X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39824
Przesłano:

Praca z tekstem dla uczniów klasy II - scenariusz zajęć

Cel główny: Poznanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia

Cele ogólne:
• utrwalenie wiadomości na temat zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
• doskonalenie techniki czytania- czytanie ze zrozumieniem pytań, zdań,
• wdrażanie do uważnego słuchania i odpowiedzi na postawione pytania,
• rozwijanie umiejętności budowania zdań,
• rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej,
• wdrażanie do właściwego zachowania się w sytuacjach wymagających kontaktów społecznych

Cele szczegółowe:
• zna zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia,
• uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela,
• czyta tekst ze zrozumieniem,
• odpowiada na pytania dotyczące tekstu,
• wyszukuje w tekście niezbędne informacje,
• swobodnie wypowiada się na temat przeczytanego opowiadania,
• buduje poprawnie zdania,
• rozpoznaje nazwy rzeczy, czynności,
• przestrzega przyjętych reguł podczas zabawy i pracy

Metody pracy: praca z tekstem, rozmowa swobodna i kierowana, pokaz, burza mózgów,
drama, ćwiczenia.

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna jednolita, indywidualna zróżnicowana, grupowa

Środki dydaktyczne: gwiazdki z zapisanymi zagadkami dotyczącymi zwyczajów świątecznych, obrazki potraw wigilijnych, karteczki ze zwyczajami świątecznymi, płyty cd, magnetofon, podręcznik „Nasza szkoła” klasa 2, „Ćwiczenia z pomysłem” klasa 2, książka „Magia Świąt” wyd. Zielona Sowa.

Pytanie kluczowe:
Co jest najważniejsze w świętach?

Przebieg zajęć:

1. Odtworzenie z płyty cd. piosenki pt. „Jest taki dzień ...”.
Posłuchajcie piosenki i zwróćcie uwagę na jej treść oraz nastrój.
Wypowiedzi uczniów na temat wysłuchanego utworu.
- Czy treść piosenki była dla was zrozumiała?
(jeśli nie, uczniowie czytają jej tekst na głos)
- O jakim to wyjątkowym dniu jest mowa?

2. Słuchanie i czytanie tekstu Anny Onichimowskiej „Niespodziewany gość”.
Uczniowie słuchają opowiadania „Niespodziewany gość” czytanego przez nauczyciela.
W pamięci obliczają, ile osób występuje w opowiadaniu.
Następnie chętni uczniowie odczytują tekst opowiadania z podziałem na role.

3. Układanie odpowiedzi na pytania. Uczniowie odpowiadają na pytania związane z treścią opowiadania:
Jakie postacie występują w opowiadaniu?,
Kim okazał się niespodziewany gość?,
Dlaczego rodzina zebrała się razem?,
Ile talerzy było ustawionych na stole?,
Ilu było gości?,
Dla kogo było przeznaczone dwunaste nakrycie?,
Jak myślicie, dlaczego w naszej bożonarodzeniowej tradycji stawiamy o jedno nakrycie więcej?

4. Wypowiedzi na temat sposobu odszukania właściciela psa.
Uczniowie opowiadają, w jaki sposób został odnaleziony właściciel psa. Podają jeszcze inne sposoby, które przydają się w takiej sytuacji, np. ogłoszenie o znalezieniu psa, sprawdzenie, czy pies nie ma chipu, który ułatwia odnalezienie właściciela w bazie danych w Internecie.

5. Wyszukiwanie fragmentów tekstu. Uczniowie wyszukują w tekście „Niespodziewany gość” fragmenty, które wskazują na czas i miejsce akcji w opowiadaniu.
Chętne dzieci próbują opowiedzieć treść opowiadania.

6. Podział uczniów na grupy. Zadaniem grupy jest przedstawienie sytuacji, w której w ich domu pojawia się podczas Wigilii niespodziewany gość. Uczniowie prezentują przygotowane scenki. Nagrodzenie każdej grupy brawami.

7. Uczniowie próbują wyjaśnić znaczenie słowa tradycja. Nauczyciel uzupełnia ich wypowiedzi i w razie potrzeby tłumaczy to pojęcie (tradycja to obyczaje, zachowania, poglądy, normy postępowania przejmowane przez jedno pokolenie od pokoleń poprzednich i przekazywane następnym).

