X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41761
Przesłano:

Matematyczne labirynty, czyli dodawanie i odejmowanie w zakresie 20

Cele
Uczeń:
- dodaje i odejmuje liczby w zakresie 20, bez przekroczenia progu dziesiątkowego
- wyróżnia cyfrę dziesiątek i cyfrę jedności w liczbie
- porównuje liczby i działania stosując znaki: <, =, >
- układa i rozwiązuje formułę matematyczną do prostego zadania tekstowego
- zgodnie i efektywnie współpracuje w grupie

Metody pracy: rozmowa, pogadanka, ćwiczeniowa, praktycznego działania,

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Środki dydaktyczne: rebus, kartoniki z liczbami, rozsypanka wyrazowo - sylabowa z działaniami matematycznymi, karty pracy

Przebieg zajęć
1. Powitanie.
2. Wspólne rozwiązanie rebusu.
3. Rachunek pamięciowy:
• obliczanie kilku działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.
4. Praca w grupach:
 podział uczniów na grupy,
 zapoznanie grup z zasadami pracy.
Pokonywanie TORU MATEMATYCZNEGO – wykonywanie zadań w grupach:
• rozwiązywanie działań na kartonikach, które rozszyfrują zdanie: „Jedz owoce i jarzyny, w nich mieszkają witaminy”
• rozwiązywanie prostych zadań tekstowych
• wykonywanie obliczeń na dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20, porządkowanie wyników rosnąco
• porównywanie liczb i działań ,wstawianie znaków :<, =, >
• wyróżnianie w liczbach cyfry dziesiątek i cyfry jedności – uzupełnianie zapisu i tabelki
• uzupełnianie działań znakami: – , + w celu otrzymania podanego wyniku

5. Podsumowanie pracy w grupach.
6. Samodzielne uzupełnianie karty pracy – z zadaniami matematycznymi.
7. Ocena własnej pracy przez uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.