X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41748
Przesłano:

Plany pracy z dzieckiem ze zdolnościami plastycznymi, muzycznymi

Plan pracy z dzieckiem ze zdolnościami muzycznymi

Założenia:
• rozwijanie zdolności muzycznych zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami,
• stwarzanie warunków do aktywności i działalności dziecka,
• kształcenie słuchu i pamięci muzycznej,
• wyrażanie potrzeb, emocji i uzdolnień podczas śpiewu i gry na instrumentach.
Cele operacyjne:
Dziecko:
• doskonali umiejętność słuchania i śpiewania piosenek,
• rozwija wrażliwość słuchową,
• interpretuje i wyraża swoje przeżycia wewnętrzne, uczucia w formie muzycznej,
• rozpoznaje i nazywa instrumenty perkusyjne i inne,
• potrafi wykorzystać instrumenty w różnych formach działalności,
• łączy ekspresję muzyczną z plastyczną,
• tworzy fabułę do wysłuchanego utworu muzycznego.
Planowane działania:
• Słuchanie i śpiew piosenek;
- słuchanie piosenek dziecięcych i utworów muzyki poważnej odtwarzanej z płyt CD,
- słuchanie piosenek śpiewanych przez nauczyciela,
- śpiewanie piosenek z nauczycielem i indywidualnie.
• Gra na instrumentach perkusyjnych;
- wykorzystanie naturalnych efektów perkusyjnych (klaskania, tupania, pstrykania),
- gra na instrumentach perkusyjnych i niemetodycznych,
- instrumentacja wierszy i opowiadań.
• Wyrażanie muzyki ruchem;
- reakcja na zmiany tempa i dynamiki utworu,
- wyczuwanie akcentu metrycznego w taktach dwu-, trzy- i czteromiarowych,
- improwizowanie piosenek ruchem.
• Rozwijanie twórczości muzycznej;
- śpiewanie na podany temat z różną intonacją i z różnym natężeniem głosu,
- układanie melodii do podanych tekstów.
• Rozwijanie wrażliwości słuchowej;
- słuchanie śpiewu kobiety, mężczyzny i rozpoznawanie ich głosów,
- rozpoznawanie wybranych instrumentów po dźwięku i wyglądzie,
- dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków,
- słuchanie utworów instrumentalnych i wokalnych,
- rozpoznawanie słyszanych piosenek i tańców, określanie ich budowy,
- rozpoznawanie formy AB, ABA, ABC usłyszanych tańców i piosenek.

Metody pracy:
Słowne: rozmowa, opowiadanie, zagadki, pogadanka, dyskusja, instrukcja
Oglądowe: obserwacja, pokaz
Poszukujące: samodzielnych doświadczeń, kierowania własną aktywnością dziecka, zadań stawianych dziecku, ćwiczeń utrwalających.
Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z planu nauczania
Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.


Plan pracy z dzieckiem ze zdolnościami plastycznymi

Założenia:
• rozwijanie dziecięcych talentów,
• budowanie zainteresowań plastyką, sztuką,
• wyzwolenie kreatywnej postawy dziecka,
• wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,
• uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk przyrodniczych
i społeczno-kontaktowych.
Cele operacyjne:
Dziecko:
• dostrzega piękno przyrody i otaczającego świata,
• dba o estetykę otoczenia,
• interpretuje z własnego punktu widzenia reprodukcje, artystyczne ilustracje, dzieła twórców ludowych,
• wykonuje prace plastyczne na tematy dowolne i określone,
• tworzy pod wpływem różnych bodźców i podejmuje decyzje czym chce tworzyć swoje dzieła,
• gromadzi nowe doświadczenia plastyczne,
• ocenia wytwory działalności własnej oraz innych,
• odczuwa satysfakcję z prezentowania wytworów własnej działalności plastyczno-konstrukcyjnej.
Planowane działania:
• oglądanie albumów z reprodukcjami dzieł malarzy, rzeźbiarzy, architektów,
• poznanie i poszerzanie wiadomości w zakresie słownictwa związanego ze sztuką,
• uczestniczenie w wystawach, zwiedzanie muzeum,
• poznanie różnych technik plastycznych poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem,
• wykonywanie prac plastycznych, przestrzennych z wykorzystaniem materiałów odpadowych, tworzywa przyrodniczego,
• tworzenie galerii prac plastycznych związanych z określoną tematyką,
• udział dzieci w konkursach plastycznych organizowanych w szkole
i placówkach kulturalno-oświatowych,
• tworzenie prac plastycznych inspirowanych muzyką, literaturą,
• wyrażanie nastroju poprzez różne środki ekspresji (ruch, barwę),
• projektowanie i wykonanie dekoracji w sali, scenografii do przedstawień, pacynek, kukiełek itp.
Metody pracy:
słowne: rozmowa, opowiadanie, zagadki, metody żywego słowa oddziałujące na dziecko przez środki artystyczne
oglądowe: obserwacja, pokaz
poszukujące: drama, giełda pomysłów, eksperyment, burza mózgów, inscenizacja
Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania
Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.