X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39791
Przesłano:

Dzieci Świata - projekt edukacyjny

PROJEKT EDUKACYJNY „DZIECI ŚWIATA”

I. ETAP PLANOWANIA
Temat projektu
Pomysł na temat projektu zrodził się z różnorodności, wynikającej z pochodzenia z różnych krajów, uczniów uczęszczających do szkoły.

Kto realizował projekt
Projekt realizowany był w dwóch współpracujących ze sobą klasach szkoły podstawowej (klasa III i klasa II).

Cele projektu
Głównymi celami projektu (m.in. zaproponowanymi przez uczniów) były:
- zdobycie informacji na temat dzieci pochodzących z różnych stron świata
- przekazanie swojej wiedzy innym, czerpanie wiedzy od siebie nawzajem
- nawiązanie kontaktu z dziećmi pochodzącymi z innych krajów
- poznanie i wykorzystanie różnych technik informacyjnych i komunikacyjnych (TIK)
- kształtowanie postawy tolerancji wobec osób innego pochodzenia
- wzbudzanie zainteresowania światem i jego problemami

Zespoły uczniowskie
Zespoły uczniowskie powstały przy uwzględnieniu zainteresowań dzieci oraz ich pochodzenia. Całość projektu został podzielony na kontynenty, a uczniowie mogli wybrać, którym z nich chcieliby się zająć.
W klasie III powstały 4 zespoły: Azja, Afryka, Australia, Arktyka
W klasie II powstały 4 zespoły: Europa, Ameryka Północna i Południowa oraz Antarktyda
Przydział zespołów do poszczególnych kontynentów oraz skład zespołów został zapisany na mapie świata.

Plan działań
Mapa projektu – tematy do opracowania
Uczniowie zdecydowali, jakie tematy dotyczące projektu będą miały zostać opracowane, z uwzględnieniem ich zainteresowania życiem dzieci w różnych stronach świata.
Wybrano do opracowania następujące tematy:
1. jak wyglądają i ubierają się dzieci w różnych stronach świata,
2. w jakich mieszkają domach,
3. jak się poruszają,
4. jakimi językami się posługują,
5. co lubią jeść,
6. w co się bawią i jakie mają hobby,
7. jakie są ich zwyczaje,
8. z jakimi trudnościami spotykają się na co dzień.
W ten sposób powstała „mapa projektu”.
W ramach swoich zespołów uczniowie dokonali podziału obowiązków.
Kilka zespołów zdecydowało, że podzieli się krajami, inne dokonały podziału z uwzględnieniem konkretnych zagadnień do opracowania.
Zaplanowano terminy wykonania poszczególnych działań w ramach realizacji projektu, w jakich należy dostarczyć opracowane materiały.

II. ETAP REALIZACJI
Działania w ramach realizacji projektu
W ramach pracy nad poszczególnymi tematami uczniowie realizowali następujące działania:
- poszukiwanie informacji w internecie oraz w literaturze
- poszukiwanie zdjęć
- wykonywanie prac plastycznych ilustrujących niektóre zagadnienia
- przygotowywanie tekstów opisujących poszczególne zagadnienia
- przygotowanie tradycyjnych potraw oraz zorganizowanie wspólnej degustacji
- przeprowadzenie wywiadów z dziećmi pochodzącymi z innych krajów lub mającymi w rodzinie lub wśród znajomych – obcokrajowca
- przygotowanie i przeprowadzenie tradycyjnych zabaw dziecięcych z danego regionu oraz ich sfotografowanie lub nagranie
- zespołowe opracowywanie prezentacji (zawierających teksty i obrazy)
- dokonanie prezentacji pracy wykonanej przez każdy z zespołów na forum dwóch klas uczestniczących w projekcie
- dokonanie prezentacji całego projektu na forum szkoły podczas apelu

Uczniowie pracowali nad projektem zarówno podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej, zajęć komputerowych, dodatkowych zajęć z informatyki jak i w domu.

Monitorowanie
Monitorowanie pracy uczniów przebiegało etapowo. Uczniowie wykonywali określone zadania w wyznaczonym czasie. Warunkiem zaliczenia zadania było przysłanie opracowanych materiałów drogą mailową lub dostarczenie ich bezpośrednio do nauczyciela (np. prace plastyczne do zeskanowania itp.).

Ocena pracy
Praca uczniów była oceniona ze względu na zaangażowanie i wkład pracy. Dokonano ogólnej oceny zespołów, jak również poszczególnych ich członków. Do oceny tej zaangażowani byli również sami uczniowie, którzy mogli wyrazić własną opinię na temat pracy poszczególnych zespołów.
Niezwykle ważne było to, by ocena była oceną kształtującą, wskazującą pozytywy, doceniającą wykonaną pracę i proponującą ewentualne kierunki zmian.

III. ETAP PREZENTACJI PROJEKTU
Każdy zespół przygotował prezentację multimedialną, którą zaprezentował podczas wspólnych lekcji obu klas uczestniczących w projekcie.
Nauczycielka wspólnie z uczniami zebrała najważniejsze informacje dotyczące projektu i przygotowała prezentację, która została przedstawiona przez dzieci na szkolnym apelu.
Prezentacja oraz zebrane materiały zostały wystawione podczas Pikniku Naukowego.

Opracowanie i realizacja projektu:
Małgorzata Sałacińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.