X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40052
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Tworzenie dokumentu tekstowego za pomocą stylów. Konspekt lekcji, klasa VII

Lekcja: Informatyka: 45 minut

Temat: Tworzenie dokumentu tekstowego za pomocą styli

1. Cele ogólne:

Związane z wiedzą:
• poznanie metod pracy z tekstem za pomocą gotowych szablonów Word
• poznanie metod wczytywania i zapisu gotowych szablonów Word
• poznanie podstawowych zasad redagowania tekstu;
• poznanie rodzajów gotowych szablonów Word

Związane z umiejętnościami:
• wykonywanie podstawowych operacji na fragmencie tekstu (wyrównuje tekst, ustala parametry odstępy miedzy marginesami)
• stosowanie gotowych szablonów, wbudowanych słowników
• formatowanie tekstu: ustalanie atrybutów tekstu (pogrubienie, podkreślenie przekreślenie, kursywę)
• stosowanie podstawowych zasad redagowania tekstu
• dostosowywanie formatowania tekstu do jego przeznaczenia
• dostosowywanie szablonu do jego przeznaczenia
• osadzanie obrazu w dokumencie tekstowym, wstawia obraz do dokumentu tekstowego
• przygotowuje profesjonalny tekst – pismo, sprawozdanie, z zachowaniem poznanych zasad redagowania i formatowania tekstów;

Związane z kształtowaniem postaw:
• przygotowanie do podejmowania i realizacji innowacji ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki.
• wzrost kreatywności uczniów

2. Cele operacyjne:

Uczeń po zakończeniu zajęć potrafi:

• wskazać w jaki sposób można uzyskać gotowy szablon do edytora tekstu

• wymienić rodzaje występujących szablonów i styli

• wczytać gotowy szablon do edytora

• wykorzystać atrybut tekstu (kolor, pogrubienie, podkreślenie przekreślenie, kursywę)

• wykonywać podstawowe operacje na fragmencie tekstu (wyrównuje tekst, ustala parametry odstępy miedzy marginesami

• stosować podstawowe zasady redagowania tekstu
• osadzić obraz w dokumencie tekstowym,

• dostosować formy szablonu i formatowania tekstu do jego przeznaczenia

• wyszukać opcje menu potrzebne do
rozwiązania dowolnego problemu;

• przygotować profesjonalny tekst – pismo, zaproszenie, z zachowaniem poznanych zasad redagowania i formatowania tekstów;

3. Przebieg zajęć
Etapy lekcji
Czynności nauczyciela
Uwagi

1.Cześć organizacyjna
Przywitanie
Sprawdzenie obecności i
Wprowadzenie ładu zewnętrznego i wewnętrznego
5 minut

2. Wprowadzenie do tematu lekcji
Rozmowa na temat:
Co to są szablony i gdzie mają zastosowanie?
5minut

3. Realizacja tematu zajęć
Uruchomienie Microsoft Word
Wyjaśnienie w jaki sposób wczytać szablon
Pokazanie uczn
iom jak poruszać się po tekście i polach szablonu
10 minut

4. Wykonywanie samodzielnych projektów przez uczniów
Wykonywanie ulotki, plakatu promującej szkołę lub wydarzenie szkolne
Nadzorowanie pracy uczniów, pomoc w razie problemów z edycją tekstu, zmianą kolorów szablonu, wstawianiem obrazu
20 minut

5. Podsumowanie zajęć
Ocena prac uczniów i zaangażowania podczas zajęć
5 minut

6.Zakończenie zajęć
Pożegnanie z uczniami.
Uporządkowanie stanowiska pracy
2 minuty

4. Stopień realizacji treści programowych
Materiał jest realizowany na bieżąco.
Poziom realizacji z podstawy programowej: Pkt II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
3 Korzystając z aplikacji komputerowych przygotowuje dokumenty i prezentacje, także w chmurze, na pożytek rozwiązywanych problemów i własnych prac z różnych dziedzin (przedmiotów), dostosowuje format i wygląd opracowań do ich treści i przeznaczenia, wykazując się przy tym umiejętnościami:
b. tworzenia różnych dokumentów: formatuje i łączy teksty, wstawia symbole, obrazy, tabele, korzysta z szablonów dokumentów, dłuższe dokumenty dzieli na strony

5. Metody pracy:
• podająca z elementami pogadanki,
• instruktaż, pokaz z objaśnieniem
• metoda kierowania samodzielną pracą uczniów

6. Środki dydaktyczne:
• zestaw komputerowy,
• oprogramowanie (Microsoft word, przeglądarka internetowa),
• tablica interaktywna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.