X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41603
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Dzieci - przyjaciele przyrody. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i matematycznych

Scenariusz zajęć dla dzieci 4 letnich

Nauczycielka: Anna Różycka
Oddział/ grupa wiekowa: 4 latki
Temat zajęć: „Dzieci – przyjaciele przyrody” – rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i matematycznych
Realizacja zagadnień standardu edukacyjnego:
- tworzenie sytuacji edukacyjnych mających na celu propagowanie idei ochrony przyrody (dz. dba o środowisko naturalne, potrafi segregować odpady, szanuje rośliny)
- realizacja zadań z zakresu edukacji matematycznej (dz. stosuje i utrwala w praktyce pojęcia i umiejętności z zakresu edukacji matematycznej – klasyfikowanie, przeliczanie)
- stosowanie technologii informatycznej w procesie edukacyjnym (wykorzystanie laptopa i programu multimedialnego)

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego- realizowane obszary:
1.5; 2.11; 3.5; 3.8; 3.9; 4.2; 4.7; 4.12; 4.15; 4.18
1.5 - uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych,
naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne
2.11 - dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej
3.5 - ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz
przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy
w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych
3.8 - obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe
4.2 - wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim
otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie
zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie,
poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy
4.7 - eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją
wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki,
porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np.
dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni
4.12 - klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne
4.15 - przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi
i porządkowymi
4.18 - posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;
Cele ogólne:
Dziecko:
 Kształtuje postawę ochrony przyrody
 Kształtuje umiejętność segregowania odpadów
 Kształtuje umiejętności matematyczne
 Kształtuje zainteresowania informatyczne
Cele operacyjne:
Dziecko:
 uważnie słucha i wykonuje polecenia nauczycielki
 nazywa wybrane surowce wtórne
 potrafi nabrać powietrze i wydmuchać je
 wie jak należy dbać o przyrodę
 potrafi segregować odpady według określonego kryterium
 wie co oznacza określony kolor pojemnika na śmieci
 reaguje na określone sygnały
 przelicza elementy w zakresie 4
 potrafi współdziałać w grupie
 ogląda uważnie film edukacyjny

Metody pracy:
 aktywizujące: burza mózgów, zabawa tropiąca
 Wg. Kwiatkowskiej : słowna, oglądowa, praktycznego działania

Formy pracy:
 zbiorowa i w grupach

Środki dydaktyczne:
Odtwarzacz CD, laptop, płyta z nagraniem muzyki, płyta z filmem edukacyjnym, surowce wtórne (butelki plastikowe, pojemniki po jogurtach, papier, szklanka, rolki po papierze toaletowym, ilustracje przedstawiające zdrową i zanieczyszczoną przyrodę, pojemniki na śmieci, serwetki, odznaki przyjaciela przyrody

Przebieg zajęć
1. Powitanie
Nauczycielka wita dzieci i zaprasza je do wspólnej zabawy.
2. Zabawa tropiąca przy muzyce „Ukryte skarby”
Dzieci spacerują spokojnie po sali i mają za zadanie odszukać ukryte w sali surowce wtórne. Po odnalezieniu wszystkiego dzieci nazywają zebrane przedmioty i próbują odgadnąć czym będziemy zajmować się na zajęciach.
3. „Zdrowa i chora przyroda” – praca w grupach i ćwiczenia oddechowe z zakresu profilaktyki logopedycznej
Dzieci tworzą grupy według naklejek, jakie mają na koszulkach (grupa butelki, grupa papier, grupa szkło, grupa pojemniczki) i zajmują miejsce przy stolikach. Zadaniem każdej grupy jest odkrycie zachmurzonych obrazków poprzez zdmuchnięcie serwetek. Następnie przedszkolaki opisują co przedstawiają obrazki – jeden czyste środowisko, drugi – zanieczyszczone
4. „Co możemy zrobić, aby przyroda nie chorowała?” – burza mózgów
Przedszkolaki wykorzystując ilustracje zamieszczone na tablicy mówią jak należy dbać o przyrodę, np.: nie łamanie gałęzi, nie deptanie trawników, wyrzucanie śmieci do kosza, segregowanie odpadów, nie wyrzucanie śmieci do lasu, nie zanieczyszczanie rzek, nie palenie śmieci w kominach.
5. Zabawa ruchowa „Taniec śmieci” przy piosence „Moje ręce”
Dzieci tańczą w kole w rytm muzyki, następnie dobierają się w pary, grupki według hasła nauczycielki np. tańczą butelki, tańczą papiery i tańczą w wybranych grupach.
6. Film edukacyjny „Dzieci – segregujcie śmieci.
Dzieci oglądają na laptopie film edukacyjny o segregowaniu odpadów, utrwalają nazwy odpadów, oglądają wysypisko śmieci, wiedzą, że laptop może włączać osoba dorosła.
7. „Segreguj odpady” – zabawa matematyczna i ruchowa z elementem rzutu do celu
Dzieci siedzą w kole i segregują zgromadzone surowce wtórne według określonego kryterium: plastik, szkło, papier, przeliczają elementy, używają określeń typu: najmniej, najwięcej, wiedzą co oznaczają określone kolory pojemników na śmieci: niebieski – papier; żółty – plastik, zielony – szkło, a następnie wrzucają śmieci do określonych pojemników, przeliczają w znanym sobie zakresie
8. Ewaluacja i zakończenie zajęć
Dzieci wiedzą, jak należy segregować odpady i jak należy dbać o przyrodę. Każde dziecko otrzymuje odznakę Przyjaciela Przyrody.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.