8. Pytania związane ze zwyczajami świąt Bożego Narodzenia.
Rozdanie dzieciom zagadek zapisanych na karteczkach w kształcie gwiazdek. Kto czyta zagadkę, wstaje, odpowiada inne dziecko, następnie czyta swoje zdanie.
- Miesiąc w którym obchodzone są Święta Bożego Narodzenia.
- Pachnąca, zielona stoi w naszych domach pięknie ustrojona.
- Biały, rozłożony na wigilijnym stole.....
- Święty.... – przynosi prezenty.
- Składamy je sobie łamiąc się opłatkiem.....
- W wigilię wypatrujemy jej na niebie....
- Na wigilijnym stole smażona lub po grecku...
- Msza święta odprawiana o północy w Wigilię
- Kładzie się je pod obrus na wigilijnym stole
- Według tradycji jest ich 12 na wigilijnym stole
- Smaczny, czerwony z uszkami....
- Z kapustą i grzybami czekają na talerzu....
- Okrągła wiesza się ją na choince
- Znajdziesz je pod choinką
- Śpiewamy je w Święta Bożego Narodzenia
- Przybieżeli do Betlejem....
- Pyszne ciasteczka świąteczne
- Znajdziemy je pod choinką
- Grupa ludzi, odwiedzających domy i śpiewających kolędy.

9. Zabawa ruchowa: zmiana miejsc w kole, dzieci które mają karteczkę z wymienionym przez nauczyciela zwyczajem świątecznym, wstają i zamieniają się miejscami.
- ubieramy choinkę,
- wypatrujemy pierwszej gwiazdki,
- kładziemy sianko pod obrus,
- dzielimy się opłatkiem,
- składamy sobie życzenia,
- zostawiamy miejsce dla niespodziewanego gościa,
- spożywamy potrawy wigilijne,
- rozpakowujemy prezenty,
- śpiewamy kolędy,
-idziemy na pasterkę.

10. Odczytywanie nazw potraw wigilijnych. Nauczyciel wiesza na tablicy połówki rysunków półmisków z nazwami potraw. Uczniowie mają połączyć połówki półmisków tak, aby powstały nazwy potrawy. Na każdej połówce półmiska jest zapisana jedna część nazwy potrawy: karp – w galarecie, kluski – z makiem, pierogi – z kapustą, kapusta – z grochem, ryba – po grecku, barszcz – z uszkami, kompot – z suszu. Dzieci odczytują wyrazy.

11. Pisanie nazw potraw wigilijnych w liniaturze. Swoją ulubioną potrawę uczniowie rysują w zeszycie.

12. Łączenie ze sobą wyrazów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Czytanie ich
i wskazywanie nazw rzeczy. ĆzP2. s.22, ćw. 3.

13. Kolorowanie odpowiednich sylab.
Uczniowie czytają wypowiedzi. Wybierają poprawne zakończenie i kolorują odpowiednią sylabę. Z pokolorowanych sylab odczytują hasło i starannie zapisują je w liniaturze (wigilijne zwyczaje ). ĆzP2 s. 23, ćw. 4.

14. Czytanie nazw czynności.
Dzieci odszukują i odczytują wyrazy oznaczające nazwy czynności wykonywane podczas świąt. Nauczyciel dzieli klasę na grupy. W grupach dzieci układają zdania z utworzonymi wyrazami. Każda grupa odczytuje swoje zdania. ĆzP2 s. 24, ćw. 2.

15. Wspólne śpiewanie znanej kolędy

16. Praca domowa:
Wyobraź sobie, że jesteś pisarzem i napisz kilka zdań o tradycjach świątecznych w twoim domu.

17. Podsumowanie zajęć – prawda czy plotka?
- Wigilijny kompot gotuje się z truskawek....
- Karp to ptak....
- Święta Bożego Narodzenia są w styczniu...
- W Wigilię wypatrujemy pierwszej gwiazdki.....
- W święta Bożego Narodzenia śpiewamy kolędy....
- Tradycyjną potrawą wigilijną jest jajko z chrzanem....
- W wigilię dzielimy się opłatkiem i składamy życzenia...itp.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.