X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39653
Przesłano:

Dobre rady i przestrogi na ferie - konspekt zajęć świetlicowych

KONSPEKT ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

Temat ogólny: Miłe i bezpieczne ferie.
Temat dnia: Dobre rady i przestrogi na ferie.
Data: 25.01.2016
Klasa: uczniowie klas I-III
Prowadząca: Katarzyna Dąbrowska
Czas trwania: 60 minut

TREŚCI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ
Edukacja polonistyczna:
• uczestniczy w rozmowach, także inspirowanych literaturą, prezentuje własne zdania, formułuje wnioski,
• doskonali umiejętności układania i zapisywania kodeksu bezpieczeństwa,
• doskonalenie umiejętności tworzenia zdań rozkazujących,
Edukacja społeczna:
• przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (grzecznie zwraca się do innych, współpracuje w zabawach, pracach grupowych),
• wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego;
• zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112.
Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna:
• zachowuje się bezpiecznie podczas zabaw zimowych i podczas poruszania się po drodze zimą,
• przewiduje sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka;
• uczestniczy w zabawach ruchowych,
Edukacja plastyczna:
• ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane opowiadaniem, muzyką, korzysta z narzędzi multimedialnych,
Edukacja przyrodnicza:
• wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku; wie, jak zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych;
• dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości); orientuje się w zagrożeniach typu śnieżyca, lawina itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach.
Cele lekcji:
• kształcenie umiejętności przewidywania sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka;
• wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych;
• kształcenie umiejętności wypowiadania się na dany temat pełnymi zdaniami;
• rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.
• nabycie umiejętności wezwania odpowiednich służb ratowniczych na miejsce zdarzenia,
• kształcenie umiejętności przewidywania zagrożeń i wyposażenie dzieci w nawyk ich
• unikania;
• nauczenie dzieci praktycznego stosowania nabytej wiedzy.
• rozwijanie umiejętności wykonania podstawowych czynności na wypadek konieczności udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Cele w języku ucznia:
• dowiesz się jak należy bawić się bezpieczne w czasie zimy,
• dowiesz się jak udzielić pierwszej pomocy,
• nauczysz się jak należy poinformować osobę dorosłą o wypadku,
• nauczysz się właściwie przeprowadzić rozmowę telefoniczną z dyspozytorem, udzielając ważniejszych informacji (imię i nazwisko, miejsce zdarzenia, opisać, co się stało, podać liczbę poszkodowanych, numer telefonu, z którego się dzwoni).
Nabywane umiejętności – uczeń po zakończeniu zajęć:
• potrafi bezpiecznie bawić się w czasie ferii zimowych,
• zna kodeks postępowania w czasie zimy,
• układa poprawne zdania opowiadając ilustrację;
• dokonuje właściwej oceny sytuacji przedstawionej na ilustracji;
• potrafi obserwować, analizować i wyciągać wnioski;
• wie, co to znaczy zachować ostrożność podczas zabaw zimowych;
• potrafi dobrać odpowiedni strój do pogody;
• wykazuje gotowość niesienia pomocy,
• zna numery alarmowe,
• wie, że o wypadku należy poinformować osobę dorosłą.
• wie, że nie należy wpadać w panikę, a powinno się starać opanować emocje.
• umie zabezpieczyć złamaną rękę,
• potrafi zademonstrować technikę udzielenia pomocy osobie, która wpadła do zamarzniętego jeziora.
• wykonuje pracę plastyczną na dany temat,
Metody pracy: słowna; oglądowa; praktycznego działania; problemowa.
Formy pracy: zbiorowa- jednolita; indywidualna- jednolita i zróżnicowana; grupowa.

Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, tekst opowiadania Joanny Wasilewskiej „Nowe łyżwy Adama”, rozsypanki wyrazowe, plansze i ilustracje przedstawiające zabawy na śniegu i lodzie, pomoce dydaktyczne przygotowane przez nauczyciela, kodeks postępowania w czasie zimy, śnieżynki, telefon, kij, apteczka, bandaż,

Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie do tematu : Rozszyfrowanie hasła będącego tematem zajęć. Uczniowie układają liczby malejąco, wpisują do tabelki i przyporządkowują liczbom odpowiednie sylaby. Odczytują hasło: DOBRE RADY I PRZESTROGI NA FERIE.
2. Układanie kodeksu postępowania w czasie zimy –wykorzystanie ilustracji.
3. Praca z tekstem Joanny Wasilewskiej „Nowe łyżwy Adama” – analiza.
NOWE ŁYŻWY ADAMA
- Adam, Marek i Grześ to trzej przyjaciele. Chodzą razem do szkoły i zawsze razem się bawią. Niedawno Adam miał urodziny i dostał w prezencie nowe łyżwy. O takich właśnie marzył, czarne, błyszczące hokejówki. To dopiero będzie zabawa na lodowisku. Chłopcy codzienni wyjmują je z szafy, oglądają i snują opowieści o swoich wyczynach na lodowisku. Chociaż jest już zimno i mroźno, to lodowiska nie ma. Miało być na szkolnym boisku, ale pan dozorca, który miał się tym zająć, zachorował i trzeba jeszcze trochę poczekać. Adam, Grześ i Marek jednak bardzo się niecierpliwią, już chcieliby strzelać bramki w meczu hokejowym z innymi chłopcami. Muszą przecież gdzieś potrenować. Pewnego dnia Marek wpadł zadyszany do szkoły i zawołał do kolegów:
- Wiem, wiem, gdzie możemy pojeździć na łyżwach. Przechodziłem wczoraj przez nasz park, a tam jest staw i ten staw jest już zamarznięty. Wiem, bo próbowałem ślizgać się przy brzegu.
Chłopcy postanowili po lekcjach pójść nad ten staw. Adam wziął łyżwy i nic nie mówiąc rodzicom, poszedł z kolegami do parku. Marek i Grześ jeszcze raz sprawdzili, czy woda jest zamarznięta, a Adam założył łyżwy, wziął rozpęd, wyjechał na środek stawu i nagle - trach -lód pękł i Adam wpadł do wody. Marek i Grześ, gdy to zobaczyli, przestraszyli się i zaczęli uciekać, ale po chwili wrócili, żeby ratować kolegę. Grześ przypomniał sobie, jak jego tata opowiadał, że w takiej sytuacji należy położyć się na lodzie i czołgać na brzuchu w kierunku przerębla. Tak też zrobił. Na szczęście woda w stawie parkowym była płytka i Adam sam już wydostawał się na powierzchnię. Mokry i bardzo ubłocony, bo staw był błotnisty, Adam wrócił do domu. Pewnie domyślacie się, co na to powiedzieli jego rodzice. W każdym razie łyżwy zostały schowane i zamknięte na klucz do czasu, aż na szkolnym boisku będzie prawdziwe lodowisko.
Joanna Wasilewska
4. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej:
Zabawy zimowe organizujemy w bezpieczny miejscach. Rzucamy do siebie tylko miękkimi śnieżkami. Na lodowisku poruszamy się zgodnie z kierunkiem jazdy. Brawurowa jazda na łyżwach, sankach i nartach może skończyć się wypadkiem.
5. Wielozdaniowe wypowiedzi uczniów na temat „Jakie niebezpieczeństwa czyhają na dzieci podczas zabaw zimowych”. Każda z grup otrzymuje inną ilustrację, uczniowie wypowiadają się w swoich grupach, przedstawiają swoje propozycje. Grupy wypowiadają się kolejno. Wspólnie uzupełniają wypowiedzi kolegów.
6. Prezentacja multimedialna: „Pierwsza pomoc”.
7. Rozmowa nauczyciela z uczniami: Uczniowie odpowiadają na pytania :
- Podaj numer telefonu do: pogotowia ratunkowego, policji i straży pożarnej.
- Co należy zrobić gdy jesteś świadkiem wypadku?
- Co zrobisz jeśli kolega/koleżanka złamie rękę, wpadnie do zamarzniętego stawu?
8. Zabawa ruchowa: Zabawa: pogotowie, policja, straż.
Kładziemy na podłodze linę albo skakankę. Wszystkie dzieciaki ustawiają się po tej samej stronie liny w rządku. Teraz ustalamy zasady: po lewej stronie liny mamy pogotowie, po prawej stronie liny mamy policję, jeżeli mamy linę między nogami to jest to straż. Zabawa polega na tym, że wychowawca w różnej kolejności mówi: pogotowie, policja, straż, zgodnie z zasadami, jeżeli powie pogotowie dzieci muszą znaleźć się po lewej stronie liny (jeżeli już są na lewej stronie, muszą podskoczyć w miejscu), jeżeli powie policja, dzieci muszą przeskoczyć na prawą stronę liny( jeżeli już na niej są, muszą podskoczyć w miejscu), na hasło straż dzieci muszą skoczyć tak, aby lina znalazła się pomiędzy ich nogami ( jeżeli tak już jest, podskakują w miejscu). Jeżeli ktoś się pomyli i nie skoczy, albo skoczy tam gdzie nie trzeba – odpada. Zabawa trwa dopóki nie zostanie jedna osoba – zwycięzca.
9. Omówienie zasad postępowania gdy załamie się pod nami lód.
10. Omówienie i prezentacja wyposażenia apteczki pierwszej pomocy.
11. Działania praktyczne: wydostanie topiącego się z zamarzniętego przerębla, usztywnienie złamanej ręki.
12. Praca plastyczna – plakat : „Bezpieczne zabawy zimowe”.
13. Przepis na udane ferie.
14. Ocena pracy – rozdanie śnieżynek:
• pokolorowanie dużej śnieżynki – zajęcia bardzo się podobały,
• pokolorowanie średniej śnieżynki – zajęcia trochę mi się podobały,
• pokolorowanie małej śnieżynki – zajęcia nie podobały się.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.