X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41516
Przesłano:

Kołysanki czas - odkrywamy inną piosenki twarz. Między nami w domu. Przekład intersemiotyczny

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZREALIZOWANYCH W KLASIE 1 –

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

XXX KRĄG TEMATYCZNY: MIĘDZY NAMI

TEMAT: „ KOŁYSANKI CZAS”!-
- ODKRYWAMY INNĄ PIOSENKI TWARZ.
Między nami w domu.
CELE :
OGÓLNY ( GŁÓWNY):
• kształtowanie umiejętności przekładania znaków jednego kodu na drugi we wzajemnej komunikacji (poprzez wykorzystanie przekładu intersemiotycznego)
• wyrabianie świadomości werbalnego i pozawerbalnego komunikowania się z otaczającym światem
OPERACYJNE ( SZCZEGÓŁÓWE)
DZIECKO:
• kreuje pogodny nastrój
• odkrywa nowy sposób komunikacji w granicach poczucia własnego bezpieczeństwa
• kojarzy wspólne działanie z relaksem, spokojem, odpoczynkiem i bezpieczeństwem
• kojarzy księżyc, mamę, kołysankę, czytanie tekstu ze spokojem, odpoczynkiem, bezpieczeństwem, domową atmosferą
• twórczo wykorzystuje swój potencjał zgodny ze zdiagnozowanymi potrzebami wstępnymi
• dostrzega pozytywne strony wspólnego działania
• osiąga adekwatny dla siebie poziom samodzielności uczenia się
• wyrabia wiarę we własne możliwości oraz poczucie sukcesu
• posługuje się środkami artystycznego wyrazu
• uważnie słucha tekstu czytanego
• potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu
• uruchamia swoją wyobraźnię
• doskonali plastyczność ruchu oraz motorykę dużą i małą

METODY REALIZACJI:
czynna, słowna, percepcyjna, itp. :
rozmowa kierowana, praca z tekstem , zabawy ruchowe, przekład intersemiotyczny, elementy muzykoterapii, elementy arteterapii, wytwór przestrzenny, TIK

FORMY REALIZACJI :
praca grupowa
praca zespołowa
praca indywidualna

LITERATURA WYKORZYSTANA DO ZAJĘĆ:
BEZPOŚREDNIA

1. Kołysanki czas, W: Kołysanki księżycowe, Magnetic Records, Warszawa 2012, CD.
2. Papuźińska J., Jak nasza mama zreperowała księżyc, W: Elementarz
odkrywców. Podręcznik, cz.4, Warszawa 2018.
3. Autorski program biblioterapeutyczny „ Już się was nie boję nocne strachy moje! Zasypianie
w ciemności. Katowice 2013, Kończak B.

INNE ŚRODKI I MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO ZAJĘĆ
kołysanka z CD, magnetofon, laptop, podręcznik, akcesoria teatralne, maskotka, list
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
• CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

Przedstawienie celu zajęć sformułowanego w języku ucznia oraz założeń NACOBEZU

1. Ewaluacja wstępna, oceniająca nastrój i samopoczucie uczestników zajęć:
„ Księżyc”- na sygnał uczniowie zajmują miejsce przy odpowiednim księżycu :
radość, smutek, zaciekawienie

• CZĘŚĆ ZASADNICZA

2. Prowadzący zaprasza do wysłuchania tekstu J. Papuzińskiej „ Jak nasza mama zreperowała
księżyc”. Wyjaśnienie pojęcia „ zreperowała”. Omówienie tekstu i problemu księżyca, np.
- kto jest bohaterem opowiadania ( mama i księżyc)
- o jakiej porze to się dzieje ( w nocy)
- dlaczego księżyc płakał ( obtłukł rożek, wstydził się takiego wyglądu)
- w jaki sposób mama naprawiła księżyc ( ciastem, skórkami pomarańczowymi)
- czym wykazała się mama ( odwagą, pomysłowością, dobrocią)
- czy można w taki sposób naprawić księżyc
- czy jest to wydarzenie realne czy fantastyczne ( zmyślone)
3. - Czy po przeczytaniu tekstu mamy pewność, że księżyc był już spokojny , mógł
bezpiecznie wrócić na niebo i zasnąć, by ustąpić miejsca słońcu?
( nie ma takiego zakończenia tekstu).
- Jaka może być recepta na dobry i spokojny sen ? ( kołysanka)
Wobec tego proponuję, byśmy zakończyli te opowiadanie kołysanką dla wystraszonego księżyca, czyli piosenką, która pomaga zasnąć, ukołysać do snu. Ale księżyc całą noc spędził na reperacji swojego rożka, wobec tego bardzo mu się spieszy na niebo i szybko musi unosić się na nie wyżej, coraz wyżej, dalej, coraz dalej od mamy i was- słuchaczy opowiadania.
- Czy księżyc usłyszy wasz śpiew , gdy będzie już tak bardzo wysoko i daleko ? ( słabo)
- Czy możemy zaśpiewać mu kołysankę bez śpiewania? ( tak, pokazać ją)
- Czy jest szansa, że księżyc tę kołysankę lepiej zobaczy niż usłyszy z wysoka ? ( tak)
4. Prowadzący zaprasza do wysłuchania TEKSTU i melodii kołysanki nr 1 KOŁYSANKI CZAS
5. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat treści kołysanki, postaci i zjawisk w niej występujących. Dzieci nazywają swoje emocje po wysłuchaniu i omówieniu kołysanki.
6. Dzieci losują poszczególnego zjawiska , postaci kołysanki do improwizacji ruchowej i ją wymyślają w określonym czasie, tj.:
 śpiące dziecko
 tuląca mama
 zasypiające aniołki (2)
 błyszczące gwiazdki (3)
 Jaś liczący baranki
 Natalka idąca spać
 Pawełek tulący misia i psa
 Oliwia opowiadająca bajkę
 padający śnieg
 chowanie się pod pierzynką
 migocące gwiazdki (3)
 księżyc otulający śpiącego
 gwiazdki otulające śpiącego (2)
 kołysanka ( kołysanki czas)
 niebo

Następnie dzieci układają swoją improwizację ruchową w całość bez muzyki. Po akceptacji prowadzącego, improwizacja składana jest w całość ( przekład intersemiotyczny) i wystawiona przy muzyce.

7. Prowadzący zaprasza dzieci, by usiadły w kole tyłem do jego środka z zamkniętymi oczami/ zasnęły. Na sygnał- budzą się/ otwierają oczy i widzą śpiący spokojnie księżyc z kopertą do odczytania, adresowaną do uczniów klasy 1. Prowadzący odczytuje treść listu księżyca:

„ Drogie dzieci, dzięki Waszej tak inaczej, i tak pięknie przedstawionej kołysance, jestem szczęśliwy, bo mogłem spokojnie i smacznie sobie zasnąć! Gdy odpocznę, to ja będę w nocy czuwał nad Waszym bezpiecznym i kolorowym snem. Do zobaczenia na niebie tej nocy! Wasz księżyc”.

• CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA

8 .

PODSUMOWANIE ZAJĘĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO W JĘZYKU UCZNIA

9. W ramach ewaluacji końcowej zajęć każde dziecko ustawia się ponownie pod księżycem: radość,
smutek, zaciekawienie, duma

Na kolejnych zajęciach w tym dniu :

10. Dzieci wykonują z żółtego, tekturowego talerzyka medal dla mamy za bohaterski czyn
11. Praca w zeszycie ćwiczeń adekwatna do wysłuchanego na początku zajęć tekstu.

OPRACOWAŁA
BARBARA KOŃCZAK
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Rudzie Śląskiej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.