X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39880
Przesłano:

Na wiejskim podwórku. Scenariusz zajęć w klasie I z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Scenariusz zajęć w klasie I
Temat : Zwierzęta na wiejskim podwórku
Cele operacyjne:
Uczeń:
• wymienia zwierzęta żyjące na wsi,
• rozpoznaje i nazywa odgłosy zwierząt wiejskich,
• układa puzzle w parze,
• podpisuje zwierzęta wiejskie,
• korzysta ze skanera kodów QR, by otworzyć zadanie przygotowane przez nauczyciela,
• wymienia korzyści płynące z hodowli zwierząt wiejskich,
• tworzy zbiory zwierząt ze względu na ich przeznaczenie,
• współpracuje w parze,
•rozwiązuje zagadki dotyczące wiejskich zwierząt,
•układa zdanie z rozsypanki wyrazowej,
•kończy zdanie odpowiednimi wyrazami,
•kalkuje kontury zwierzątka wiejskiego,
•koloruje zwierzątko.

Środki dydaktyczne:
• puzzle – pocięty na kilka nieregularnych kawałków obrazek wiejskiego podwórka- 1 na parę,
• nagrania głosów zwierząt wiejskich,
• tablety,
• ćwiczenie interaktywne przygotowane przez nauczyciela,
• kartki z kodem QR,
• pętle do grupowania zwierząt ze względu na przeznaczenie,
• zagadki – zwierzęta wiejskie,
• ilustracje zwierząt wiejskich duże do ćwiczeń i małe – jedno dla dziecka do ewaluacji końcowej: koń, owca, krowa, kura, świnia, gęś, kaczka
Metody: pokaz, ćwiczenie interaktywne, zabawa ruchowa, ćwiczenie praktyczne.
Formy pracy:
• zbiorowa jednolita,
• indywidualna zróżnicowana,
• grupowa jednolita.

Przebieg zajęć:

Etap wstępny

Nauczyciel wita dzieci. Rozdaje puzzle w kopertach. Prosi o ułożenie i rozszyfrowanie ilustracji i tematu zajęć- (wiejskie podwórko). Dzieci mówią, co ona przedstawia. Nauczyciel nawiązuje do zajęć
mówiąc, że dziś odwiedzą wiejskie podwórko.
Podanie celów zajęć- N-l mówi, że na dzisiejszych zajęciach dzieci poznają zwierzęta hodowlane. Po zajęciach chciałabym, by każdy z was właściwe nazywał wszystkie poznane dzisiaj zwierzęta, wiedział po co ludzie je hodują. Będę zwracała uwagę na to, czy zgodnie pracujecie w parach, czy potraficie podzielić się pracą w sposób sprawiedliwy i czy sobie pomagacie.

Etap realizacji

Zadanie 1
Nauczyciel odtwarza dźwięki związane z wiejskim podwórkiem. Dzieci nazywają dźwięki.
Zadanie 2
Rozpoznawanie zwierząt na podstawie zagadek i ilustracji, dobieranie podpisów do ilustracji. Nauczyciel czyta zagadki, uczniowie odgadują, wyszukują zdjęcia zwierzęcia i odpowiedniego podpisu.
Zadanie 3
Grupowanie zwierząt wg przeznaczenia
N- l umieszcza na dywanie pętle i prosi uczniów o umieszczenie ilustracji we właściwych miejscach.

Wspólnie zastanawiają się co należy zrobić, jeśli jakieś zwierzę należy umieścić w więcej niż jednej pętli – część wspólna.
Przerwa śródlekcyjna- taniec i piosenka
Zadanie 4
Ćwiczenie interaktywne: Uczniowie skanują przygotowane kody QR z wykorzystaniem aplikacji na tablecie, łączą się z zadaniem przygotowanym przez nauczyciela, gdzie mają za zadanie podpisać ilustracje zwierząt korzystając z klawiszy literowych na tablecie.
Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=p5odo5fja19

Etap końcowy

W celu podsumowania lekcji nauczyciel prosi o:
• wymienienie zwierząt żyjących w gospodarstwach wiejskich,
• podanie różnicy w wyglądzie gęsi i kaczki,
• umieszczenie wylosowanego zwierzątka wiejskiego w odpowiedniej pętli ze względu na przeznaczenie.
Nauczyciel pyta dzieci, co im się podobało na zajęcia, czy któreś zadanie było dla nich trudne i dlaczego. Chwali dzieci za wykonana pracę i zachowanie podczas zajęć.
Dodatkowo- na kolejna lekcję:
Praca indywidualna- zróżnicowana w zeszycie . Wklejenie karty pracy -rozsypanka wyrazowa - wersja łatwiejsza. Wersja trudniejsza – dokończenie zdania: Na wiejskim podwórku żyją.................

Kalkowanie ulubionego zwierzątka wiejskiego w zeszycie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.