X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3885
Przesłano:

Projekt edukacyjny: Rodzina jako naturalne środowisko wychowawcze

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu

Opracowała:
Iwona Olszewska

CELE OGÓLNE

1. Promowanie wartości rodziny jako naturalnego środowiska wychowawczego.
2. Integracja i współdziałanie środowisk wychowawczych (szkoła-rodzina).
3. Wdrażanie do czynnego udziału w życiu klasy.

CELE SZCZEGÓŁOWE

W wyniku realizacji projektu oraz po jego zakończeniu uczeń:
1. Zna historię swojej rodziny.
2. Rozumie wartość rodziny oraz rolę rodziców w procesie wychowania.
3. Dostrzega swoje miejsce w rodzinie oraz znaczenie rodziny dla prawidłowego własnego rozwoju i funkcjonowania.
4. Przyjmuje prawidłowe postawy wobec rodziny.

W wyniku realizacji projektu oraz po jego zakończeniu rodzice:
1. Znają mocne i słabe strony swojego dziecka.
2. Potrafią współdziałać ze szkołą w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych.
3. Potrafią integrować się z innymi rodzicami, dziećmi i przeżywać radość oraz porażki.

Adresatem projektu są uczniowie klas I-III. Realizacja projektu stwarza możliwości do działania wszystkim uczniom i do wdrożenia rodziców w życie klasy i szkoły.
Projekt będzie realizowany w maju i w czerwcu w roku szkolnym 2006/2007. Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu.


HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

(W pierwotnej wersji harmonogram sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

L.p.
Zadanie
Termin realizacji
Osoby odpowiedzialne
Przewidywane osiągnięcia

1 Opracowanie harmonogramu działań. 1-7.05.2007 Iwona Olszewska -harmonogram
2 Zapoznanie uczniów i rodziców z projektem. 09.05.2007 Iwona Olszewska -przydział zadań dla poszczególnych nauczycieli
3 Sporządzenie drzewa genealogicznego swojej rodziny-konkurs szkolny. 05.2007 Iwona Olszewska,
Danuta Grądzka -uczeń zna historię swojej rodziny
4 Wykonanie fotogazetki. 05.2007 Iwona Olszewska,
Iwona Mierzejewska -uczeń potrafi korzystać z różnych źródeł informacji
5 Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu plastycznego ,,Moja rodzina”. 05.2007 Iwona Olszewska,
Jolanta Roszczepała,
Luiza Augustyńska
-uczeń dostrzega swoje miejsce w rodzinie oraz znaczenie rodziny
6 Lekcje otwarte dla rodziców. 05.2007 Iwona Olszewska,
Iwona Mierzejewska,
Ewa Iłowiecka -integracja środowisk wychowawczych (szkoła-dom rodzinny)
7 Przygotowanie i prezentacja uroczystości klasowych związanych z:
-Dniem Matki
-Dniem Ojca.
05.2007 Iwona Olszewska,
Iwona Mierzejewska,
Barbara Rutkowska,
Elżbieta Żmuda -integracja podmiotów szkoły
-kształtowanie prawidłowych postaw
8 Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na rymowankę o swojej rodzinie. 05.2007 Iwona Olszewska,
Edyta Jamroga -uczeń potrafi wyrazić uczucia w formie literackiej
9 Udział w konkursach realizowanych w ramach obchodów IX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny:
-konkurs plastyczny na serce
-konkurs literacki ,,Rodzice na piątkę a nawet na szóstkę”. 20.05.2007 Iwona Olszewska,
Iwona Mierzejewska,
Jolanta Roszczepała -uczeń dostrzega swoje miejsce w rodzinie

10 Przygotowanie i przeprowadzenie ,,Sportowego Turnieju Rodzin”
dla uczniów klas 3A i 3B. 01.06.2007 Iwona Olszewska,
Iwona Mierzejewska -integracja środowisk wychowawczych
-wspólne zabawy rodziców z dziećmi
11 Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla rodziców klasy 3B: ,,Rodzina źródłem szczęścia”. 06.06.2007 Iwona Olszewska -rodzice znają swoją rolę w tworzeniu naturalnego środowiska wychowawczego
12 Ocena i podsumowanie realizacji projektu. 06.2007 Iwona Olszewska -publikacja informacji w gazetce szkolnej.

EWALUACJA

Ewaluacja dokonana zostanie po zakończeniu realizacji projektu w miesiącu czerwcu 2007. Ewaluacji poddana zostanie:
- atrakcyjność zadań
- użyteczność projektu zarówno dla szkoły, jak i dla ucznia
- zaangażowanie uczniów, rodziców.

Narzędzia ewaluacji to:
- obserwacja
- rozmowy indywidualne z uczniami, nauczycielami i rodzicami.

Wnioski z realizacji projektu będą opublikowane w gazetce szkolnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.