X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39652
Przesłano:

Dbanie o bezpieczeństwo własne i innych - bezpieczniej z prądem. Scenariusz zajęć z zakresu edukacji środowiskowej

1. Imię i nazwisko: Katarzyna Dąbrowska
2. Klasa III c
3. Przedmiot – edukacja środowiskowa
4. Temat: Dbanie o bezpieczeństwo własne i innych – bezpieczniej z prądem.
5. Główne treści:
• odbiór filmu edukacyjnego „Bezpieczniej z prądem”,
• urządzenia techniczne powszechnego użytku (bezpieczne użytkowanie).
6. Umiejętności ponadprzedmiotowe:
• efektywne współdziałanie w zespole,
• odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy.
7. Standardy wymagań:
• Standard V punkt 6
8. Cele lekcji:
• Utrwalenie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń zasilanych energią elektryczną oraz prawidłowego reagowania na sytuacje zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym.
• bezpieczne i prawidłowe korzystanie z urządzeń zasilanych energią elektryczną,
• prawidłowe zachowanie się w sytuacji zagrożenia.
9. Metody:
• rozmowa kierowana,
• pogadanka,
• działania praktyczne,
• ćwiczenia w grupach
10. Środki dydaktyczne:
• przedmioty i sprzęty codziennego użytku zasilane energią elektryczną,
• film,
• krzyżówka,
• karty pracy,
• obrazki.
11. Tok zajęć:
1) Projekcja filmu DVD pt. „Bezpieczniej z prądem”. Następnie szczegółowa analiza filmu i rozmowa na temat właściwego korzystania z urządzeń zasilanych energią elektryczną.
2) Omówienie sytuacji, w których może dojść do porażenia i przykłady prawidłowych zachowań.
3) Sformułowanie i zapis najważniejszych zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń zasilanych energią elektryczną.
4) Ćwiczenia praktyczne w grupach polegające na prawidłowym wybraniu numeru telefonu i podaniu krótkiej informacji o tym, co się stało.
5) Uzupełnianie w grupach brakujące teksty, w miejsce kropek wstawianie odpowiednich słów
6) Rozwiązywanie krzyżówki.
7) Zajęcia plastyczne.

Podsumowanie:
1. Jak prawidłowo podłączyć wtyczkę do gniazdka?
2. Jak bezpiecznie korzystać z suszarki do włosów?
3. Dlaczego nie wolno włączać światła mokrymi rękami?
4. Jak rozpoznać uszkodzony przedłużacz?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.