X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39781
Przesłano:

Świadomy konsument - Zdrowy człowiek to zdrowa Ziemia. Projekt wychowawczo-profilaktyczny

Projekt wychowawczo-profilaktyczny
„Świadomy konsument - Zdrowy człowiek to zdrowa Ziemia”,
realizowany w ramach Edukacji Globalnej
w klasach młodszych, podczas Pierwszego Dnia Wiosny

Cel:
Podniesienie świadomości konsumenckiej wśród uczniów
promocja zdrowego stylu życia
rozumienie świata jako złożonego systemu
rozumienie wpływu jednostki i jej postaw na globalne procesy
kształtowanie proekologicznych nawyków i postaw.

Cele w języku ucznia:
wiem, że każdy z nas jest konsumentem
wiem, jak należy zdrowo się odżywiać i jaki wpływ na moje zdrowie mają moje wybory
wiem, że moje wybory konsumenckie mają wpływ na otaczający mnie świat,
zdaję sobie sprawę z faktu, że ludzie wytwarzają duże ilości śmieci
wiem, że odpady należy segregować
umiem właściwie segregować śmieci
umiem wskazać produkty powstające z odzysku odpadów
potrafię współpracować z innymi tworząc jedną pracę
potrafię zaprezentować się przed szerszą publicznością
umiem właściwie zachować się jako odbiorca występu

Przebieg

1. Przygotowanie przez bibliotekarza i udostępnienie wychowawcom do konsultacji scenariusza wraz z zadaniami do wykonania (dwa tygodnie przed planowanym spotkaniem)
2. Spotkanie wszystkich uczniów w sali gimnastycznej:
- wspólne odczytanie fragmentu książki Przygody Zoga jako wstępu do projektu -
- zapoznanie z celami projektu i powiązaniem z czytanym tekstem
- przedstawienie zadań i zamierzonych efektów,
- rozejście się uczniów do klas i realizacja pod kierunkiem wychowawców wybranych/wskazanych zadań
3. Spotkanie podsumowujące pracę w grupach
- prezentacja wyznaczonych zadań do realizacji – umieszczenie plakatów w widocznych miejscach
- omówienie prezentowanych prac – rozmowa kierowana
4. Podsumowanie przeprowadzone przez bibliotekarza, w którym w którym nacisk położony został na:
wspólną pracę, dzięki której powstał jedno spójne dzieło
omówienie i prezentacje prac podczas których uczniowie mogli podzielić się wiedzą zdobytą podczas realizacji projektu
właściwą postawę uczniów podczas prezentacji
osiągnięcie przez uczniów zamierzonych w projekcie celów

Zadania
I Konsument – kto to taki?
1. Dyskusja kierowana której celem jest
- wyjaśnienie pojęcia konsument
- opisanie cech i zachowań świadomego konsumenta
- określenie co powinna zawierać etykieta producenta
- uświadomienie, jak właściwie postępować z pozostałymi po zakupach opakowaniami i innymi, produkowanymi przez konsumentów odpadami
Efekt -wytwór fizyczny: opis świadomego konsumenta przy użyciu dołączonego szablonu postaci chłopca i dziewczynki, który będzie uzupełniany podczas zajęć
Przykładowe opisy :
Czytamy etykiety; wybieramy świadomie zdrowe produkty; używamy toreb wielokrotnego użytku

II Zdrowy posiłek to podstawa
1. Przygotujcie plakat (format A3) Piramida zdrowia – technika dowolna. Podpisane plakaty należy powiesić na holu na I piętrze.

2. Przygotujcie zdrowe śniadanie albo sałatkę owocową lub warzywną.
3. Wykonane potrawy podajcie w estetyczny sposób stosując zasady savoir-vivre.
III BIODEGRADACJA KONTRA DEGRADACJA
Kulturalny człowiek i świadomy konsument dba o środowisko naturalne, między innymi o wodę (22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody) oraz potrafi właściwie segregować odpady.
1. Ułóżcie hasło ukazujące, jak ważna jest woda w naszym życiu.
Efekt -wytwór fizyczny: baner z hasłem: Woda ...
2. Tydzień wcześniej nauczyciel prosi, aby uczniowie gromadzili opakowania spożywcze po różnych produktach.
Praca w grupach. Uczniowie przyniesione opakowania muszą podzielić na dwie grupy np. produkty w ich opinii zdrowe - korzystnie wpływające na organizm i niezdrowe, niekorzystnie wpływające na organizm. Grupy wyjaśniają na podstawie jakiego kryterium dokonali podziału.
Dyskusja kierowana – jakie produkty są zdrowe, wyselekcjonowanie produktów mało przetworzonych i wysoko-przetworzonych
Efekt -wytwór fizyczny: Uczniowie przygotowują plakat, na którym, w dowolny sposób (rysunki, ilustracje, zdjęcia, kolorowanki) przedstawią dwie grupy produktów: mało przetworzone i wysoko-przetworzone oraz ilość śmieci, które generują (łączymy strzałkami z odpowiednią komórką, rysujemy, wklejamy jakie generują śmieci)
3. Nauczyciel zbiera opakowania od uczniów w duży foliowy przezroczysty worek.

