X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39735
Przesłano:

Miasta i rzeki Polski - cykl zajęć dla klas I-III

Ja, Polak- Europejczyk

Część B:
Na mapie Polski: miasta i rzeki.
PROJEKT KILKUGODZINNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH DLA KLAS I-III,UKŁAD TREŚCI SPIRALNY, wersja krótka
Wymaganie edukacyjne np:
-uczeń wskazuje na mapie kilka obiektów
-porównywanie długości
Klasa I
1)Piosenka ,, Jesteśmy Polką i Polakiem” , wykorzystanie w tym celu zasobów Internetu- youtube.
Wskazanie na dużej mapie rzeki Wisły i wymienionych w piosence polskich miast. Określenie znanych miejsc w wymienionych miastach na podstawie piosenki
i wskazanych na mapce zabytków, wykorzystanie dostępnych materiałów czy plansz, zasobów internetu. Wzmianka o dawnych i dzisiejszej stolicy Polski. Zaznaczenie na karcie pracy rzeki Wisły. Określenie jej kształtu i ujścia, wskazanie źródła.
Zaznaczenie na dużej mapce, wyeksponowanej w klasie, poznanych miast.
Klasa II
2)Inscenizowanie piosenki,, Jesteśmy Polką i Polakiem” przez cały zespół klasowy,
w tym prezentacja umiejętności w ramach zajęć otwartych dla rodziców lub/i na apelu wychowawczym, akademii z okazji rocznicy odzyskania niepodległości (klasa wystrojona w identyfikatory polskie lub z chorągiewkami).
3)Nauka piosenki ,, Płynie Wisła , płynie”.
4)Wyszukiwanie informacji o polskich miastach, herbach, skarbach kultury itp. na bazie dostępnych zbiorów i plansz. Zaznaczenie na mapie najbliższego dużego miasta.
5)Wyszukiwanie różnych informacji na dostępnych dla każdego ucznia mapkach Polski. Zaznaczenie 5 rzek na karcie pracy z mapą Polski i rzekami: Wisłą, Odrą, Wartą oraz dwóch dowolnych np. Bug, San. Warto zajęcia przeprowadzić w innej przestrzeni niż ławka szkolna.
6)Wysłuchanie i obejrzenie zasobów youtube z wybranymi wierszami Brzechwy, w tym „Kłótnia Rzek”. Głośne i ciche, indywidualne czytanie wiersza ,, Kłótnia rzek” –Jana Brzechwy. Praca z lekturą. Objaśnienie niezrozumiałych zwrotów, słownictwa. Wypisanie i ułożenie w kolejności alfabetycznej nazw polskich rzek, wymienionych w wierszu.
7)Recytacja wiersza przez wybranych uczniów-nauka wiersza przez chętnych uczniów. Morał wiersza „ Kłótnia rzek”.
Klasa II lub III
8)Eliminatka z nazwami polskich rzek jak w materiale bibliograficznym w tabeli:
Poszukaj bohaterek wiersza poziomo → i pionowo ↓. Z pozostałych liter odczytaj hasło.
J B I E B R Z A O S A N
B A S O Ł A N R D K W I
Z R B U G B A E R A I D
N Y S A W A R T A W E A
C C H N O T E Ć W AP A
B Z U R A K W Ł Ó T R N
I A R W I S Ł A Z E Z K
9)Wyjaśnienie pojęcia: dopływy Wisły i Odry, grupowanie nazw w oddzielnej tabelce np. na tablicy interaktywnej.
10)Porównanie długości wybranych rzek: rzeki najdłuższe i najkrótsze w oparciu o animację i mapkę.

Bibliografia i materiały przydatne:

Duża mapa Polski,
mapki lub atlasy dla każdego ucznia,
Jan Brzechwa- ,, Kłótnia rzek”, lektura dla każdego ucznia
Materiały MEN-karty pracy: mapki Polski, w tym z rzekami dla każdego ucznia
Program „Nowej Ery” dla klas I-III
Podstawa programowa kształcenia ogólnego od roku szkolnego 2017/2018 dla edukacji wczesnoszkolnej
Projekt Grażyny Wiśniewskiej z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie http://www.orpeg.pl/images/ORPEG_PCN/Jan_Brzechwa_Klotnia_rzek._Scenariusz_zajec._Autor-_Grazyna_Wisniewska.pdf
Prezentacja multimedialna/animacja Pani Lilianny Sosnowskiej z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie
http://cyfrowekursy.pl/pliki/geografia/klotnia_rzek/klotnia_rzek.html

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.