X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39876
Przesłano:

Utrwalenie pisowni wyrazów z rz, rozwiązywanie zagadek tematycznych oraz rebusów. Pisanie ogłoszenia

Edukacja polonistyczna- klasa III

Temat: Utrwalenie pisowni wyrazów z ,, rz”, rozwiązywanie zagadek tematycznych oraz rebusów. Pisanie ogłoszenia.

CELE:
- zaznajomienie uczniów z nowym materiałem ortograficznym;
- utrwalenie poznanego materiału ortograficznego drogą różnorodnych ćwiczeń;
- sprawdzenie umiejętności wykorzystania poznanych zasad ortograficznych
w praktyce;
- wdrażanie do poprawnej pisowni;
- umiejętność rozwiązywania zagadek i rebusów;

- umiejętność korzystania ze słownika ortograficznego;

- umiejętność pisania ogłoszenia;

- umiejętność współpracy w zespole, w grupie, w parze;

METODY PRACY: słowna, elementy dramy, obserwacja, pokaz, praktycznego działania, praca z podręcznikiem;

FORMY PRACY: indywidualna, zbiorowa jednolita i zróżnicowana, praca w parach oraz w grupie 4-5 osobowej

Środki dydaktyczne:, tekst z zapisków kronikarza dla każdego ucznia, plansze z zasadami pisowni ,, rz”, karteczki z napisanymi wyrazami z ,,rz”, zagadki dla każdego dziecka, podręcznik, flamastry, kartki bloku A3 do napisania ogłoszenia,

Przebieg zajęć:

1.Wprowadzenie do tematu zajęć- rozwiązywanie zagadki:
Rosnę w wierzbie, rosnę w brzozie.
Lubię burze, kocham morze.
Jesz mnie z chrzanem i grzybami,
Z czerwonymi porzeczkami.
Ma mnie orzech, chrzan i perz.
Czym ja jestem, czy już wiesz?
2.Czytanie zapisków kronikarza- podkreślenie wyrazów z rz, wyjaśnianie ich pisowni.
3. Przypomnienie zasad pisowni wyrazów z dwuznakiem ,,rz”( pokaz plansz)
4. Pisanie ogłoszenia informującego o turnieju rycerskim- praca w grupach . ( przypomnienie elementów ogłoszenia, plansza na tablicy:
-Nagłówek np.; Sprzedam!, Kupię!, Oddam! Uwaga!
-Treść ogłoszenia,
- Forma kontaktu,
- Podpis
6.Zabawa w ,, kalambury”- dzieci ruchem lub za pomocą uproszczonego rysunku przedstawiają wylosowane karteczki z wyrazami z ,,rz”: lekarz, piłkarz. kominiarz, murarz, tancerz, patrzeć, wrzucać, obejrzeć, przytulać, brzuch, drzewo, chrząkać, krzew, grzebień
7. Rozwiązywanie rebusów i zagadek- praca w dwóch grupach- chłopcy i dziewczynki,
8. Wyszukiwanie w słowniku 5 dowolnych wyrazów z ,,rz”- wypisywanie ich na kartce, wyjaśnianie ich pisowni- praca w parach.
9. Podsumowanie zajęć, ocena pracy uczniów, zadanie pracy domowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.