X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39662
Przesłano:

Hans Christian Andersen "Dziecię elfów". Spotkanie z Odrobinką. Scenariusz zajęć w klasie II

Scenariusz zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej w klasie II
AUTOR SCENARIUSZ : WIOLETTA GŁOWACKA
KLASA: II SZKOŁA: Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie
CZAS TRWANIA: 3 godziny
TEMAT OŚRODKA: HANS CHRISTIAN ANDERSEN „DZIECIĘ ELFÓW”
TEMAT DNIA: SPOTKANIE Z ODROBINKĄ
CELE OGÓLNE :
• wyrabianie umiejętności wyodrębniania postaci w lekturze,
• wdrażanie do wypowiadania się poprawnie zbudowanymi zdaniami,
• poszerzanie wiadomości dotyczących miejsca i sposobów życia zwierząt wymienionych w baśni,
• wyrabianie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 100,
• zdobywanie umiejętności posługiwania się elementarnymi środkami plastycznymi,
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
SFERA POZNAWCZA:
•wymienia tytuły baśni Andersena,
•poszerza wiadomości dotyczące życia zwierząt wymienionych w baśni,
SFERA INSTRUMENTALNA ( KSZTAŁCĄCA):
•podpisuje odpowiednio ilustracje,
•uzupełnia metryczkę książki,
•wymienia postacie pierwszo- i drugoplanowe, fantastyczne,
•rozpoznaje rzeczowniki i czasowniki,
•układa proste zdania,
•łączy właściwie pod względem form rzeczownik z czasownikiem,
•wypowiada się na temat życia zwierząt wymienionych w baśni,
•dodaje i odejmuje w zakresie 100,
•naśladuje ruchem wybrane zwierzęta,
•projektuje i przedstawia plastycznie z użyciem różnych materiałów okładkę do lektury,
•układa z puzzli obrazki z różnych „Baśni” Andersena,

SFERA WYCHOWAWCZA:
•zachowuje porządek w miejscu pracy,
•współpracuje w grupie,
•uważnie słucha wypowiedzi innych,

METODY:
słowna- rozmowa,
działań praktycznych,
oglądowa,

FORMY PRACY:
zbiorowa,
indywidualna jednolita,
grupowa,
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
ilustracje i tytuły „Baśni” Andersena, portret i zebrane informacje o Andersenie, krzyżówka, obrazki z bohaterami lektury „Dziecię elfów”, napisy z nazwami bohaterów, zdjęcia ze zwierzętami oraz podpisy (jaskółka, kret, mysz, chrabąszcz, ropucha, motyl), kartki z tytułami baśni do łączenia dla każdego ucznia, woreczki myszy do zadania matematycznego, malowanka matematyczna na dodawanie i odejmowanie do 100, mapa Europy, wystawka książek Andersena,
ZAPIS W DZIENNIKU LEKCYJNYM: Przybliżenie dzieciom przez nauczyciela postaci i twórczości Hansa Christiana Andersena. Wyszczególnienie postaci baśni pt. „Dziecię elfów”. Podział na bohaterów pierwszoplanowych, drugoplanowych i fantastycznych. Określenie trybu życia wybranych zwierząt. Zabawa naśladowcza przy muzyce. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.
Projektowanie i wykonanie okładki do baśni „Dziecię elfów”.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1.Czynności organizacyjno – porządkowe przywitanie, rozpakowanie, (porządek na ławce), omówienie warunków oceniania. Najaktywniejsi otrzymają dyplomy dnia. praca zbiorowa
2. Odszyfrowywanie nazwiska autora poprzez rozwiązanie krzyżówki Zapisywanie wyników działań słowami.
D W A
J E D E N
D Z I E SIĘ Ć
O S I E M
T R Z Y
S Z E Ś Ć
C Z T E R Y
D W A N A Ś C I E
Hasło: ANDERSEN
Sprawdzenie poprawności wykonania zadania na tablicy.
3.Przybliżenie dzieciom przez nauczyciela postaci Hansa Christiana Andersena.
Pisarz duński, autor literatury dla dzieci. Urodził się w Odense, zmarł w Kopenhadze. Jako
mały chłopiec bardzo lubił bawić się w teatr wystruganymi przez ojca kukiełkami.
Z upodobaniem słuchał opowiadanych przez jego babcię baśni, nazywając ją czarodziejką.
Już wtedy próbował piać sztuki i wiersze, zbierając doświadczenia podczas długich
wędrówek po mieście. Po wielu latach napisał trzy tomiki baśni, tłumaczonych na ponad
30 języków świata. Pierwszy przekład utworów Andersena ukazał się w Polsce 1840 roku na łamach „Gazety codziennej”.
Najpopularniejsze baśnie to: „Brzydkie kaczątko”, „Królowa Śniegu”, „ Nowe szaty cesarza”, „Księżniczka na ziarnku grochu”, „Latający kufer”, „Dziewczynka z zapałkami”, „Dziecię elfów”, „Świniopas”, „Pasterka i kominiarczyk”, „Dzielny ołowiany żołnierz”, „Mała syrenka”.

