X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39826
Przesłano:

Wprowadzenie litery M m - scenariusz zajęć polonistycznych w klasie I

Temat: M- jak mama

Czas realizacji: dwie jednostki lekcyjne

Cele ogólne:

• wprowadzenie drukowanej i pisanej litery M, m
• ćwiczenie słuchu fonematycznego
• określenie głoski „m” jako spółgłoski
• ćwiczenia grafomotoryczne

Cele szczegółowe:

Dziecko:
- tworzy wielozdaniowe wypowiedzi o swojej mamie
- rozpoznaje litery „m, M” i identyfikuje je z głoską „m”
- wymienia wyrazy rozpoczynające się na literę „m”
- rozpoznaje głoskę „m” jako spółgłoskę
- czyta sylaby i wyrazy zawierające poznane litery
- dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów
- rozpoznaje drukowaną i pisaną, wielką i małą literę „m”
- pisze małą i wielką literę „m”
- słucha poleceń nauczyciela
- rozwija umiejętność logicznego myślenia i spostrzegawczość
- współdziała zgodnie w grupie

Metody: rozmowa, praca z książką, ćwiczeniowa, działanie praktyczne, burza mózgów.
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna.
Środki dydaktyczne: „Nasz elementarz”, „Ćwiczenia z pomysłem”, zeszyt w trzy linie, kartoniki do budowania modeli wyrazów (białe, niebieskie, czerwone), ilustracje: sztalugi, palety, pędzle, ramy (jeśli jest to możliwe wykorzystujemy realne przedmioty), gazety, ruchomy alfabet, wzór litery wykonany z materiału o wyrazistej fakturze, tacki z kaszą.

Cele sformułowane w języku ucznia:
Będziecie potrafili rozpoznać i odnaleźć literę m, M wśród innych liter.
Nauczycie się starannie pisać literę m, M.

Pytanie kluczowe: Jak to jest być mamą?
Wprowadzenie litery drukowanej

Przebieg zajęć:
1. Zagadka rozpoczynająca zajęcia:
Kto nas kocha tak jak nikt
i ochrania całym sercem?
I do kogo można przyjść
z każdym smutkiem jak najprędzej?

● Rozmowa wprowadzająca na temat:
Jakie osoby są w naszej rodzinie? Co możemy o nich powiedzieć? Jak wygląda Twoja mama? Spróbuj ją opisać. Co lubisz robić z mamą? W jakie zabawy się bawicie wspólnie
z mamą?
2. Praca z książką – omówienie ilustracji w „Naszym elementarzu”. Poznanie nowych wyrazów (sztalugi, palety, ramy)
Co przedstawia ilustracja? Czym zajmuje się mama Oli? Czym mama zainteresowała Olę?
3. Wyodrębnienie wyrazu podstawowego„mama”.
4. Analiza i synteza wzrokowa i słuchowa wyrazu podstawowego – podział na sylaby
i głoski.
● Uczniowie dokonują analizy sylabowej wyrazu podstawowego ma-ma.
● Następnie uczniowie podają liczbę sylab.
● Uczniowie budują model wyrazu „ma-ma” z białych kartoników.
●Podział innych wyrazów z głoską „m” na sylaby, np. mapa, molo, miś, Adam, lampa, dom, motyl,
● synteza słuchowa słowa „mama”. Nauczyciel głoskuje słowo, a zadaniem uczniów jest dokonanie syntezy.
● analiza słuchowa wyrazu podstawowego. Uczniowie dokonują samodzielnie podziału słowa „mama” na głoski.
● liczenie głosek m-a-m-a. Uczniowie liczą głoski w wyrazie podstawowym (słowo składa się z czterech głosek)
● Następnie uczniowie wyróżniają głoskę w nagłosie w słowie „mama”.
Podają inne słowa z głoską ”m” na początku np. rozglądają się wokół siebie i nazywają przedmioty, osoby.
Kolejne zadanie dla uczniów, to znalezienie słów których głoska „m” znajduje się w środku słowa.
Następnie uczniowie podają słowa z głoską „m” na końcu.
Zabawa dydaktyczna: „Czy jest głoska „m”?”. Nauczyciel wypowiada dowolne słowa, np.: masło, komin, album, zegar, dom, but. Gdy dzieci usłyszą głoskę „m” (na początku, na końcu lub w środku słowa), wykonują wcześniej umówiony ruch, np. podnoszą się i siadają z powrotem na miejsce, albo klaszczą, tupią.
● Budowanie modelu wyrazu podstawowego z kolorowych kartoników. (spółgłoski - niebieski kartonik, samogłoski – czerwony kartonik) „m a m a”. Rozpoznanie przez uczniów czy „m” jest samogłoską czy spółgłoską.
● Zastąpienie kartoników znanymi literami.
● Wskazanie wprowadzonej litery w wyrazie podstawowym.
5. Nauczyciel demonstruje uczniom małą i wielką literę m, M na tablicy. Omawia wygląd litery. Z jakich elementów się składa, co dzieciom przypomina.
● Zastąpienie nową literą (drukowaną) odpowiedniego kartonika w modelu głoskowym wyrazu podstawowego.
6. Utrwalenie wprowadzonej litery i wyszukiwanie jej w tekście.
● Dzieci otrzymują ruchomy alfabet i wyszukują wśród innych liter poznaną małą i wielką literę m, M.
● Zabawa w detektywów. Uczniowie wyszukują na kawałkach tekstu z gazet litery „m, M”
i zaznaczają je niebieską pętlą.
7. Uczniowie posługując się alfabetem ruchomym tworzą sylaby i proste wyrazy. (ma, mo, am, em, mama)
8. Wykorzystując dostępny zestaw sylab i liter uczniowie tworzą nowe słowa ( la-ma,
ma-ma, mo-lo, Mela)
9. Czytanie wyrazów, zdań i krótkich tekstów z elementarza i ćwiczeń.

Wprowadzenie litery pisanej

1. Demonstracja litery pisanej małej i wielkiej „m, M” na tablicy.
Nauczyciel pokazuje sposób kreślenia litery „m,M” bez liniatury.
Uczniowie piszą litery palcem w powietrzu, na wzorze o wyrazistej fakturze, na blacie ławki, na tackach z kaszą.
2. Następnie nauczyciel pokazuje jak należy pisać literę w liniaturze.
Uczniowie piszą litery „m, M” po śladzie w liniaturze, a następnie samodzielnie.
3. Nauczyciel demonstruje jak należy łączyć „m, M” z innymi literami.
Uczniowie wykonują zadnie w zeszycie oraz zeszycie ćwiczeń łącząc „m, M”
z innymi literami(mo, am, om, Ma, Mo)
4. Nauczyciel zapisuje uczniom w zeszycie krótkie wyrazy,
a uczniowie piszą według wzoru:
ma, mam, mama, molo.

5. Nauczyciel pisze na tablicy: Mama, Mela, lama.
(Zwrócenie uwagi na to, ze imiona zapisujemy wielką literą.)
Uczniowie przepisują samodzielnie wyrazy.

6. Zadanie domowe
Porozmawiaj ze swoją mamą o pracy, którą wykonuje oraz o jej zainteresowaniach.
Zaprojektuj litery „m”, „M” w swoim albumie liter.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.