X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41592
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Jesteśmy Polakami i szanujemy symbole narodowe. Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców metodą TRP

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców
w grupie „Muchomorki”
TRP dla 5 latków w dnia 09.05.2019 r.

Prowadzące: Anna Jezierska

Część wstępna zajęć TRP
1. Temat: Jesteśmy Polakami i szanujemy symbole narodowe.
Cel główny:
budzenie szacunku i przywiązania do symboli narodowych;
Cele szczegółowe – dziecko:
rozpoznaje flagę Polski;
wie, jak nazywa się nasza ojczyzna;
rozumie pojęcia; Polak, Polska, flaga;
wie, czym są symbole narodowe;

2. Podstawa programowa – treści nauczania i wychowania
Obszar fizyczny:
I.5. uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne z czworakowaniem, rzutne;
Obszar emocjonalny:
II.6. Rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;
Obszar społeczny:
III.2. Odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup np. grupy teatralnej, grupy sportowej;
III.9. Komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy;
Obszar poznawczy:
IV.2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
IV.8 Wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.;
IV.10. Wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski jest jedynym z krajów Unii Europejskiej;

3. Cele i treści nauczania – edukacja twórcza (TRP):
Dziecko:
pracuje w grupie;
nazywa nasz kraj – Polska;
wie, że stolicą Polski jest Warszawa;
wykorzystuje heurystykę TRP;
wykonuje pracę plastyczną zgodnie z poleceniem nauczyciela;

FAZA I
Zabawa powitalna do piosenki „Dzień dobry dzieci”.

4. Podanie celu w języku dziecka
Nauczyciel: Po dzisiejszych zajęciach będziecie potrafili wymienić symbole narodowe Polski.

5. Pytanie problemowe: Jakie mamy symbole narodowe Polski?

6. Zadanie wprowadzające do tematu/zagadnienia
Zadanie: Polska – swobodne wypowiedzi dzieci na temat Polski – burza mózgów.
Nauczyciel: Zadaje pytania związane z Polską:
Co to jest Polska?,
Gdzie znajduje się Polska na mapie?
Jakie miasto jest stolicą Polski?
Czy Polska leży nad morzem?
Czy w Polsce są góry?
Co można zobaczyć zwiedzając Polskę?
Z czym kojarzy wam się Polska?
Dzieci: Odpowiadają na pytania N. za pomocą burzy mózgów.

Część główna zajęć TRP
FAZA II
7. Wprowadzenie do zadania głównego i jego opis.
a) nadbudowanie wiedzy dzieci: film edukacyjny „Polak mały”
Nauczyciel: Zapraszam Was teraz do zobaczenia krótkiego filmu „Polak mały”. Postarajcie się zapamiętać o czym opowiada chłopczyk.
Dzieci: Po prezentacji filmu odpowiadają na pytania nauczyciela.
Nauczyciel: O czym opowiadał chłopczyk w filmie? Ile mamy symboli narodowych?, Jak wygląda godło Polski?, Co oznaczają kolory na fladze Polski?, Kiedy słuchamy hymnu Polski?.

Zabawa ruchowa ćwicząca reagowanie na sygnał: „Orły” - dzieci biegają po sali przy dowolnej muzyce, naśladując lecące ptaki. Gdy N. wyłączy muzykę, orły lądują, czyli kucają na podłodze i opuszczają ręce.

b) przedstawienie dzieciom zadania głównego: gwiazda skojarzeń – metoda TRP
Nauczyciel: Oglądając film dowiedzieliście się jakie mamy symbole narodowe. Jak wyglądają i co znaczą dla nas Polaków. Teraz w podzielimy się na 4 zespoły i będziecie pracować z gwiazdą skojarzeń. Będziecie musieli zastanowić się co kojarzy Wam się z Polską?

FAZA III
8. Wykonanie zadania głównego przez dzieci
Zadanie: „Co kojarzy mi się z Polską” - gwiazda skojarzeń (metoda TRP)
Nauczyciel: W zespołach, których jesteście otrzymacie kopertę z różnymi obrazkami. Będziecie musieli wspólnie przykleić i ułożyć obrazki, które kojarzą się wam z Polską na około gwiazdy zielonej, a obrazki, które nie kojarzą się Wam z Polską na około gwiazdy czerwonej. Na zakończenie każdy zespół opowie jak rozmieścił obrazki.
Dzieci: Układają wspólnie w zespołach obrazki na około gwiazdy skojarzeń według polecenia N.

Zabawa ruchowa: „Statkiem po Wiśle” Dzieci stoją w 4 zespołach. Zadanie polega na jak najszybszym przepłynięciu statku po rzece – (statek z papieru). Najpierw górą, nad głowami następnie dołem, między nogami. Wygrywa ten zespół, którego „statek” powróci do portu jako pierwszy.

Zadanie: Praca plastyczna „Serce dla Polski” dzieci wykonują serce dla Polski z papieru bibuły i obrazków z symbolami narodowymi.

9. Weryfikacja – sprawdzanie czy rozwiązanie odpowiada na pytanie problemowe.

10. Prezentacja rozwiązań przez dzieci – prezentowanie prac przez poszczególne osoby, ocenianie przez innych czy zawierają te prace jakieś symbole narodowe.

Część końcowa zajęć TRP – podsumowanie
FAZA IV
11. Ważne pytania nauczyciela
czego nowego dowiedzieliście się dzisiaj na temat symboli narodowych?;
jak wam się pracowało w grupie?;
co wam się udało najlepiej wykonać?;
z czego jesteście najbardziej zadowoleni?;

12. Samoświadomość uczenia się dzieci – piktogramy.
Nauczyciel: Wybierzcie jeden piktogram, który pokaże, co było dziś podczas dzisiejszych zajęć dla Was najważniejsze, co pomogło Wam zapamiętać jakie są symbole narodowe.

13. Informacja zwrotna od dzieci o efektywności sposobów pracy podczas zajęć, służących uczeniu się.
Nauczyciel: dokończ zdanie: Dzisiaj nauczyłem/am się, że ...

14. Zachęcanie do eksplorowania zagadnienia po zajęciach lub w domu - jako forma utrwalenia, poszerzenia wiedzy, pracy własnej wynikającej z ciekawości poznawczej dziecka:
Nauczyciel: Sprawdź czy w domu macie symbole narodowe.

15. Metody, formy i środki dydaktyczne:
Metody pracy: samodzielnego dochodzenia do wiedzy, czynna – zadań stawianych do wykonania, słowna – polecenia.
Formy: indywidualna, zespołowa.
Środki dydaktyczne: Muzykę na pendrayfie „Dzień dobry dzieci” Monika Kluza, film edukacyjny „Polak Mały”, ekran, głośnik, laptop, projektor, gwiazda skojarzeń czerwona i zielona, obrazki do gwiazdy, koło hula-hop, papier czerwony z szablon serca, bibuła biała, nożyczki, naklejki symbole Polski, klej, nożyczki, ołówek, wstążkę białą i czerwoną.

16. Realizowane kompetencje:
porozumiewanie się w języku ojczystym;
umiejętność uczenia się;
kompetencje społeczne i obywatelskie;
inicjatywność i przedsiębiorczość: dzieci kulturalnie prowadzą rozmowy, dążą do porozumienia, dzieci w grupie realizują zadania, dzieci wykonują zadania do końca, nauczyciel dba o angażowanie do podejmowania działań różnych dzieci;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.