X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3903
Przesłano:

Projekt: Ratujmy Ziemię przed zaśmieceniem

CELE OGÓLNE

1. Kształtowanie postaw proekologicznych w środowisku lokalnym.
2. Wdrażanie uczniów do segregacji odpadów w szkole i w domu.
3. Umiejętne dokonywanie zakupów w celu zmniejszania ilości produkowanych odpadów.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczeń potrafi
1. Zdefiniować, co to są odpady.
2. Rozróżnić poszczególne ich kategorie.
3. Prawidłowo segregować odpady.
4. Omówić różne sposoby zagospodarowania odpadów.
5. Zbierać informacje na temat gospodarki w naszym mieście.
6. Podejmować działania mające na celu zmniejszanie ilości odpadów (plakaty, przedstawienie, segregacje, właściwe zakupy).
7. Tworzyć przedmioty do zabawy i nauki, czyli wykorzystywać surowce wtórne.

Adresatem projektu są uczniowie kl. I – III oraz przedszkolaki z grup „0”.

Projekt odpowiada założeniom edukacji ekologicznej uczniów szkoły podstawowej, która ma na celu zapoznanie ich z problemami i zagrożeniami środowiska naturalnego oraz kształtowanie postaw ekologicznych.

Realizacja projektu stwarza możliwości do działania najbardziej aktywnym uczniom. Inną zaletą jest jego interdyscyplinarność. Projekt będzie realizowany w kwietniu w roku szkolnym 2006/2007.

Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu oraz domy uczniów tej szkoły.

Lp.
ZADANIE
Termin realizacji
Sposób realizacji
Osoby wspierające

1.
Aktualna ocena problemu odpadów w szkole i w domu.
3 IV-10 IV 2007
• Uczniowie kl.III oceniają przez tydzień stopień zaśmiecenia szkoły i jej otoczenia. Wyniki notują w tabeli (załącznik nr 1)

• Uczniowie przeprowadzają sondę na temat ilości i rodzaju produkowanych w ciągu tygodnia odpadów
• I. Mierzejewska
• rodzice
I. Mierzejewska

2.
Poszerzanie wiedzy na temat odpadów i sposobów ich zagospodarowania
11 IV-13 IV 2007
Na lekcjach kształcenia zintegrowanego uczniowie kl.III omawiają tematykę odpadów:
•Skąd się biorą śmieci?
•Każda rzecz musi się gdzieś podziać
•Miasteczko śmieci
•Jak zmniejszyć ilość swoich śmieci?

Uczniowie opracowują propozycje zmniejszania ilości wytwarzanych odpadów, które później zastosują w życiu.
I. Mierzejewska I. Olszewska
pedagog szkolny
M. Rudnik

3.
Przygotowanie i przebieg akcji segregacji odpadów w szkole

A/ KONKURS DLA KL.I-III NA PLAKAT ZACHĘCAJĄCY DO SEGREGACJI ODPADÓW NA TERENIE SZKOŁY I W DOMU

B/ AKCJA „FAJNE RADY NA ODPADY”
16 IV 2007
19 IV 2007
•uczniowie kl.I-III przygotowują plakaty zachęcające do segregacji odpadów w domu i na terenie szkoły
•uczniowie kl.I-III wykonują na zajęciach dodatkowych i zajęciach kształcenia zintegrowanego

1.EKOTELEFON
2.BUTELKOWĄ ORKIESTRĘ
3.ROBOT RECYKLING
4.PIRAMIDĘ Z PUSZEK
5.BUDOWANIE WIEŻY
6.CZTERY KOLOROWE KARTONY NA
- szkło bezbarwne
- szkło kolorowe
- makulaturę
- plastik i metale

I. Mierzejewska
A. Skrodzka
M. Rudnik
I. Mierzejewska
B. Rutkowska
I. Olszewska
M. Rudnik

4.
Inscenizacja dla przedszkolaków i uczniów kl.I
25 IV 2007
- uczniowie kl.IIIa i IIIb przygotowują i przedstawiają inscenizację pt. „Dobre rady na odpady, czyli ratujmy Ziemię przed zaśmiecaniem”
I. Mierzejewska
I. Olszewska

