X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40823
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Przygoda z matematyką - innowacja pedagogiczna

Opis innowacji

Program jest skierowany do uczniów klas I – III gimnazjum i ma na celu pokazanie przydatności matematyki w zastosowaniu praktycznym. Stawiane przed uczniami zadania będą skłaniały do poszukiwania nietypowych rozwiązań, pobudzały kreatywność i twórcze myślenie. Program uświadomi uczniom, że matematyka jest użyteczna i pomaga w rozwiazywaniu problemów, które stawia przed nami codzienne życie. Potrzeby edukacyjne uczniów i ich rodziców zmierzają również do korzystania z nowoczesnych technologii, dlatego chciałabym pokazać przydatność komputera, programów matematycznych czy platform edukacyjnych, jako narzędzia do nauki. Wdrożenie innowacji ma na celu pobudzenie aktywności matematycznej uczniów głównie poprzez działanie praktyczne i warsztaty. Chciałabym, aby dzięki tej innowacji uczniowie polubili matematykę, zauważyli potrzebę jej nauki i stwierdzili, że wcale nie jest nudna, lecz może być ciekawą przygodą.

Cel główny innowacji

Celem głównym innowacji jest zainteresowanie uczniów przedmiotami ścisłymi, kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce oraz rozwijanie kompetencji matematycznych i informatycznych uczniów poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i programów komputerowych oraz przez praktyczne działanie uczniów.
Cele szczegółowe:
 Nauczanie dostrzegania prawidłowości matematycznych w otaczającym świecie.
 Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych.
 Kształtowanie wyobraźni przestrzennej.
 Przygotowanie do korzystania z nowych technologii informacyjnych.
 Rozwijanie twórczego myślenia.
 Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.
 Wyrabianie nawyku samodzielnego poszukiwania informacji.
 Nauczanie dobrej organizacji pracy, wyrabianie nawyku systematyczności, pracowitości i wytrwałości.
 Umiejętność kulturalnego prezentowania własnych wniosków oraz prowadzenia dyskusji i polemiki.

Charakterystyka innowacji

Program zajęć jest skierowany do uczniów klas I – III gimnazjum w formie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i rozwijających zainteresowania oraz w formie warsztatów matematycznych (w każdym półroczu 2 zajęcia warsztatowe po 3 godziny, łącznie 12 godzin).

Formy realizacji

Pracując nad wypracowaniem pożądanych postaw i celów będę korzystać z następujących metod nauczania: metody zajęć praktycznych, dyskusji, eksperymentu, burzy mózgów, metody odkrywania, giełdy pomysłów, pytań problemowych, ćwiczeń interaktywnych, gier dydaktycznych, materiałów wizualnych, technik komputerowych.
Lekcje odbywające się w pracowni informatycznej będą opierały się o wykorzystanie tablicy interaktywnej, filmu poprzez zastosowanie następujących programów edukacyjnych:
- Programu Excel;
- Programu Geogebra
- Programu Power Point lub Prezi
- Programu GimPlus – ćwiczenia interaktywne, ćwiczenia interaktywne z zeszytu ćwiczeń
- Platformę LearningApps
- Program Spiderscribe – do tworzenia map myśli

Treści nauczania

Zagadnienia obejmują:
 Liczby wymierne i niewymierne
 Potęgi i pierwiastki
 Procenty
 Wyrażenia algebraiczne
 Równania
 Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa
 Figury płaskie
 Figury podobne
 Bryły

Przykładowe tematy zajęć:

1. Matematyczna kostka do gry.
2. Klocki na każdą okazję – budowanie brył z klocków Reko.
3. W jakiej skali plan boiska szkolnego pomieści się na arkuszu A1?
4. Obliczanie pól figur płaskich z wykorzystaniem programu GeoGebra.
5. Stwórz i przeprowadź ankietę na wybrany przez siebie temat. Zbierz i opracuj wyniki przy pomocy programu Excel.
6. Czy prawidłowo się odżywiasz?
7. Ile kosztuje założenie ogrodu?
8. Bombki matematyczne – bryły platońskie i inne graniastosłupy i ostrosłupy.
9. Domino matematyczne – gra dydaktyczna.
10. Ile kilogramów kaszy potrzeba, aby zakryć nią całą podłogę w klasie?
11. Co to jest BMI i jakie jest BMI dla osoby w moim wieku?
12. Kulki w szklance i pierwsza kropla wody.
13. Z ziemi na księżyc.
14. Giełda – gra z zastosowaniem procentów.
15. Ile zapałek potrzeba na zbudowanie 100 domów?
16. Ile istnieje parkietaży platońskich?
17. Czy człowiek współczesny jest człowiekiem witruwiańskim?

Przewidywane efekty

Po przeprowadzonej innowacji uczniowie powinni dostrzegać przydatność wiedzy matematycznej w życiu codziennym, nabyć umiejętność samodzielnego stawiania hipotez i wniosków, korzystać z dostępnych źródeł informacji, umieć zaprezentować wyniki swojej pracy w formie elektronicznej oraz w formie plakatów.
Ewaluacja
Ewaluację przeprowadzi na zakończenie roku szkolnego nauczyciel realizujący program.
Narzędziem ewaluacji będą:
 ankieta ewaluacyjna dla uczniów,
 obserwację zaangażowania uczniów podczas zajęć,
 wystawy prac uczniów, które posłużą jako pomoce dydaktyczne,
 prezentacja multimedialna.

Bibliografia:

1. „Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie”, Matematyka, Publikacja wydana w ramach Projektu Akademia uczniowska, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2014
2. Multipodręczniki i ćwiczenia interaktywne „Matematyka z plusem”, pod red. M. Dobrowolskiej, GWO
3. Ken Russel, Philips Carter – „Łamigłówki liczbowe”, „Łamigłówki rysunkowe”, GWO

Ankieta ewaluacyjna dla ucznia

Drodzy Uczniowie!
Zwracam się do Was z prośbą o udzielenie szczerych odpowiedzi na poniższe pytania. Uzyskane informacje pozwolą mi poznać Wasze opinie dotyczące innowacji pedagogicznej „Przygoda z matematyką”. Zebrane dane będą wykorzystane do oceny celowości działań i podniesienia ich jakości. Dziękuję za wypełnienie poniższej ankiety, która jest anonimowa.
1. Czy podobają Ci się zajęcia prowadzone w takiej formie?
TAK NIE

2. Czy te zajęcia spowodowały wzrost zainteresowania przedmiotem matematyka?
TAK NIE

3. Czy chętnie uczestniczyłeś/aś w zajęciach?
TAK NIE

4. Czy przychodziłeś/aś na zajęcia przygotowany/na?
TAK NIE

5. Czy treści na zajęciach były według Ciebie przedstawione w sposób zrozumiały
i interesujący?
TAK NIE

6. Czy forma prowadzonych zajęć była dla Ciebie ciekawa?
TAK NIE

7. Czy sposób prowadzenia zajęć przez nauczyciela pozwolił Ci aktywnie uczestniczyć
w zajęciach?
TAK NIE

8. Czy praca w zespole powodowała, że czułeś/aś się pewnie?
TAK NIE

9. Wymień tematy, których realizacja podobała Ci się najbardziej i dlaczego?
........................................

10. Wymień tematy, które sprawiały Ci najwięcej trudności.
........................................

11. Uwagi, spostrzeżenia, sugestie, pytania:
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.