X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41593
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Smog - co to za stwór?. Scenariusz zajęć otwartych dla nauczycieli

Scenariusz zajęć otwartych dla nauczycieli w grupie „Muchomorki”

TRP dla 5 latków w dnia 03.04.2019 r.

Prowadzące: Anna Jezierska

Część wstępna zajęć TRP
1. Temat: Smog - co to za stwór?

Cel główny:
– reagowanie na niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu;
– budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i
technicznym;

Cele szczegółowe – dziecko:
– wie, czym jest smog i jak powstaje;
– rozumie, że oddychanie skażonym powietrzem może mieć tragiczne
skutki dla zdrowia;
– wie, jak można zmniejszać zagrożenia dla organizmu wynikające z
istnienia smogu;
– podaje propozycje działań człowieka zmniejszających zagrożenia
smogiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć;
– dba o swoje zdrowie;
– współpracuje w zespole;
– szybko reaguje na sygnał podczas zabawy ruchowej;
– aktywnie uczestniczy w zajęciach;
– odczuwa radość i zadowolenie z wykonywanej pracy;

2. Podstawa programowa – treści nauczania i wychowania
Obszar fizyczny:
5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych z przyborami lub bez nich; wykonuje róźne formy ruchu: bieżne, skoczne z czworakowaniem, rzutne;
Obszar emocjonalny:
10) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej ;
Obszar społeczny:
8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
Obszar poznawczy:
1) wyraża sojowe rozumienie świata, zjawiska i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznej technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;
5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyroniczych np. tęcza,deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody np. grzybów, owoców, ziół;

3. Cele i treści nauczania – edukacja twórcza (TRP):
Dziecko:
– pracuje w grupie;
– wykonuje proste doświadczenia i uczestniczy w nich z
zaangażowaniem;
– wyciąga wnioski indywidualnie i w zespole;
– wykorzystuje heurystykę TRP;
– posługuję się piktogramami;

FAZA I
Zabawa powitalna do piosenki „Wiosna”

4. Podanie celu w języku dziecka
Nauczyciel: Po dzisiejszych zajęciach będziecie wiedzieć co to jest smog?. Dowiecie się jak należy postępować, żeby powietrze było czyste.

5. Pytanie problemowe: Smog – co to za stwór?

6. Zadanie wprowadzające do tematu/zagadnienia
Zadanie: Doświadczenia z powietrzem.
Nauczyciel: 1) doświadczenie wykazujące istnienie powietrza N. przygotowuje dwie plastikowe butelki – jedną pełną wody, druga pusta. Pyta dzieci, co jest w butelkach; W razie gdy dzieci nie odpowiedzą poprawnie N. wyjaśnia, że druga butelka jest też pełna w niej jest powietrze i prezentuje doświadczenie, aby pokazać dzieciom, że druga butelka jest pełna.
2) doświadczenie do słoiczka lub butelki z niewielką ilością wody wrzucamy zapaloną, kolorową gazetę, po czym szybko zamykamy pojemnik. Po spaleniu gazety w słoiku pojawia się dym. Nauczyciel zadaje pytania dotyczące powstawania podanego zjawiska w środowisku.
Dzieci:
1) odpowiadają, co widzą w butelkach;
2) szukają odpowiedzi na pytanie co powstało w słoiku lub w butelce po zapaleniu gazety;

Część główna zajęć TRP
FAZA II
7. Wprowadzenie do zadania głównego i jego opis.
a) nadbudowanie wiedzy dzieci: Zapraszam Was do wysłuchanie opowiadania „Chory domek”.
Nauczyciel: czyta dzieciom opowiadanie (załącznik nr 1) i posiłkuje się ilustracjami (załącznik nr 2) Następnie rozpoczyna rozmowę na temat opowiadania. Pytania pomocnicze:
Dzieci: Odpowiadają na pytania nauczyciela. Np. co spowodowało, że pojawiło się zanieczyszczenie powietrza?; jakiej rady udzielił doktor mieszkańcom zielonego domku?.

b) przedstawienie dzieciom zadania głównego – burza mózgów „Jak pozbyć się smogu?”.
Nauczyciel: zakłada na twarz maseczkę antysmogową i pyta dzieci, czy wiedzą, czemu ona służy. Wyjaśnia, że jeśli nie pozbędą się zanieczyszczanego powietrza, to wszyscy będziemy musieli chodzić w takich maskach. N. pyta dzieci Jak pozbyć się smogu?.
Dzieci: Podają swoje pomysły jak pozbyć się smogu? A nauczyciel uzupełnia je w razie potrzeby. Opowiada, że powietrze zanieczyszczają przede wszystkim fabryki, elektrownie, domy bo wykorzystują węgiel, aby wytworzyć ciepło lub prąd. Pokazuje dzieciom kawałek węgla, pozwala, aby go dotknęły i zobaczyły, że brudzi ręce. N. wyjaśnia, że spalający się węgiel tak samo brudzi powietrze.