Dyskusja kierowana: Nauczyciel pokazuje klasie ilość zgromadzonych odpadów, czy mogą to być śmieci wyprodukowane przez rodzinę w ciągu jednego dnia? Następnie można dokonać obliczeń, ile worków zgromadziłyby rodziny uczniów naszej szkoły/ klasy w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, miesiąca .... działania można wykonać na tablicy – zapisać.
Jaki wniosek wynika z działań zapisanych na tablicy?
WNIOSEK: PRODUKUJEMY OGROMNĄ ILOŚĆ ŚMIECI
Co dzieje się z odpadami? Jak się ich pozbywamy?
Jaka jest dalsza droga śmieci? Jak długo niszczeją, degradują się w środowisku (w naturze)?
Uczniowie podają różne odpowiedzi – burza mózgów.
Efekt -wytwór fizyczny:Na tablicy nauczyciel zapisuje podane przez uczniów propozycje. Przechodzimy do kolejnego punktu, w którym zweryfikujemy podane odpowiedzi.

4. Jak zapobiegać degradacji środowiska przez odpady?
Do wykorzystania prezentacja ze strony
https://docplayer.pl/56474222-Drugie-zycie-odpadow-przyklady-wykorzystania-odpadow-w-procesie-produkcyjnym.html
https://www.smieciopolis.opole.pl/wp-content/uploads/2017/12//odpadusia1.mp4
https://www.smieciopolis.opole.pl/wp-content/uploads/2018/02/4_ksiazeczka_edukacyjna.pdf
Efekt -wytwór fizyczny: Uczniowie przygotowują plakat, na którym, w dowolny sposób (rysunki, ilustracje, zdjęcia, kolorowanki) przedstawią jak właściwie segregować odpady.

5. Odpady mogą być materiałem do produkcji nowych rzeczy – dyskusja
Efekt -wytwór fizyczny: do plakatu z poprzedniego zadania uczniowie dodają elementy ilustrujące, co można uzyskać po przetworzeniu poszczególnych frakcji odpadów

Wariant zadania: każda grupa otrzymuje szablon jednego, wylosowanego pojemnika na odpady (plastik, szkło, bio, leki, elektrośmieci, makulatura, metal) i uzupełnia go o odpady, które powinny się w nim znaleźć. Na drugiej stronie szablonu prezentuje przedmioty, które powstaną po przetworzeniu danych odpadów.

Nauczyciel prezentuje opakowania i produkty biodegradowalne i ich zastosowanie. Wyjaśnia ich pochodzenie i przeznaczenia.

Część zajęć odbywa się w terenie (przy szkole)
Potrzebne będą szpadelki, łopaty do wykopania małego dołka w ziemi, niewielki kamień lub drewniany patyk – dla każdej grupy.
a- Uczniowie wykonują próbę kontrolną (plastikowy widelec, niewielki woreczek foliowy – zakopują płytko w ziemi ) – w dwóch różnych miejscach i oznaczają je np. kamykiem lub w inny sposób.
b- Uczniowie wykonują próbę badawczą (dwa dowolne przedmioty biodegradowalne np. papierowa torebka i tacka biodegradowalna– zakopują płytko w ziemi ) – w dwóch różnych miejscach i oznaczają je np. kamykiem lub w inny sposób.

Wyniki badań sprawdzamy dwukrotnie w kwietniu i czerwcu.
Ustalenie wniosku: Bardziej przyjazne dla środowiska są odpady biodegradowalne, ponieważ ulegają naturalnemu rozkładowi, niszczeją.
Podsumowanie
Na otrzymanej karcie z sylwetkami dziewczynki i chłopca uzupełnijcie zdanie Jesteśmy świadomymi konsumentami, dlatego ... jak największą ilością pozytywnych stwierdzeń, np.: wyrzucamy śmieci do odpowiedniego pojemnika,

Obchodząc Światowy Dzień Wody, przychodzimy ubrani na niebiesko lub staramy się, aby nasz strój zawierał jak najwięcej niebieskich elementów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.