X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39825
Przesłano:

Wprowadzenie litery N n - scenariusz zajęć polonistycznych w klasie 1

Temat: Noc-czas na sen

Cele ogólne:

• wprowadzenie drukowanej i pisanej litery n, N
• ćwiczenie słuchu fonematycznego
• określenie głoski „n” jako spółgłoski
• ćwiczenia grafomotoryczne

Cele szczegółowe:

Dziecko:

- rozpoznaje litery „n, n” i identyfikuje je z głoską „n”
- wymienia wyrazy rozpoczynające się na literę „n”
- rozpoznaje głoskę „n” jako spółgłoskę
- czyta sylaby i wyrazy zawierające poznane litery
- dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów
- rozpoznaje drukowaną i pisaną, wielką i małą literę „n”
- pisze małą i wielką literę „n”
- słucha poleceń nauczyciela
- rozwija umiejętność logicznego myślenia i spostrzegawczość
- współdziała zgodnie w grupie

Metody: rozmowa, praca z podręcznikiem i ćwiczeniami, ćwiczeniowa, działanie praktyczne, burza mózgów
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna.
Środki dydaktyczne: „Gra w kolory” podręcznik cz. 2”, „Gra w kolory” ćwiczenia cz. 1, „Gra w kolory”- kaligrafia, kartoniki do budowania modeli wyrazów ( niebieskie, czerwone), karty z literami n, N wykonane z materiałów o różnej fakturze, tablica interaktywna.
Cele sformułowane w języku ucznia:
Będziecie potrafili rozpoznać i odnaleźć literę n, N wśród innych liter.
Nauczycie się starannie pisać literę n, N.
Pytanie kluczowe:
Jak wygląda mała i wielka litera n, N? (drukowana i pisana)
Czy potraficie ją odnaleźć wśród innych liter?


Przebieg zajęć:
1. Zagadka rozpoczynająca zajęcia:
Przychodzi do nas z dala,
gwiazdy na niebie zapala.
Do snu układa słońce,
a budzi gwiazd tysiące.

● Zabawa wprowadzająca temat:
Wysłuchanie muzyki relaksacyjnej i opowiadania o pięknym spokojnym śnie.
2. Praca z podręcznikiem – czytanie tekstu „Noc – czas na sen”, omówienie ilustracji.
Kogo przedstawia ilustracja? Jak wygląda dziewczynka? Co śniło się Natalce?
3. Wskazywanie rysunków, w których występuje głoska „n” (Natalka, biedronka, rumianki, noc, wazon)
4. Wyodrębnienie wyrazów podstawowych „noc, Natalka”.
5. Analiza i synteza wzrokowa i słuchowa wyrazu podstawowego – podział na sylaby
i głoski.
● Uczniowie dokonują analizy sylabowej i głoskowej wyrazów podstawowych noc,
Na-tal-ka
● Następnie uczniowie podają liczbę sylab i głosek. Podczas głoskowania uczniowie wykonują umówiony ruch, kiedy usłyszą głoskę „n”, podnoszą ręce wysoko górę.
● Podział innych wyrazów z głoską „n” na sylaby i głoski, np. wazon, wianek, rumianek, biedronka, sen, rano.
● liczenie głosek n-o-c, N-a-t-a-l-k-a. Uczniowie liczą głoski w wyrazach podstawowych (słowa składają się z trzech i siedmiu głosek).
● Budowanie modelu wyrazu podstawowego z kolorowych kartoników. (spółgłoski - niebieski kartonik, samogłoski – czerwony kartonik) „n o c, N a t a l k a ‘’
• Rozpoznanie przez uczniów czy „n” jest samogłoską czy spółgłoską. Śpiew głoski „n” na melodię „Aaaa, kotki dwa”
● Zastąpienie kartoników znanymi literami.
● Wskazanie wprowadzonej litery w wyrazie podstawowym.
5. Nauczyciel demonstruje uczniom małą i wielką drukowaną literę n, N na tablicy. Omawia wygląd litery. Z jakich elementów się składa, co dzieciom przypomina.
● Zastąpienie nową literą (drukowaną) odpowiedniego kartonika w modelu głoskowym wyrazu podstawowego.
6. Utrwalenie wprowadzonej litery i wyszukiwanie jej w tekście.
● Zabawa w detektywów. Uczniowie wyszukują w tekście litery „n, N” i liczą – chłopcy- wielką literę, dziewczynki – małą.

Wprowadzenie litery pisanej

1. Demonstracja litery pisanej małej i wielkiej „n, N” na tablicy – wykorzystanie animacji z audiobooka.
2. Nauczyciel pokazuje sposób kreślenia litery „n, N”.
Uczniowie piszą litery palcem w powietrzu, na blacie ławki oraz na wzorze o wyrazistej fakturze.
3. Następnie nauczyciel pokazuje jak należy pisać literę w liniaturze. Ustalenie miejsca „zamieszkania” liter „n, N” w liniaturze.
Uczniowie piszą litery „n, N” po śladzie w liniaturze w zeszycie ćwiczeń oraz w zeszycie przedmiotowym.
4. Nauka pisania połączeń z innymi poznanymi literami. Wykorzystanie liniatury na tablicy interaktywnej.
5. Pisanie wyrazów i zdań w zeszycie ćwiczeń i kaligrafii.

Podsumowanie zajęć.
1. Ocena pracy uczniów.
2. Sprawdzenie czy cele lekcji zostały osiągnięte.
3. Zadanie pracy domowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.