X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 39654
Przesłano:

Umiem liczyć - zajęcia z edukacji matematycznej dla klasy III SP z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego

Temat lekcji: Umiem liczyć – zajęcia z edukacji matematycznej dla klasy III SP z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego.

Opracowanie: Grażyna Przybylak ZSP i P w Kopanicy

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: Uczniowie znają pojęcia matematyczne, potrafią liczyć w pamięci, znają właściwą kolejność wykonywania działań.

Cele lekcji:
1.Sprawnie wykonuję obliczenia w zakresie 100, zgodnie z właściwą kolejnością wykonywania działań.
2.Potrafię rozwiązywać zadania z treścią.
3.Umiem współpracować w grupie.

NaCoBeZU:
1.Wykażę się dobra znajomością tabliczki mnożenia i dzielenia w zakresie 100.
2.Prawidłowo obliczę sumę i różnicę liczb w zakresie 100.
3.Bezbłędnie porównam liczby w zakresie 100.
4.Zastosuję właściwa kolejność wykonywania działań.
5.Rozwiązując zadanie z treścią:
Wykreślę dane niepotrzebne do rozwiązania zadania.
Sformułuję pytanie do zadania
Podkreślę pytanie
Wykonam rysunek
Zapiszę działanie i poprawnie je rozwiążę
Zapiszę poprawną odpowiedź

Pytanie kluczowe: Czy uczniowie sprawnie rachują w zakresie 100, pamiętając o kolejności wykonywania działań?

Co uczniowie będą potrafili po lekcji – nacobezu:
1.Dobrze mnożą i dzielą w zakresie 100.
2.Prawidłowo obliczają sumę i różnicę liczb w zakresie 100.
3.Dobrze porównują liczby w zakresie 100.
4.Stosują właściwą kolejność wykonywania działań.
5.Poprawnie rozwiązują zadania z treścią.

Podsumowanie celów lekcji:
Uczniowie używając kolorowych karteczek sami określą, czy cele lekcji zostały osiągnięte.

Przebieg lekcji:
1.Podanie celów lekcji i kryteriów nacobezu.

2.Uczniowie odpowiadają na pytanie- Po co nam umiejętność rachowania?
( Burza mózgów)

3.Metoda graffiti- wybrany losowo( patyczki) uczeń kończy zdanie:
- Jeśli będę dobrze liczyć to...
- Poprawne rachowanie jest mi potrzebne do...

4.Zabawa z kolorowymi karteczkami- ćwiczenia rachunku pamięciowego

5.Zabawa w parach
Uczniowie otrzymują kartoniki z wypisanymi liczbami dwucyfrowymi, ustalają która z nich jest większa. Każdy uczeń osobno oblicza sumę tych liczb. Sprawdzają wzajemnie czy ich wyniki zgadzają się.
Nauczyciel podaje różne warianty tej zabawy.
Na końcu dzieci podają swoje warianty.

6.„Wąż liczbowy”- dzieci kolejno dokładają karteczki, tworząc rosnący ciąg liczbowy, następnie osobno liczby parzyste i nieparzyste.

7.Praca indywidualna w zeszytach.
Uczniowie otrzymują na karteczkach zadanie z treścią w formie rozsypanki. Muszą ułożyć odpowiednie zadanie, wkleić karteczki do zeszytu, napisać poprawne działanie, obliczyć je i zapisać odpowiedź.

8.Praca w grupach.
Podział uczniów na 4 grupy.
Każda grupa otrzymuje na kartkach treść zadania, w którym jest zbyt dużo danych i brakuje pytania.
Dzieci muszą wykreślić niepotrzebne dane, zapisać pytanie, wykonać rysunek, zapisać działanie, poprawne obliczenie i odpowiedź.

9.Podsumowanie lekcji.

10.Samoocena za pomocą kolorowych karteczek.

11.Dokończenie zdań
Dziś przypomniałem sobie....
Dziś nauczyłem się.....

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.