4.Oglądanie ilustracji z „Baśni” Andersena, odczytywanie tytułów. Wymienianie przez dzieci tytułów baśni, które znają np.: „Brzydkie kaczątko”, „Dziewczynka z zapałkami”, „Świniopas” itp.
5.Tworzenie tytułów baśni H. Ch. Andersena. Każde dziecko otrzymuje kartkę z tabelką zawierającą w dwóch kolumnach połówki tytułów. Zadaniem dzieci jest utworzenie tytułów baśni. Wklejenie kartek do zeszytu.
„Księżniczka na cesarza”.
„Latający ziarnku grochu”.
„Nowe szaty kufer”.
„Dziewczynka kaczątko”.
„Brzydkie i kominiarczyk”.
„Królowa z zapałkami”.
„Dziecię Śniegu”.
„Pasterka elfów”.
Odczytanie przez wybrane dzieci utworzonych tytułów w celu sprawdzenia poprawności wykonania zadania.
6.Uzupełnienie informacji o książce „Dziecię elfów”: autor, tytuł, ilustrator .
7. Wymienianie bohaterów z baśni, wskazywanie ich na ilustracjach znajdujących się na tablicy, ustalanie , gdzie oni mieszkali. Umieszczanie domów obok ich mieszkańców.
CZAROWNICA, KRET, MYSZ POLNA, KOBIETA, JASKÓŁKA, ODROBINKA,
8. Analiza określeń: postacie pierwszo- i drugoplanowe.
9.Ustalenie, które z postaci baśni są pierwszoplanowe, a które drugoplanowe. Przepisanie do zeszytu.
Postacie pierwszoplanowe: ODROBINKA, JASKÓŁKA, MYSZ POLNA, ROPUCHA,
Postacie drugoplanowe: KOBIETA, KRET, MOTYL, RYBKI, CHRABĄSZCZ, KSIĄŻE ELFÓW, SYN ROPUCHY, CZAROWNICA,
10. Wybór obrazków ukazujących postaci fantastyczne.
ODROBINKA, CZAROWNICA, KSIĄŻE ELFÓW
11. Zabawa ruchowa.
Korzystając z napisów i obrazków, nauczyciel sygnalizuje postać, którą dzieci naśladują na tle wybranej muzyki. Dzieci skaczą jak ropuchy, fruwają jak motylki, tańczą jak Odrobinka.
12.Obliczanie sum i różnic – kolorowanie pól według kodu np.: 47 +50, 80- 10, 77-8 itp.
Wymienienie postaci znajdujących się na obrazku.
13.Obliczanie sum i różnic – skreślanie błędnych wyników. Czytanie kolejno liter od strony lewej do prawej. Rozwiązanie : ODROBINKA
44-22, 68-57, 95 –13,
14.Ustalenie, z którymi postaciami kolejno spotykała się Odrobinka – postacie przedstawione na rysunkach umieszczonych na tablicy.
15. Wymienianie z jakimi postaciami będącymi zwierzętami spotkała się Odrobinka: jaskółka, mysz polna, kret, ropucha, motyl, chrabąszcz.
N: wywiesza zdjęcia tych zwierząt.
16.Uczniowie odczytują informacje o zwierzętach, rozpoznają je i zapisują ich nazwy.
17.Wśród odczytanych informacji uczniowie odszukują jedną podaną błędnie i wykreślają ją. Litery znajdujące się obok błędnych informacji wpisują do kratek na dole. Odczytują hasło: DOBROĆ
Wyjaśnienie o czyją dobroć chodzi.
18.Projektowanie i wykonanie okładki do baśni „Dziecię elfów”.
•przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa podczas posługiwania się nożyczkami,
•wspólne zaprojektowanie w parze wyglądu okładki,
•wybór materiałów,
•przydział prac,
•porządkowanie miejsca pracy. praca grupowa
19. Wspólne omówienie prac, zorganizowanie wystawki. Wskazywanie co uczniom sprawiło najwięcej trudności.
20.Układanie z puzzli obrazków przedstawiających wydarzenia z różnych baśni Andersena. Rozpoznawanie z jakiej baśni jest ułożony obrazek np.: „Księżniczka na ziarnku grochu”.
„Dziewczynka na ziarnku grochu”
21.Podsumowanie zajęć, wypełnienie przez uczniów kartek podsumowujących jak pracowali na zajęciach, wręczenie dyplomów najaktywniejszym uczniom. 22.Praca domowa – uzupełnić malowankę matematyczną, przygotować się do opowiadania lektury.

BIBLIOGRAFIA
G.Kapica – „Rozrywki umysłowe w nauczaniu początkowym”
H. Kitlińska – Pięta, Z. Orzechowska – „Scenariusze zajęć całodniowych”
B. Soboń – Ostrowska – „ Zielona matematyka”
J. Stec – „Zagadki dla najmłodszych.”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.