FAZA III
8. Wykonanie zadania głównego przez dzieci
Zadanie: Zabawa w segregowanie
Nauczyciel: Dzieli dzieci na 4 zespoły. Dowiedzieliście co to jest smog. Waszym zadaniem teraz będzie posegregowanie rzeczy, które są workach wg zasady: to czym można palić w piecu do zielonej miski, to czym nie można do czerwonej miski.

Zabawa ruchowa: „Na straży czystego powietrza” – zabawa ruchowa
Nauczyciel: Nauczyciel przedstawia dzieciom zabawę, w której będą posługiwać się indeksem jakości powietrza Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, który służy do oznaczania czystości/jakości powietrza. Obserwując zmianę koloru, będą wiedziały, czy mogą bawić się na podwórku, czy tylko spacerować, a może powinny zostać w domu.
Dzieci: Dzieci swobodnie spacerują po sali. Kiedy pojawi się karteczka zielona, naśladują zabawy, które wykonują, będąc na placu zabaw. Kiedy pojawi się karteczka żółta/ pomarańczowa, dzieci dobierają się w pary i spokojnie spacerują po sali. Gdy pojawi się karteczka koloru czerwonego, dzieci zatrzymują się i siadają w siadzie skrzyżnym, są smutne.

Zadanie: „Domek chory i domek zdrowy” praca plastyczna
Dzieci w stolikach otrzymają 2 arkusze papieru A3 z narysowanym konturem domu jedna grupa wykona plakat zdrowego domu, a druga grupa chorego domu.

9. Weryfikacja – sprawdzanie czy rozwiązanie odpowiada na pytanie problemowe.

10. Prezentacja rozwiązań przez dzieci - sprawdzanie, czy rozwiązanie odpowiada na pytanie problemowe.

Część końcowa zajęć TRP – podsumowanie
FAZA IV
11. Ważne pytania nauczyciela
– czego nowego dowiedzieliście się dzisiaj na temat smogu?;
– jak wam się pracowało w grupie?;
– co wam się udało najlepiej wykonać?;
– z czego jesteście najbardziej zadowoleni?;

12. Samoświadomość uczenia się dzieci – piktogramy.
Nauczyciel: Wybierzcie jeden piktogram, który pokaże, co było dziś podczas dzisiejszych zajęć dla Was najważniejsze, co pomogło Wam rozwiązać problem.

13. Informacja zwrotna od dzieci o efektywności sposobów pracy podczas zajęć, służących uczeniu się.
Nauczyciel: Jeśli zabawa ruchowa, doświadczenie, opowiadanie o „Chorym domku: pozwoliły wam poznać co to jest smog wybierze medal ze słoneczkiem, jeśli nic się dziś nie nauczył i dalej nie wie co to jest smog wybiera medal ze szarą chmurką.

14. Zachęcanie do eksplorowania zagadnienia po zajęciach lub w domu - jako forma utrwalenia, poszerzenia wiedzy, pracy własnej wynikającej z ciekawości poznawczej dziecka:
Nauczyciel: Razem z rodzicami możecie przeprowadzić doświadczenie i sprawdzić jakie powietrze macie w domu. Wystarczy odkurzacz, gumka i biała chusteczka. Zakładamy na rurę z odkurzacza białą chusteczkę i zaczepiamy gumką odkurzacz włączamy na 5 minut. Sprawdzamy jaki kolor jest chusteczki po 5 minutach. Czas pracy odkurzacza przez 5 minut to miej więcej trzy doby naszego oddychania.

15. Metody, formy i środki dydaktyczne:
Metody pracy: praktycznego działania, badawcza, samodzielnego dochodzenia do wiedzy.
Formy: indywidualna, zespołowa.
Środki dydaktyczne: dwie butelki plastikowe jedna z wodą, Słoik, gazetę kolorową, zapałki, opowiadanie „Chory domek”, ilustracja do opowiadania, maseczka antysmogowa, rzeczy do segregowania (puszka, butelka plastikowa, gazety kolorowe, papier, węgiel, arkusze papieru A3, kredki, medale ze słońcem i szarą chmurką,

16. Realizowane kompetencje:
– porozumiewanie się w języku ojczystym;
– umiejętność uczenia się;
– kompetencje społeczne i obywatelskie;
– inicjatywność i przedsiębiorczość: dzieci kulturalnie prowadzą rozmowy, dążą do porozumienia, dzieci w grupie realizują zadania, dzieci wykonują zadania do końca, nauczyciel dba o angażowanie do podejmowania działań różnych dzieci;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.