5.
Akcja „Puszek wokół mniej”
kwiecień 2007
•uczniowie zbierają surowce wtórne
I. Mierzejewska

6.
Wywiad ekodziennikarza z rośliną lub zwierzęciem
21 IV 2007
•uczniowie kl.IIIa prezentują wywiad podczas Dnia Ziemi
I. Mierzejewska

7.
Konkurs na rymowankę ekologiczną
22 IV 2007
•uczniowie kl.I-III przygotowują krótką rymowankę o tematyce przyrodniczej, ekologicznej
I. Mierzejewska
M. Rudnik
E. Jamroga

8.
Zajęcia o tematyce ekologicznej
26 IV 2007
•uczniowie kl.III biorą udział w zajęciach pt.:

1.Co to jest?-czyli do dwóch razy sztuka.

2.Tajemnicze zdjęcie.
I. Mierzejewska
I. Olszewska

9.
Redagujemy artykuły pt. „Nasze rady na odpady”
27 IV 2007
•uczniowie z zespołów ekologicznych przygotowują artykuły dla swoich rówieśników o tematyce:

1. Zielone płuca planety.
2.Moda na recykling.
I. Mierzejewska
I. Olszewska

10.
Ocena i podsumowanie realizacji projektu
29 IV 2007
•uczniowie z kl.III oceniają przez tydzień stopień zaśmiecenia szkoły, porównują z oceną początkową, wyciągają wnioski.

•publikacja informacji w gazetce szkolnej
I. Mierzejewska
M. Rudnik

STOPIEŃ INGERENCJI NAUCZYCIELA W REALIZACJĘ PROJEKTU:

Większość podejmowanych w ramach projektu działań będzie wykonywana samodzielnie przez uczniów, nauczyciel pełni jedynie rolę doradcy, wspiera uczniów.

Pod koniec kwietnia uczniowie przygotowują raport z przebiegu akcji. Powinien on obejmować
· podsumowanie części teoretycznej przeprowadzonych lekcji z zakresu edukacji ekologicznej
· omówienie konkursu plastycznego; prac pt. „Fajne rady na odpady”
· porównywanie stopnia zaśmiecenia szkoły na początku i na koniec akcji
· podsumowanie wyników zbiórki odpadów (np. puszek) zyski szkoły z tego tytułu

Najważniejsze wnioski z realizacji projektu będą opublikowane w formie artykułu w gazetce szkolnej.

SYSTEM OCENIANIA PROJEKTU. EWALUACJA PROJEKTU EKOLOGICZNEGO
„Ratujmy Ziemię przed zaśmiecaniem”.

Ocenie będą podlegały następujące aspekty podjętej akcji:
· W jakim stopniu działania podjęte w ramach projektu zmniejszyły stopień zaśmiecenia szkoły?
· Czy propagowane przez projekt działania są stosowane przez dzieci w domu i w szkole ( segregacja śmieci, ograniczanie ich ilości )?
· W jakim stopniu projekt uzyskał akceptację społeczną:
- rodziców
- nauczycieli
- uczniów

Sposoby zbierania informacji

· analiza dokumentów: kart oceny zaśmiecania, faktur sprzedanych odpadów
· ankiety skierowane do uczniów, rodziców
· obserwacja zachowań uczniowskich

MATERIAŁY DO PRACY DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW:

Załącznik nr 1

Karta oceny stopnia zaśmiecania szkoły

Miejsce obserwacji
Data
Czas przed lekcjami, przerwa, po lekcjach
Stopień zaśmiecenia w skali 0 - 10

Załącznik nr 2
Karta analizy odpadów w domu

Data
Dzień tygodnia
Rodzaj odpadów
Ilość odpadów

Załącznik nr 3

ANKIETA EWALUACYJNA

1. Zaznacz rysunek, który określa Twoje odczucia po realizacji projektu:
J K L

2. Czego nowego nauczyłeś się realizując projekt?
........................................

3. Czy praca, którą wykonywałeś była dla Ciebie:

a) atrakcyjna
b) ciekawa
c) nudna

4. Czy zdobyte przez Ciebie umiejętności i wiedza są przydatne w życiu codziennym:
a) tak
b) nie
c) nie wiem

5. Czy potrafisz podzielić się zdobytą wiedzą z innymi:
a) tak
b) nie
c) nie wiem

6. Co ułatwiało Ci pracę?
........................................

7. Co w czasie Twojej pracy stanowiło największy problem?
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.