X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39681
Przesłano:

Doskonalenie techniki rachunkowej w zakresie mnożenia do 30. Scenariusz zajęć edukacji matematycznej w klasie II szkoły podstawowej

Scenariusz
zajęć edukacji matematycznej w klasie IIb
przeprowadzonej dnia 12.03.2019r

Prowadząca: Marzanna Tkaczyk

ZAPIS W DZIENNIKU
Temat lekcji: Doskonalenie techniki rachunkowej w zakresie mnożenia do 30.
Realizowany program nauczania
Elementarz odkrywców – program nauczania edukacji wczesnoszkolnej
Autorka – dr Teresa Janicka- Panek,
Wydawnictwo NOWA ERA
1. Treści z Podstawy Programowej realizowane na zajęciach:

• Porównuje liczby; porządkuje liczby od najmniejszej do największej i odwrotnie; rozumie sformułowania typu: liczba o 7 większa, liczba o 10 mniejsza; stosuje znaki: <, =, >. II.2.4
• Wyjaśnia istotę działań matematycznych – dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia oraz związki między nimi; korzysta intuicyjnie z własności działań. II.3.1
• Mnoży i dzieli w pamięci w zakresie tabliczki mnożenia; mnoży w pamięci przez 10 liczby mniejsze od 20; rozwiązuje równania z niewiadomą zapisaną w postaci okienka (uzupełnia okienko); stosuje własne strategie, wykonując. II.3.3
• Analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe proste i wybrane złożone. II.4.1
• Wykorzystuje warcaby, szachy i inne gry planszowe lub logiczne do rozwijania umiejętności myślenia strategicznego, logicznego, rozumienia zasad itd.; przekształca gry, tworząc własne strategie i zasady organizacyjne. II.6.8
• Wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów, działań twórczych i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się. II.6.9
• Korzysta z udostępnionych mu stron i zasobów internetowychVII.3.3
• Posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami;VII.5.1

Cele lekcji:
- doskonalenie umiejętności mnożenia w zakresie 30.
- stosowanie pojęć matematycznych: czynniki, iloczyn,
- stosowanie przemienności mnożenia.
- rozwiązywanie prostych zadań tekstowych na mnożenie w zakresie 30,
- aktywnie uczestniczy w zajęciach,
- doskonalenie umiejętności pracy w parach.
Cele lekcji sformułowane w języku ucznia:

- będziecie doskonalić umiejętność mnożenia pamięciowego do 30,
- poćwiczycie mnożenie z wykorzystaniem zabaw, gier i aplikacji multimedialnych.

„Nacobezu”
Na zajęciach będziemy:
- zwracać szczególną uwagę na poprawne obliczanie działań na mnożenie w zakresie 30,
- rozwiązywać zadania tekstowe zgodnie ze stałym nacobezu,
- zgodnie współpracować podczas zabaw i ćwiczeń.
KLUCZOWE PYTANIE
- Czy warto umieć sprawnie mnożyć do 30?
Metody: problemowa, oglądowa, słowna, ćwiczeń praktycznych, aktywizujące, projekt uczniowski –Lapbook matematyczny tabliczka mnożenia.

Środki dydaktyczne: karty pracy zbiorowe, indywidualne, zróżnicowane zróżnicowane grupowe, PM. NOWA ERA, kartoniki z cyframi, spinnery, liczmany, klocki PUS, aplikacje multimedialne „Tabliczka mnożenia” i „Kujon”, tablety, tablice demonstracyjne.

Formy pracy uczniów: indywidualna, zbiorowa, grupowa, binarna (po dwoje)

PRZEBIEG ZAJĘĆ EDUKACJI MATEMATYCZNEJ

1. Powitanie i sprawdzenie pracy domowej i zadania dla chętnych uczniów.
2. Indywidualne rozwiązanie zakodowanego tematu lekcji na karcie pracy.
3. Zapoznanie uczniów z tematem lekcji, celami i Nacobezu.

4. Ćwiczenie rachunku pamięciowego.
• Zabawa „Ja mam.... A kto ma” lub zabawa „iloczyn szuka swoich czynników”.
N: podaje wynik mnożenia (iloczyn), a dzieci podają liczby (czynniki), które po pomnożeniu dają ten wynik.

5. Ćwiczenie ze spinnerem:
-N: ustaw spinner na środku koła tarczy i zakręć nim( każdy uczeń pracuje indywidualnie ze swoja kartą pracy- tarcza do spinnera i karta pracy z działaniami). Zapisz wylosowane cyfry (wskazanych przez zaznaczone ramię spinnera) na karcie pracy z działaniami; gr. A pomnoży wylosowaną cyfrę przez 2; gr. B pomnoży wylosowaną cyfre przez 3; N: następnie zapisz działanie i oblicz je.
N: -odczytajmy działania,
-uporządkujmy na tablicy wyniki mnożenia -iloczyny przez 2 i 3 rosnąco (od najmniejszego –największego).
Dzi.: porządkują iloczyny wg. wskazanego kryterium, przyklejają karteczki samoprzylepne do tablic demonstracyjnych 2 i 3.
- zapiszcie to ćwiczenie na swoich kartach pracy (-gąsieniczkach) i wklejcie do Lapbooka matematycznego – tabliczka mnożenia na stronę z mnożeniem przez 2 i przez 3.

6. Rozwiązywanie zadań tekstowych (karty pracy, PM. – zad. zróżnicowane).
- O czym jest zadanie? - Co jest dane? - Co trzeba obliczyć? - Jak to obliczycie? - Ułóżcie sytuację z zadania za pomocą swoich liczmanów. - Podajcie formułę matematyczną do tego zadania. - Jaka będzie odpowiedź? Ucz. wykonują polecenia i odpowiadają na pytania.
Przerwa śródlekcyjna

7. Ćwiczenia na tabletach z aplikacją – „Tabliczka mnożenia” lub „Kujon” gr.A.
Ćwiczenia z klockami PUS gr.B. ( Po wykonaniu poleconych ćwiczeń, grupy wymieniały się między sobą pomocami dydaktycznymi).

8. Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej.
9. Podsumowanie zajęć.
Czy znasz już tabliczkę mnożenia do 30 i czy warto umieć sprawnie mnożyć do 30?
10. Ocena pracy uczniów.

Korelacja treści /z innymi edukacjami/: edukacja zdrowotna i edukacja informatyczna. Lapbooki matematyczne uczniowie wykonywali na poszczególnych zajęciach edukacji matematycznej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.