X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39677
Przesłano:

Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata

Prowadzący: Beata Mądra
Klasa: 1 czas: 60 minut
Temat: Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy trochę lata.
Materiały: 3 słoiczki na parę, pipety/kroplomierze, barwniki: żółty, niebieski, woda, talerzyki plastikowe okrągłe z przyczepionymi kolorowymi paskami krepy,
Pomoce dydaktyczne: wiersz „Kwiecień ciepły, kwiecień zimny”, karty pracy: krzyżówka, zadania matematyczne, piosenka „Deszczyk” Klanzy.
Cele ogólne:
-zapoznanie ze znaczeniem przysłowia „Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy trochę lata”
-kształtowanie umiejętności czytania i pisania
-kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji
- kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy matematycznej w praktyce
Cele operacyjne:
UCZEŃ:
-rozwiązuje krzyżówkę, zapisuje nazwę Indianin i Eskimos wielką literą
- słucha czytanego przez osobę dorosłą wiersza, sam czyta
- wypowiada się na jego temat
- odczytuje symbole pogodowe
- utrwala nazwy pór roku
- wyjaśnia znaczenie przysłowia „kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy trochę lata”
-stosuje się do instrukcji przekazywanych przez dorosłego
- przeprowadza doświadczenie,
- zgodnie współpracuje podczas wykonywanego wspólnie zadania
- dodaje w zakresie 20 bez przekraczania progu dziesiątkowego
- rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka, bez przenoszenia na drugą stronę
- obserwuje mieszanie się barw żółtej i niebieskiej – uzyskuje kolor zielony
- inscenizuje ruchem zabawę muzyczno-ruchową.
Metody i sposoby realizacji celów:
-praktycznego działania: zabawy, zadania, doświadczenie
- bezpośrednia obserwacja
- słowna: rozmowa kierowana
- pedagogika zabawy – wg metody Klanzy
forma pracy: zbiorowa, indywidualna, w parach

Przebieg zajęć

1.Wprowadzenie do tematu zajęć. Rozwiązanie zadania – krzyżówka (karta pracy nr 1)
-przyporządkowanie narysowanych obrazków do odpowiednich pól krzyżówki,
- zapisanie rozwiązań i hasła (kwiecień) ich odczytanie,
- zwrócenie uwagi na wielką literę w pisowni wyrazów „Indianin”, „Eskimos”.
2. Spotkanie w kręgu: Oglądanie kalendarza pogodowego. Odczytywanie symboli pogodowych. Przypomnienie nazw pozostałych pór roku.
3. „Kwiecień plecień bo przeplata trochę zimy trochę lata”
- wysłuchanie wiersza, odczytanie wiersza przez chętnych uczniów.
,,KWIECIEŃ CIEPŁY, KWIECIEŃ ZIMNY” (autor nieznany)
Proszę pana niech pan powie,
czy ten kwiecień ma źle w głowie?
Raz jest zdrowy, raz z katarem
i tak chodzi lat już parę.

Kwiecień ciepły, kwiecień zimny
czy wy o tym dzieci wiecie,
raz w kożuchu raz w sandałach
chodzi taki kwiecień plecień.

Proszę pani od pogody,
czy ten kwiecień nie chce zgody?
Sypie śniegiem, słońcem praży,
deszcz i burza też się zdarzy.
A Pani powiedziała co wiedziała
Kwiecień - plecień, bo przeplata,
trochę zimy, trochę lata.
- rozmowa na temat utworu. Wyjaśnienie znaczenia przysłowia.
4. Zabawa doświadczalna „Wiosna w słoiku”
Materiały: Słoiki po 3 na parę, kroplomierze, dzbanek z wodą, barwniki: żółty i niebieski.
Przebieg zabawy: Każdy słoik napełniamy do połowy wodą. W jednym rozpuszczamy barwnik żółty, w drugim barwnik niebieski. Kroplomierzem przelewamy wodę ze słoików z zabarwioną wodą do słoika z czystą wodą. Na początku wyjaśniamy dzieciom jak używać kroplomierza, próbują przelewać wodę kroplami, strumieniem. Wyciągają własne wnioski. Obserwujemy mieszanie się barw. Wyciągają wnioski. Przyrównują kolor niebieski do zimy, żółty do lata, zielony do wiosny.
5. Spotkanie w kręgu.
Zabawa muzyczna – inscenizacja z rekwizytem (talerzyki) piosenki „Deszczyk” – wg metody Klanzy
6. Rozwiązanie zadań matematycznych (karta pracy nr 2)
- równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka, bez przenoszenia na drugą stronę – dopełnianie do 10. – rysunek chmury z wpisaną liczbą 10, pod chmurą narysowane krople, w nich działania typu: 7+...
- zadanie z treścią – dodawanie do 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego.
Z jednej chmury spadło 12 litrów wody, z drugiej 5 litrów wody. Ile wody spadło razem? Wykonaj rysunek, oblicz, napisz odpowiedź.
- czytanie poleceń ze zrozumieniem.
7. Podsumowanie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.