwienie na potrzebę dbania o zęby,
 doskonalenie i usprawnianie narządów mowy,
 wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy;
 rozwijanie sprawności manualnej.

Dziecko wie:
 jak wypowiadać się na określony temat,

Dziecko potrafi:
 udzielić wypowiedzi poprawnie gramatycznej,
 ćwiczyć mięśnie narządów mowy,
 drzeć kartkę na części przeciwnym ruchem rąk,
 powiedzieć wyraz sylabami z jednoczesnym wyklaskiwaniem.

METODY: słowna – rozmowa ,
czynna – zadania stawiane dziecku.,
oglądowa - pokaz
FORMY: indywidualna i zbiorowa,
Środki dydaktyczne: ilustracje przedstawiające zdrowego i chorego zęba, obrazki małe słodyczy, pieczywa, nabiału, chipsów, napojów gazowanych, pizzy, itp. Kartki z szablonem zębów– 25 sztuk, białe kartki, klej, lusterka, karty do zabawy ruchowej 13 szt. ząbek zdrowy i 13 szt. ząbek chory.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:
1. "Powitanie"
2. Wprowadzenie do tematu zajęć Co należy robić, aby zęby były zdrowe?” – burza mózgów, odwoływanie się do wiedzy i doświadczeń dzieci na temat przyczyn psucia się zębów oraz skutecznego zapobiegania temu zjawisku.
3. Oglądanie przygotowanej przez nauczyciela ilustracji zęba zdrowego oraz chorego.
demonstracja ilustracji przedstawiającej słodycze oraz ilustracji kubka, szczoteczki i pasty do zębów. Umieszczenie ilustracji przy odpowiednim zębie.
4. „Piękny uśmiech”- ćwiczenia mięśni narządów mowy z wykorzystaniem lusterek.
Usprawnianie narządów mowy: uśmiechanie się, oblizywanie warg i zębów, „liczenie” zębów, dotykanie brody i nosa czubkiem języka.
5. „Co drugi ząbek popsuty” zabawa ruchowa –orientacyjno – porządkowa Dzieci dostają kartki z rysunkiem zęba zdrowego lub chorego, dzieci swobodnie biegają po sali w rytm muzyki. Na przerwę w muzyce ustawiają się w pary zdrowy ząbek z chorym.
6. „Sylabowe warzywa” – rytmizacja tekstu – podział wyrazów na sylaby. Dzieci mówią nazwy wyrazów sylabami z jednoczesnym wyklaskiwaniem.
7. „Ząbek zdrowy, ząbek chory” – zabawa plastyczna - wydzieranka na stołach rozłożone są kartki ze schematem zęba. Zadaniem dzieci jest rwanie białej kartki na małe kawałki i zaklejenie obrazka zęba oraz wyszukanie obrazków, które są zdrowe dla naszych zębów oraz te, które im szkodzą i przyklejenie ich obok na kartce.
8. „Kroki” - zabawa integracyjna
Dzieci stoją w kręgu. Nauczycielka prosi, by krok do przodu zrobiły dzieci, które:
• Rano myją zęby
• Mają szczoteczkę i kubeczek do mycia zębów w domu
• Nie myją zębów
• Chodzą do dentysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.